Nařízení vlády o stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Kategorie: Všeobecné

Minimální zůstatkový průtok je takový průtok, který zůstane ve vodním toku pod odběrem vody. Tedy nějaký průtok si odběratel odebere pro svou potřebu a minimální zůstatkový musí ponechat vodnímu toku pro život v něm, nebo pro další drobné využití. V období sucha je to hodnota velmi důležitá. V současné době se projednává změna legislativy, která na většině území může znamenat zvýšení hodnot těchto minimálních zůstatkových průtoků. Například u derivačních vodních elektráren je zvýšení hodnot pochopitelné, protože na dlouhém úseku vodního toku zůstane dostatečné množství vody pro život ve vodě. Pokud ale bude nařízení vlády vyžadovat zvýšení hodnot i u vodních nádrží pro zajištění odběru vody, může to způsobit kolaps i v oblasti zásobování obyvatelstva vodou. A to může mít zcela negativní dopad jak pro společnost, tak i pro vlastní vodní tok, pro který by měl minimální zůstatkový průtok situaci zlepšovat. Je důležité opravdu zodpovědně tento postup připravit.

V letním období posledních dvou let došlo vlivem sucha k nulovému přítoku vody do nádrže Všechlapy. Opravdu, až na pár kapek, nepřitékalo do nádrže nic. K tomu stanovený minimální zůstatkový průtok 65 l/s způsoboval velmi rychlé prázdnění nádrže.

„Museli jsme zareagovat a mimořádnou manipulací snížit odtok z nádrže, abychom nezpůsobili velký úhyn živočichů v nádrži,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Pokud by se do budoucna i další minimální zůstatkové průtoky navýšily, byla by ohrožena i zabezpečenost odběrů třeba pro zásobování obyvatelstva vodou.

„V přirozeném stavu bez konkrétní vodní nádrže, třeba bez Všechlap, by ve vodním toku neteklo vůbec nic. Nádrž situaci zlepšuje, a to zásadně. Nelze ji však úplně vypustit jen proto, že se legislativně zvýší hodnota minimálního zůstatkového průtoku. Pak by pod nádrží teklo jen to, co do ní přitéká. Takže třeba vůbec nic. A takový požadavek je přece proti ochraně životního prostředí, dokonce i proti zdravému rozumu,“ dodal Svejkovský.

V příloze uvádíme reakce Ministerstva zemědělství na dotazy Lidových novin.

Zdroj včetně přílohy: http://www.poh.cz/narizeni-vlady-o-stanoveni-minimalniho-zustatkoveho-prutoku/d-3793/p1=1121

MAXXSKATER, 27.9.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.