Hrouzek dlouhovousý

latinsky: Romanogobio uranoscopus
slovensky: Hrúz fúzatý
anglicky: Stone Gudgeon
německy: Steingressling

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 4 roky
pohlavní dospělost:
doba rozmnožování: květen-červen

běžná velikost: 7-10 cm
maximum: 11 cm

Nejmenší a nejvousatější z hrouzků, výskyt na našem území je sporný a místa prokazatelného výskytu najdeme až v sousedních státech (Slovensko, Rakousko).


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Na území ČR tato půvabná rybka pravděpodobně nežije, vyskytuje se ale v sousedních státech. Na druhou stranu ? co kdyby přece?

Rozpoznávací znaky: podobný hrouzku obecnému, ale menší a štíhlejší, dlouhé vousky dosáhnou na úroveň skřelí, oči jsou postaveny výše než u příbuzných druhů, zbarvení zahrnuje několik širokých tmavých pruhů na bocích, skvrny na ocasní ploutvi vytvářejí dvojitou čáru.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Hrouzek dlouhovousý - Romanogobio uranoscopus

      Hrouzek dlouhovousý se od blízce příbuzných druhů liší natolik, že ho lze celkem jednoznačně určit na první pohled. Dlouhé vousky, které mu daly jméno, sahají až na úroveň skřelí, zbarvení je založeno na kombinaci světlých a tmavých ploch, které tvoří několik pruhů sahajících od hřbetu do půli boků. Ploutve jsou v poměru k velikosti těla větší než u ostatních druhů hrouzků, oči jsou posunuty směrem k temeni hlavy, ocasní násadec je na průřezu kulatý, hrdlo je ošupené.
      Tento druh se vyskytuje v povodí Dunaje od jižního Německa přes Rakousko dále na východ. Je vysloveně proudomilný a s tím zřejmě souvisí i hrubší kresba na jeho těle imitující kamenitý podklad.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 7 až 10 cm
obvyklé maximum: do 11,5 cm

Hmotnost

průměrná: 4 až 10 g

Typické znaky

podobný hrouzku obecnému, ale menší a štíhlejší
dlouhé vousky dosáhnou na úroveň skřelí
oči jsou postaveny výše než u příbuzných druhů
zbarvení zahrnuje několik širokých tmavých pruhů na bocích
skvrny na ocasní ploutvi vytvářejí dvojitou čáru

Výskyt v ČR

      Na našem území nebyl jeho výskyt potvrzen. V úvahu by však přicházel úsek říčky Vláry nedaleko hranice se Slovenskem, protože ve Slovenském úseku Vláry výskyt hrouzka dlouhovousého zaznamenán byl. Na Slovensku se vyskytuje pravidelněji, obývá tu rychle proudící úseky podhorských řek (Torysa, Ondava, …) často jen v úsecích několika km toku.

Biologie druhu

      Stejně jako všichni hrouzci je typickou rybou žijící u dna tekoucích vod. Vyskytuje se pouze v čistých podhorských řekách v úsecích se silným proudem, kterému se ostatní druhy hrouzků vyhýbají. Často se na celém toku řeky vyskytuje jen v několika peřejnatých úsecích.
      Údaje o potravě tohoto druhu nebyly dosud publikovány, ale dá se předpokládat, že podobně jako u ostatních hrouzků budou jejími hlavními složkami vodní bezobratlí, případně porosty rozsivek z kamenů na dně.
      O rozmnožování se ví málo, podle údajů z Rumunska se tře v květnu a červnu.
      Hospodářský význam hrouzka dlouhovousého je minimální, ale jedná se o typický druh mělkých prudkých podhorských říček a potoků, mající bioindikační význam. Navíc z vědeckého hlediska tvoří evropské druhy hrouzků velmi zajímavou skupinu umožňující studium vývojových vztahů, vazby na prostředí apod.

Rozměry a růst

      Nejvyšší zaznamenané stáří hrouzka dlouhovousého ze slovenských řek bylo 4+, teoreticky je možný výskyt jedinců o rok starších. Přibližný růst ve slovenských vodách (s jistým zkreslením při přepočtu délky těla na celkovou délku) by mohl vypadat takto:

Věk (roky)1+2+3+4+
Celková délka (mm)678194108

Sportovní rybolov

      Vzhledem k vzácnosti (nepřítomnosti) druhu nepřipadá v úvahu.