MŽP zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Kategorie: Všeobecné

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do doby schválení aktualizovaných plánů pro zvládání povodňových rizik zůstávají v platnosti mapy z 1. plánovacího cyklu, neboť se k nim váží cíle a opatření uvedená v platných plánech pro zvládání povodňových rizik z roku 2015.

Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na webové stránce ZDE: https://cds.mzp.cz/

Přezkoumání a aktualizace oblastí s významným povodňovým rizikem proběhlo v minulém roce a výsledky jsou srovnatelné s předchozím obdobím – vymezeno bylo téměř 2900 kilometrů vodních toků. Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou jedním ze základních podkladů pro přípravu aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik, jejichž návrhy bude Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími subjekty připravovat v průběhu příštího roku.

Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus připravili správci vodních toků pro jednotlivé úseky oblastí s významným povodňovým rizikem. Aktualizace a přezkum map je převážně financován v rámci dlouhodobých projektů podkladových analýz pro plány pro zvládání povodňových rizik podpořených z Operačního programu Životní prostředí Prioritní osy 1 specifického cíle 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20191223-mapy-povodnovyc​h-rizik-a-nebezpeci

MAXXSKATER, 26.12.2019

Diskuse k bleskovce

NScorpio-75 - Profil | Pá 3.1.2020 14:11:40 - SKVĚLÝ ZÁPIS!

Díval jsem se do mapy. Richtig, i revír naší MO. Někde vymlátili křoví i krásný stromy kolem břehu, jinde to vzali i s úpravou břehu, hezky bagrem zahranováno. Kde dřív byla voda pod stromy, teď pere slunko, do toho vydra a kormoš a chtějte tam udržet pěkný ryby jako dřív.