Ouklejka pruhovaná

latinsky: Alburnoides bipunctatus
slovensky: Ploska pásavá
anglicky: Schneider, Riffle minnow
německy: Schneider

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 7 let
pohlavní dospělost: 2-3. rok
doba rozmnožování: duben-červen

běžná velikost: 8-13 cm
maximum: 15 cm

Drobná kaprovitá rybka obývající čisté tekoucí vody na mnoha místech našeho území. Je o něco menší a barevnější než příbuzná ouklej obecná.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)

Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)

Tato drobná rybka je živým symbolem čistoty a neporušenosti říčních úseků, v nichž se vyskytuje.

Rozpoznávací znaky: dlouhá řitní ploutev, dvojitě lemovaná postranní čára, oproti oukleji barevnější a s méně protáhlým tělem.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus

      Ouklejka pruhovaná je drobná rybka upřednostňující menší čisté toky lipanového až parmového pásma, v nichž si vybírá mělké proudící úseky s tvrdým dnem. Občas se vyskytuje i ve stojatých vodách. Má vysoké nároky na obsah kyslíku ve vodě a na čistotu prostředí. Proto na mnoha místech původního výskytu vymizela a dnes se vyskytuje jen ostrůvkovitě.
      Jedná se o malý druh ryby s délkou do 15 cm, který se do jisté míry podobá příbuzné oukleji obecné. Na rozdíl od ní má méně protáhlé tělo a je barevnější obvykle s výskytem nažloutlých, hnědavých a zelenavých tónů. Ploutve na spodní straně těla mají oranžový nádech. Stejně jako ouklej má horní postavení úst a relativně dlouhou řitní ploutev. Nejtypičtějším znakem tohoto druhu jsou pigmentové skvrny po obou stranách kanálků postranní čáry budící optický dojem, že je postranní čára dvojitá.
      Tato nenápadná rybka nemá hospodářský ani sportovní význam a pro svou zranitelnost a nesouvislé rozšíření je chráněna zákonem.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 8 až 13 cm
obvyklé maximum: kolem 15 cm

Hmotnost

průměrná: 6 až 20 g obvyklé maximum: do 40 g

Typické znaky

dlouhá řitní ploutev
dvojitě lemovaná postranní čára
oproti oukleji barevnější a s méně protáhlým tělem

Výskyt v ČR

      Ostrůvkovitě se vyskytuje na velké části našeho území jak v labském tak i v dunajském povodí. Největší výskyt je v řekách lipanového a parmového pásma, které si dokázaly udržet vysokou kvalitu vody a v současnosti se zdá být hojnější na východní polovině našeho území – východní Čechy, Českomoravská vrchovina, severní Morava.
      Početný výskyt byl zaznamenán například v říčce Rokytné, v minulosti byla doložena i z pražského úseku Vltavy.

Biologie druhu

      Nejtypičtějším místem výskytu jsou lipanové úseky řek, kde se vyskytuje spolu se pstruhy, lipanem, ostroretkou, tlouštěm proudníkem, případně parmou. Už z toho je jasné, že tvrzení o náročnosti ouklejky na kvalitu vody nejsou výmysly. Vybírá si mělčí úseky a v nich se pohybuje u hladiny nebo v horní polovině sloupce. Obvykle vytváří menší hejna. Na rozdíl od oukleje je podíl suchozemského hmyzu v potravě tohoto druhu menší. Díky nízkému sloupci vody, v němž se pohybuje, se může bez problémů živit i organismy dna a detritem. Potrava se mění během roku, na jaře obsahuje nezanedbatelný podíl řas, ve vrcholné sezóně převládá hmyz a jeho larvy.
      Pohlavní dospělosti může ouklejka dosáhnout už ve druhém, častěji však ve třetím roce života, k výtěru dochází podle podmínek od konce dubna až do června v mělkých prudkých proudech s tvrdým štěrkovitým dnem. Samice obvykle klade 3 000 - 8 000 jiker.
      Tam, kde je ouklejka hojná, je významnou složkou rybí obsádky a potravou mnoha druhů dravých ryb, pro člověka má dnes zejména bioindikační význam.

Rozměry a růst

      Délka ouklejky pruhované jen vzácně překračuje 15 cm a růst je velmi pomalý. V prostředí, kde žije, je to ostatně výborná adaptace umožňující ouklejkám přežít i v hladových úsecích s minimem potravy.
      Jedná se o krátkověký druh, který v se některých místech dožívá jen pěti let, jinde lze vzácně pozorovat i sedmileté exempláře.

Růst ouklejky pruhované na vybrané lokalitě

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

Říčka Rokytná

(rok 1979, 33 exemplářů)

Věk (roky)1234567
Celková délka (mm)4860798897123124

      Nepatrný nárůst délky mezi 6. a 7. rokem života je způsoben malou početností vzorku. V poslední věkové skupině mohl klidně být i jediný exemplář.

Sportovní rybolov

      Ouklejku pruhovanou je možno ulovit při použití jemného náčiní na plavanou nebo muškařením. Záměrný lov druhu vzhledem ke statutu chráněného živočicha nelze doporučit. Vnímavější rybáři by se při květnovém lovu lososovitých ryb mohli pokusit vyhýbat místům, kde probíhá výtěr.