Několik desítek chráněných perlorodek bylo dnes vypuštěno do řeky Malše v Novohradských horách

Kategorie: Všeobecné

Mají posílit česko – rakouskou populaci tohoto vzácného mlže.

Perlorodka patří mezi zvláště chráněné druhy nejenom u nás a současná česká populace čítající asi 10 tisíc perlorodek je jen zlomkem původního počtu ze začátku 20. století. Dnes vypuštěné perlorodky posílí česko – rakouskou populaci tohoto vzácného mlže. Vypouštění je vrcholem mezinárodního projektu Malsemuschel [1] zaměřeného na podporu životního prostředí perlorodky, ve kterém jsou mimo jiné odchovávány mladé perlorodky k obnově přestárlé populace. Vedle odchovu perlorodek je nezbytnou součástí projektu také obnova přirozeného prostředí perlorodky a plán různých úprav a opatření v povodí řeky Malše, aby perlorodka mohla přežít a rozmnožovat se. Mlže dnes za přítomnosti expertů do Malše vypustili premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Více na: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje/atcz37_malsemuschel

[2] Více na www.zachranneprogramy.cz

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/nekolik-desitek-chranenych-perlorodek-bylo-dnes-vypusteno-do-reky-malse-v-novohradskych-horach/

MAXXSKATER, 2.9.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.