Agentura regionálního rozvoje poskytne cenné rady k tematice zadržování vody v krajině

Kategorie: Všeobecné

V letošním roce bude na základě smlouvy s Libereckým krajem poskytovat Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r.o. (ARR) poradenské služby v oblasti retence vody v krajině. Kraj na osvětu vynaloží necelých 800 tisíc korun. ARR kromě představení užitečných informací klientům podpoří přípravu přírodě blízkých opatření či konkrétní projekty.

„K mimořádným důsledkům sucha nejsme lhostejní a snažíme se soustavně podporovat přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině. Agentura regionálního rozvoje nám výrazně pomůže v osvětě,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje.

https://www.youtube.com/watch?v=jOf5Zb7X-X0

Zdroj: https://www.kraj-lbc.cz/agentura-regionalniho-rozvoje-poskytne-cenne-rady-k-nbsp-tematice-zadrzovani-vody-v-nbsp-krajine-n937119.htm

MAXXSKATER, 18.2.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.