Dunávka zadrží více vody

Dunávka zadrží více vody

Kategorie: Všeobecné

Rajhradice – Povodí Moravy, s. p. dokončilo na Dunávce u Rajhradic retenční opatření. Došlo tak ke stabilizaci vodního režimu a zlepšení životních podmínek v potoce. Provedené práce na Dunávce obnovily její funkci přirozeného vodního biotopu.

Koryto potoka bylo v úseku mezi dálničním mostem a Rajhradicemi nekapacitní a v oblasti nejčastějšího kolísání hladiny docházelo k tvorbě nátrží a výmolů břehu. Vlivem podemletí docházelo k sesouvání svahů. Kapacita koryta vodního toku byla navíc značně omezena i náletovou vegetací. Dunávka obtížně plnila svou ekologickou i hygienickou funkci.

Zdroj: http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/dunavka-t​ed-zadrzi-vice-vody/

MAXXSKATER, 17.10.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.