Vytažení plavidel z vodní nádrže Orlík

Vytažení plavidel z vodní nádrže Orlík

Kategorie: Všeobecné

Povodí Vltavy, státní podnik, zajistí ve dnech 27. až 29. září 2019, od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:30 hod. na hrázi vodního díla Orlík přistavení jeřábu, který umožní transport lodí (do 3,5 t; šířky 3,0 m; délky 8,5 m) z vody na sucho. Státní podnik tuto bezplatnou službu organizuje, aby usnadnil majitelům či provozovatelům odvoz jejich lodí v situaci, kdy je hladina v důsledku sucha na mimořádně nízké úrovni. V současné chvíli nepředpovídá Český hydrometeorologický ústav výrazné zlepšení hydrologické situace, které by nepříznivý vývoj hladiny změnilo ještě před ukončením plavební sezóny.

Zájemci o transport lodi zašlou závazné přihlášení na centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, a to na e-mailovou adresu dispecink@pvl.cz. Přihlášení musí obsahovat: jméno a příjmení, typ plavidla, rozměry plavidla, evidenční číslo plavidla a kontakt (telefon, e-mail). Případné telefonické dotazy zodpoví centrální vodohospodářský dispečink na tel. číslech 257 329 425 nebo 724 067 719.

Upozorňujeme, že tato služba zajistí pouze vyzvednutí lodí pomocí jeřábu bez možnosti demontáže stěžně (ten musí být před vyzvednutím již demontován). Další transport a odvoz lodí z hráze VD Orlík jsou si povinni zajistit majitelé plavidel sami. Skladování lodí v tomto místě nebude umožněno.

Organizační pokyny pro vůdce transportovaných plavidel budou sděleny před vytažením v dostatečném časovém předstihu.

Zdroj: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/v​ytazeni-plavidel-z-vodni-nadrze-orlik

MAXXSKATER, 23.9.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.