V pražském úseku Vltavy žije řada druhů ryb i dalších živočichů. Včetně škeblí a invazivních raků

V pražském úseku Vltavy žije řada druhů ryb i dalších živočichů. Včetně škeblí a invazivních raků

Kategorie: Všeobecné

Jakost vody ve Vltavě nad Prahou je dána jakostí tří největších vodních toků, které se stékají nad Prahou – Vltava, Sázava a Berounka. Vltava ve Štěchovicích, na výtoku z kaskády přehrad, je velice čistá. Sázava a Berounka, jako velké řeky, přináší ze svých povodí větší znečištění a kvalitu vody ve Vltavě před Prahou postupně zhoršují. Přesto je kvalita vody ve Vltavě po soutoku s Berounkou stále relativně velmi dobrá.

https://www.prazskypatriot.cz/v-prazskem-useku-vlta​vy-zije-rada-druhu-ryb-i-dalsich-zivocichu-vcetne-s​kebli-a-invazivnich-raku/

Honza7, 11.8.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.