Vyhodnocení hydrologické situace

Kategorie: Všeobecné

Ve dnech 18. – 22. června proběhla v dílčím povodí Odry povodňová epizoda, která byla způsobena významnou srážkovou činností, kdy vypadly srážky v úhrnech až 245 mm (Beskydy – Lysá Hora), zasaženo bylo především povodí střední Odry po Ostravu, podhůří Beskyd a vlastní Beskydy a také Rychlebské hory a Jeseníky. Vlivem předchozího nasycení povodí a vysokých intenzit srážek došlo k vzestupu hladin vodních toků, byly dosaženy stupně povodňové aktivity (SPA), ve dvou profilech v povodí byly překročeny i 3.SPA.

Zdroj: https://www.pod.cz/novinky/vyhodnoceni-hydrologicke-situace.html

MAXXSKATER, 24.6.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.