Další nález invazního raka mramorovaného ve volné přírodě

Další nález invazního raka mramorovaného ve volné přírodě

Kategorie: Všeobecné

Byl nalezen v tůni na Radovesické výsypce nedaleko Bíliny.

Jedná se už o několikátý nález tohoto druhu v naší přírodě.

„Rak mramorovaný, stejně jako další druhy amerických raků, znamená ohrožení pro naše domácí raky – tedy raka kamenáče a raka říčního. Američtí raci totiž přenášejí takzvaný račí mor – plísňové onemocnění, které je pro naše domácí druhy raků smrtelné. Klíčové proto je, aby se do volné přírody vůbec nedostali [1],“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-info​rmuje/aktuality/dalsi-nalez-invazniho-raka-mramorov​aneho-ve-volne-prirode/

MAXXSKATER, 8.11.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.