Ouklej obecná

latinsky: Alburnus alburnus
slovensky: Belička obyčajná
anglicky: Bleak
německy: Ukelei

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 8 let
pohlavní dospělost: 3. rok
doba rozmnožování: květen-červen

běžná velikost: 10-20 cm
maximum: 25 cm

Hojná stříbrně zbarvená drobnější ryba žijící ve většině našich řek a údolních nádrží. Je dokonale přizpůsobena k životu v horních vrstvách vodního sloupce.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Ouklej obecná (Alburnus alburnus)

Ouklej obecná (Alburnus alburnus)
Ouklej obecná (Alburnus alburnus)

Lze si vůbec představit krásný slunečný den u letní řeky bez kroužkování ouklejí ?

Rozpoznávací znaky: protáhlé mírně zploštělé tělo, dlouhé světlé ostře zašpičatělé ploutve, řitní ploutev je dlouhá a mírně vykrojená, horní postavení úst, stříbrné zbarvení boků, šedý hřbet, absence červené, žluté a hnědé barvy.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Ouklej obecná

Náhled

26 cm, 100.000 g
Lužnice Nový Dvůr
plavaná
6.7.2008, HANA.P

Náhled

25 cm, ? g
Jihlava 4
Plavaná
27.5.2007, MrKos

Články - Ouklej obecná

Ouklej obecná - Alburnus alburnus

      Ouklej obecná je jednou z nejtypičtějších ryb našich řek. Člověka, který ji dosud neviděl, obvykle stačí zavést na nejbližší most a nechat ho podívat dolů. S největší pravděpodobností nebude problém ukázat mu několik čilých štíhlých rybek s šedavým hřbetem rejdících pod hladinou a zvědavě zkoumajících každý zajímavý objekt plující nad nimi. Tak zná asi oukleje většina rybářů.
      Při bližším pohledu je už na první pohled vidět, že život v nejsvrchnějších vrstvách vodního sloupce se projevil na celkové stavbě těla tohoto druhu. Ouklej má velká svrchní ústa, hřbet je mnohem rovnější než u ostatních kaprovitých ryb, zbarvení je jednoduchá a účelná kombinace stříbrných boků s tmavě šedým hřbetem. Světlé ploutve postrádají jakýkoli nádech červené nebo oranžové barvy, jsou dlouhé a ostře zakončené. Řitní ploutev je relativně dlouhá – podstatně delší než u jelců, plotice nebo perlína. Drobné šupinky se snadno uvolňují z kůže.
      Jako hojný druh tvořící početná hejna je ouklej důležitou potravou dravců, z rybářů si ji pro množství záběrů cení hlavně plavačkáři a muškařští začátečníci.
      Guaninové krystalky izolované ze šupin ouklejí sloužily v minulosti k výrobě umělých perel. K izolování 1 kg substance použitelné pro výrobu této bižuterie byly potřeba šupiny z několika desítek tisíc ouklejí.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 10 až 20 cm
obvyklé maximum: kolem 23 cm
rekordní hodnoty: přes 25 cm

Hmotnost

průměrná: 10 až 60 g
obvyklé maximum: kolem 100 g
rekordní hodnoty: přes 130 g

Typické znaky

protáhlé mírně zploštělé tělo
dlouhé světlé ostře zašpičatělé ploutve
řitní ploutev je dlouhá a mírně vykrojená
horní postavení úst
stříbrné zbarvení boků, šedý hřbet, absence červené, žluté a hnědé barvy

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se v tekoucích vodách od dolní hranice lipanového pásma, v údolních nádržích a větších stojatých vodách. Většinou je hojná a místy tvoří početná hejna.

Biologie druhu

      Ouklej obecná je druhem specializovaným na sběr potravy z hladiny a v horních vrstvách vody. Hejno těchto ryb sbírající potravu se prozradí četnými kroužky na hladině. Kromě suchozemského hmyzu loví oukleje plankton, raná stadia potěru a v době tření ryb sbírjí jejich jikry. V chladnější části roku se stahují do hloubek, ale není výjimkou spatřit kroužkující oukleje i za lednového oteplení.
      Pohlavní dospělost nastává ve třetím roce života. Tření obvykle probíhá v květnu, někdy se protáhne až do června. Jikry jsou ukládány na vodní rostlinstvo nebo na kamenité dno – obvykle v nepříliš velké hloubce. Samcům se v období tření vytváří jemná třecí vyrážka. Ryby se shlukují do početných hejn, vytahují do proudů a do značné míry ztrácejí plachost. Do vytírajících se hejn často najíždějí lovící dravci od bolenů až po mladší ročníky sumce.Výtěr probíhá ve 2 – 3 dávkách a protože se vytírají napřed nejstarší ryby a pak stále mladší ročníky, zabere jeden výtěr třecího hejna zpravidla 3 – 4 dny.
      Význam oukleje dnes spočívá zejména v tom, že tvoří spolu s dalšími druhy potravní základnu potřebnou pro výživu dravých ryb.

Rozměry a růst

      Ouklej je krátkověká ryba s pomalým růstem. Po šestém roce života počet přežívajících jedinců dramaticky klesá, ale jsou známy i případy výskytu osmiletých ryb. Nejrychlejší růst ouklejí byl zaznamenán na údolních nádržích, kde jsou exempláře nad 20 cm naprosto běžné. Na Orlické údolní nádrži lze v početnějším vzorku najít oukleje až do 23 cm, pak následují už jen zcela ojedinělé úlovky výjimečně až za hranici 25 cm.
      Jako největší exemplář literatura udává z našeho území ouklej dlouhou 27 cm o váze 196 g.

Některé úlovky oukleje z našeho území

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
23,6 cm105 gÚN Orlíkkvěten 1997bílý červ, plavaná
23 cm99 gÚN Orlík12.4. 1996bílý červ, plavaná

Růst oukleje na vybraných lokalitách

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

Labe u Děčína - rok 1971

(108 exemplářů)

Věk (roky)1234567
Celková délka (mm)5992118141157175186

ÚN Slapy - rok 1961

(14 exemplářů)

Věk (roky)1234567
Celková délka (mm)112162187212230255-

      Tato tabulka zachycuje extrémně rychlý růst vypočtený z malého vzorku možná i vybraných exemplářů, dosažené maximum je zde téměř na hranicích růstových možností oukleje v našich vodách.

Sportovní rybolov

      Ouklej se zpravidla loví na plavanou nebo muškařením, může však být i původcem rychlých a špatně sekatelných záběrů při lovu na feeder a na položenou vůbec. Je oblíbenou rybou závodníků a zejména plavačkáři jsou schopni během jediného závodu ulovit stovky exemplářů.
      Protože je ouklej poměrně zranitelná ryba se snadno opadávajícími šupinami, je na místě opatrná manipulace s úlovkem.

Možný výběr náčiní pro lov oukleje

      Plavaná: Libovolný prut pro lov na plavanou, závodníci často používají krátké biče.
      Koncový návazec v rozmezí 0,06 – 0,10 mm.
      Nástraha – bílí červi, houska, oplatek, …

      Muškaření: Co nejslabší prut v délce závislé na podmínkách v místě lovu.
      Návazce 0,08 - 0,12 mm. Občas je třeba zohlednit možnost záběru větších druhů ryb.
      Obvykle drobné suché mušky, ale lze lovit i na mokrou.

      Přívlač: Při použití miniaturních nástrah – zejména umělých mušek nebo nejmenších marmyšek s nastraženým bílým červem – lze oukleje úspěšně lovit. Je otázkou, zda se ještě dá hovořit o přívlači.