Regenerace v PR Vrbenské rybníky

Kategorie: Všeobecné

Významným projektem financovaným z Operačního programu životní prostředí je „Regenerace stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, Domin a Bažina“

Žadatelem je Jihočeský kraj, zhotovitelem je firma HYDRO & KOV s.r.o. Práce byly rozvrženy do dvou etap:

1. etapa (podzim 2019 – únor 2020): odbahnění rybníku Bažina, kácení na hrázi Domin–Bažina, oprava návodních svahů rybníka Bažina, výměna výpustí na hlavní hrázi Bažiny a na hrázi Domin–Bažina, výstavba nové výpusti Domin–Nový Vrbenský, výstavba tří nových ostrovů na rybníce Bažina

2. etapa (podzim 2020 – únor 2021): odbahnění rybníka Domin, rekonstrukce 21 ostrovů na rybníce Domin, oprava návodních svahů rybníka Domin

V současné době se dokončují práce z 1. etapy. Je vyvezen sediment z rybníka Bažina, je doplněno opevnění návodních svahů hlavní hráze a hráze Bažina-Nový Vrbenský rybník. Dochází k finální úpravě dna a tvorbě tří nových ostrovů. Dokončují se práce na vypouštěcích objektech.

Průběžné informace, odkazy na tiskové zprávy a zajímavou fotodokumentaci naleznete na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje: https://zp.kraj-jihocesky.cz/domin-a-bazina-regenerace-stanovist-predmetu-ochrany-v-prirodni-rezervaci-vrbenske-rybniky.html

Zdroj: http://jiznicechy.ochranaprirody.cz/pro-navstevniky-jiznich-cech/aktuality/regenerace-v-pr-vrbenske-rybniky/

MAXXSKATER, 3.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.