Jeseter hladký

latinsky: Acipenser nudiventris
slovensky: Jeseter hladký
anglicky: Ship sturgeon
německy: Glattdick

řád: Jeseteři
čeleď: Jeseterovití

potrava: všežravec, dravec
délka života: 50 let
pohlavní dospělost: 6. - 14. rok
doba rozmnožování: duben-květen

běžná velikost: 80 až 160 cm
maximum: asi 250cm

Velký druh jesetera vyskytující se vzácně v Dunaji. Hojnější je spíše v řekách východní Evropy.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Jeseter hladký (Acipenser nudiventris)

Tenhle druh můžete i v Dunaji ulovit jen skutečně teoreticky…

Rozpoznávací znaky: hlava vybíhá v krátký špičatý rypec
před ústy jsou 4 obrvené vousky visící dolů
ústa jsou kulatá, spodní ret mají celistvý
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků
kůže mezi řadami štítků je hladká
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Jeseter hladký - Acipenser nudiventris

      Také tento druh patří mezi velké evropské jesetery a pravidelně se vyskytoval v Dunaji. Nikdy ale nebyl hojný a ve slovenském úseku této řeky byl považován za vzácný už během 19. století. V Dunaji je nejvzácnějším druhem jesetera. Dále na východ se vyskytuje v přítocích Černého, Azovského a Kaspického moře. Zatímco většinou obývá mělké oblasti moří kolem ústí řek, je dunajská populace považována za vysloveně sladkovodní.
      Typickým znakem tohoto druhu je absence drobných kostěných destiček mezi řadami štítků a tvar úst, jejichž spodní ret je celistvý, zatímco u ostatních druhů je složitě vytvarován (literatura užívá termínu „rozpolcený“). Vousky jsou obrvené.
      Hospodářský význam tohoto druhu byl v Dunaji vždy malý, poněkud větší býval hlavně v přítocích Kaspického moře.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 80 až 160 cm
obvyklé maximum: do 200 cm
rekordní hodnoty: asi 250cm

Hmotnost

průměrná: 4 až 30 kg
obvyklé maximum: do 80 kg
rekordní hodnoty: kolem 130 kg,

Typické znaky

hlava vybíhá v krátký špičatý rypec
před ústy jsou 4 obrvené vousky visící dolů
ústa jsou kulatá, spodní ret mají celistvý
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků
kůže mezi řadami štítků je hladká
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

Výskyt v ČR

      Nevyskytuje se. V dávné minulosti mohl ojediněle pronikat do dolní Moravy.

Biologie druhu

      Jeseter hladký vytváří tažnou a netažnou formu. Tažná obývá mělké oblasti moře s hloubkou do 50 m, přičemž preferuje brakickou vodu v oblasti říčních ústí. Netažná forma žije celoročně v řece a co do velikosti je menší. Dunajská populace je považována za výlučně sladkovodní, tedy netažnou.
      V Dunaji se jeseteři hladcí živí larvami jepic a chrostíků, raky a měkkýši, v moři se v jejich potravě poměrně často objevují i ryby.
      Údaje o rozmnožování jsou k dispozici pouze z oblasti Kaspického moře. Samci tam dospívají ve věku 6 – 9 let, samice až ve stáří 8 – 14 let. Ryby se třou jednou za 2 – 3 roky v proudu na štěrkovitém dně. Období tření spadá do dubna a května.
      U samic z Dunaje byla zjištěna plodnost v rozmezí 200 000 – 1 300 000 jiker.
      Zdá se, že minimálně v dunajském povodí se prakticky vždy jednalo o méně významný a nepříliš početný druh přežívající v poměrně silné konkurenci ostatních jeseterovitých ryb, zejména jesetera ruského.

Rozměry a růst

      Jeseter hladký patří mezi dlouhověké ryby podobně jako ostatní velcí jeseteři. U kusu s hmotností 45 kg bylo prokázáno stáří 36 let, takže je pravděpodobné, že se nejstarší exempláře mohou dožít 50 let.
      V Dunaji se průměrně loví kusy 8 – 10 kg těžké a jen málokdy tu přesáhne 150 cm. Dále na východ přesahuje i délku 2 m a maximální hmotnost se udává kolem 130 kg, což by odpovídalo délce lehce přes 2,5 m.
      Údaje o růstu chybějí, pravděpodobně by mohly být podobné jako u stejně velkého jesetera ruského.

Sportovní rybolov

      Nejběžnějším způsobem lovu velkých jeseterů včetně tohoto druhu je lov na položenou s živočišnou nástrahou na velkém háčku. Vzhledem k tomu, že záměrný lov je dnes možný pouze ve vodách Ruska a Kazachstánu, je třeba vyjít z místních podmínek.