Klimatická změna ohrožuje kvalitu vod

Klimatická změna ohrožuje kvalitu vod

Kategorie: Všeobecné

Brno – Ve dnech 23. a 24. října 2019 hotel Voroněž v Brně hostil v rámci konference „Vodní nádrže 2019“ specialisty v oboru vodního hospodářství, biologie a kvality vod. Již pátý ročník konference zorganizovalo Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností a ostatními státními podniky Povodí k řešení aktuálních otázek vodních nádrží. Hlavními tématy bylo hospodaření se sníženými vodními zdroji a dopady dlouhodobého sucha na kvalitu povrchových vod, zejména vodárenských nádrží.

Fosfor je zásadní příčinou masového rozvoje toxických sinic v povrchových vodách. Hlavní výzvou je účinnější čištění odpadních vod ze všech typů sídel a i s případným využitím alternativních způsobů jejich likvidace. Zdrojem zásadního znečištění jsou odpadní vody přeteklé z kanalizace za deště. Speciální pozornost je nutno věnovat malým obcím a individuální roztroušené zástavbě, a to včetně využití netradičních řešení, jako jsou např. separační toalety, běžně používané v zahraničí.

Tyto nové výzvy vyžadují nejen změnu myšlenkového přístupu, ale i úpravu příslušné legislativy.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/klimatick​a-zmena-ohrozuje-kvalitu-vod/

MAXXSKATER, 29.10.2019

Diskuse k bleskovce

Nkrusnohorec - Profil | Pá 1.11.2019 7:12:45

A zase klima změna! Jenom nechápu, jaký má vliv na množství fosforu ve vodě a na nedostatečné čištění odpadních vod. Na jednu stranu se v článku uvádí nízký stav vody, na druhou stranu je příčinou
přetékání vody z kanalizací při dešti. Takže se zase asi jedná jen o alarmující titulek