Proměny lesa a vody v Krkonoších

Kategorie: Všeobecné

Lesy dnes pokrývají přes 80 % celkové plochy Krkonoš. Nebylo tomu tak ale vždy. Naše nejvyšší hory byly dvakrát odlesněny a znovu osazeny. V posledních třech desetiletích se krkonošští lesníci snaží postupně přeměňovat nepůvodní porosty na lesy přírodě blízké. V současnosti je tento cíl ale ovlivněn tím, že se národní park pokouší zpomalit šíření lýkožrouta smrkového, který se přemnožil v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/promeny-lesa-a-vody-v-krkonosich

MAXXSKATER, 26.3.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.