Inspektoři ČIŽP uložili masokombinátu pokutu přes milion korun za spáchání několika správních deliktů

Kategorie: Všeobecné

Milionovou pokutu uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni společnosti Maso Brejcha s.r.o. Ta se dopustila několika správních deliktů - nakládala s povrchovými vodami v rozporu s povolením, vypouštěla odpadní vody do vod podzemních bez povolení, odebírala povrchové vody bez povolení. Také neohlásila neprodleně havárii znečištění povrchových vod levostranného přítoku Ceciny a následně též povrchových vod ve vodním toku Cecina, kterou způsobila vypouštěním odpadních vod z ČOV. Proti pokutě se subjekt odvolal k MŽP, které ji však potvrdilo v plné výši. Nabyla právní moci 5. 6. 2019.

Zdroj: http://cizp.cz/Inspektori-CIZP-ulozili-masokombinat​u-pokutu-pres-milion-korun-za-spachani-nekolika-spr​avnich-deliktu.html

MAXXSKATER, 22.7.2019

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.