Hrouzek Kesslerův

latinsky: Romanogobio kesslerii
slovensky: Hrúz Kesslerov
anglicky: Kessler`s Gudgeon
německy: der Kesslersche Gründling

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 5 let
pohlavní dospělost:
doba rozmnožování: květen-červen

běžná velikost: 8-11 cm
maximum: 12 cm

Malá rybka žijící v proudných čistých řekách v povodí Dunaje. Na našem území jde o jednu z nejvzácnějších ryb vyskytující se pouze na několika místech východní Moravy


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Hrouzek Kesslerův (Romanogobio kesslerii)

V naší zemi není mnoho rybářů. kteří by se mohli pochlubit tím, že viděli tuto pohlednou čilou rybku na vlastní oči.

Rozpoznávací znaky: podobný hrouzku obecnému, ale menší a štíhlejší, vousky dosáhnou na úroveň zadního okraje oka, hrdlo je holé bez šupin, prsní ploutve dosahují téměř k základně ploutví břišních, skvrny na ocasní ploutvi vytvářejí dvojitou čáru.

Fotky čtenářů

Nahled

Hrouzek Kesslerův - Romanogobio kesslerii

      Hrouzek Kessslerův je menší a štíhlejší než hrouzek obecný a na většině našeho území se s ním nesetkáme. Jde o druh žijící v povodí Dunaje, Dněstru a Visly a na našem území probíhá západní hranice areálu jeho rozšíření. Kromě štíhlého těla se od hrouzka obecného liší delšími vousky, relativně většími ploutvemi a skvrnami na ocase, které obvykle tvoří dvě dobře viditelné řady kopírující linii zakončení ocasní ploutve (u hrouzka obecného několik řad).
      I na lokalitách, kde se vyskytuje, je poměrně vzácný a zranitelný, takže je právem řazen mezi chráněné druhy ryb.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 8 až 11 cm
obvyklé maximum: do 12 cm

Hmotnost

průměrná: 5 až 12 g

Typické znaky

podobný hrouzku obecnému, ale menší a štíhlejší
vousky dosáhnou na úroveň zadního okraje oka
hrdlo je holé bez šupin
prsní ploutve dosahují téměř k základně ploutví břišních
skvrny na ocasní ploutvi vytvářejí dvojitou čáru

Výskyt v ČR

      Jako druh dunajského povodí u nás žije pouze na východní Moravě. Vyskytuje se v Bečvě na dolních zhruba 40 km jejího toku a v posledních letech byl jeho výskyt zaznamenán i v Moravě – v asi desetikilometrovém úseku nedaleko soutoku s Bečvou. Hojnější je na Slovensku, kde se místy vyskytoval celkem běžně, ale dnes jeho stavy klesají.

Biologie druhu

      Stejně jako hrouzek obecný je typickou rybou dna. Vyskytuje se pouze v čistých tekoucích vodách a na rozdíl od výše uvedeného příbuzného druhu nepreferuje písčité, ale kamenité (oblázkové) dno. Tvoří malá hejnka a živí se především drobnými organismy, které vyhledává mezi kameny.
      O rozmnožování se ví málo, na Zakarpatské Ukrajině se tře v květnu a červnu.
      V současnosti tento druh mizí v celém areálu svého rozšíření a aktuální situace se mění v závislosti na vodohospodářských úpravách a momentálním znečištění jednotlivých toků. Na našem území je tento druh chráněn zákonem jako kriticky ohrožený. Pro jeho další přežití na našem území je třeba zejména zajistit ochranu vod, v nichž byl doložen. Ochrana jednotlivých exemplářů je problematická, protože většina rybářů tento druh nerozlišuje od hrouzka obecného.

Rozměry a růst

      Údaje o růstu i stáří nejsou dostupné, lze předpokládat určitou analogii s hrouzkem obecným. Znamenalo by to maximální věk do 5 let, možná i méně a ještě pomalejší růst než má jeho větší a hojnější příbuzný.

Sportovní rybolov

      Vzhledem k ojedinělému výskytu a zákonné ochraně druhu nepřipadá v úvahu.