Mezinárodní terénní experiment

Mezinárodní terénní experiment

Kategorie: Všeobecné

Povodí Labe, státní podnik - odbor VH laboratoří uspořádal s podporou sekretariátu Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 6. terénní experiment společného odběru vzorků vody, který proběhl ve dnech 10.-11.9.2019. V přiložené zprávě jsou uvedeny podrobnosti o letošním ročníku akce. Informace o celé aktivitě a výsledky minulých ročníků jsou zveřejněny zde: https://www.ikse-mkol.org/cz/themen/jakost-vody/opa​treni-na-zabezpeceni-kvality-analytickych-vysledku/​

Zdroj včetně přílohy: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/doku​menty/mezinarodni-terenni-experiment_10726.html

MAXXSKATER, 14.10.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.