Za vícero porušení vodního zákona uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 110 tisíc korun

Kategorie: Všeobecné

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic uložili pokutu 110 tisíc korun společnosti TOMEGAS s. r. o. Firma v červenci 2019 překročila emisní limity obsažené v předčištěných odpadních vodách, které vypouštěla z čistírny odpadních vod (ČOV) do Milevského potoka. Dále zacházela se závadnými látkami na čerpací stanici pohonných hmot bez havarijního plánu. Inspektoři také zjistili, že firma bez povolení k nakládání s vodami vypouštěla odpadní vody ze šachty na pozemku v Okrouhlé u Branic do vod podzemních. Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, sankce 3. prosince 2019 nabyla právní moci.

Zdroj: http://cizp.cz/Za-vicero-poruseni-vodniho-zakona-ulozili-inspektori-CIZP-firme-pokutu-110-tisic-korun.html

MAXXSKATER, 31.1.2020

Diskuse k bleskovce

Žádné zápisy.