Ježdík obecný

latinsky: Gymnocephalus cernuus
slovensky: Hrebenačka obyčajná
anglicky: Ruffe, Pope
německy: Kaulbarsch

řád: Ostnoploutví
čeleď: Okounovití

potrava: všežravec
délka života: 11 let
pohlavní dospělost: 2-3. rok
doba rozmnožování: duben-květen

běžná velikost: 8 až 15 cm
maximum: v Rusku i přes 30 cm

Drobná pestrá rybka podobná okounu běžná v mnoha našich vodách.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)
Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus)

Většina rybářů přicházejících do styku s ježdíky v nich nejčastěji vidí dobrou nástražní rybku. Kdo je ale mohl pozorovat v akváriu, možná zjistil, že jsou to nevšední stvoření s osobitým půvabem.

Rozpoznávací znaky: vyšší, mírně ploché tělo
nalé zbarvení se skvrnami, žádné pruhy
hřbetní ploutev ze dvou spojených částí – trnité a měkké
na rozdíl od okouna chybí červená nebo žlutá barva ploutví
skvrnky na ploutvích

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Ježdík obecný

Náhled

25 cm, ? g
Ohře 16
plavaná
9.7.2011, Razgy

Náhled

21 cm, ? g
411 503

22.7.2009, zaki

Ježdík obecný - Gymnocephalus cernuus

      Ježdík obecný obývá značnou část Evropy a Asie včetně velké části Sibiře. Najdeme ho spíše v chladnějších oblastech. Jedná se o drobnou pestře zbarvenou rybku běžnou v dolních tocích řek a některých údolních nádržích. V povodí Dunaje žijí další dva příbuzné druhy – ježdík žlutý, pronikající občas i na naše území a ježdík dunajský, se kterým se u nás nesetkáme. Na většině našeho území tak nehrozí, že bychom si mohli splést s některým příbuzným druhem. Možná se poněkud podobá okounovi, ale jeho tělo postrádá pruhy a na ploutvích nenajdeme jakoukoli stopu červeného nebo oranžového zbarvení. Celkově je ježdík zbarven do zelena s tmavým hřbetem a modravými odlesky. Po těle jsou ve velkém počtu rozmístěny drobnější tmavé skvrny a rovněž ploutve jsou skvrnité. Hřbetní ploutve splynuly v jediný celek, jehož přední část je vybavena ostrými trny, zatímco zadní podpírají měkké větvené paprsky. Další trny vznikly přeměnou prvních paprsků břišních ploutví a řitní ploutve a ostrý hrot najdeme i na zadním výběžku skřelové kosti. V ohrožení se ježdík prohne do oblouku, vztyčí ploutve, odchlípí skřele a udělá ze sebe obtížně uchopitelný objekt plný do stran trčících hrotů. Bohužel mu toto obranné chování proti větším predátorům vodní říše příliš nepomáhá a ježdík je oblíbenou kořistí zejména candátů.
      Hospodářský význam ježdíka je malý. Zejména je významnou složkou potravy dravých ryb, je proto využíván i jako nástražní rybka a příležitostně je i konzumován. Na chovných rybnících se někdy dovede přemnožit, ale nestává se to příliš často.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 8 až 15 cm
obvyklé maximum: do 18 cm
rekordní hodnoty: přes 20 cm, v Rusku i přes 30 cm

Hmotnost

průměrná: 10 až 40 g
obvyklé maximum: do 100 g
rekordní hodnoty: 150 – 200 g, v Rusku kolem 0,5 kg

Typické znaky

vyšší, mírně ploché tělo
nalé zbarvení se skvrnami, žádné pruhy
hřbetní ploutev ze dvou spojených částí – trnité a měkké
na rozdíl od okouna chybí červená nebo žlutá barva ploutví
skvrnky na ploutvích

Výskyt v ČR

      Tekoucí i stojaté vody na většině našeho území, zejména v nížinách a středních polohách. V řekách hlavně na dolních tocích. Velmi hojný je v některých údolních nádržích (např. Orlík).

Biologie druhu

      Ježdík obecný je rybou spíše dolních toků řek, dovede ale žít i ve vodách stojatých a zejména v některých údolních nádržích je poměrně početným druhem. Vyhovují mu místa s tvrdším buď písčitým nebo kamenitým dnem, pokud možno mimo hlavní proud.
      Podobně jako jiné příbuzné ryby z čeledi okounovitých se i ježdíci sdružují v hejna často složená z ryb různého věku. Obvykle se pohybují v hlubších partiích u dna a za šera vyjíždějí ke břehům za potravou. Ačkoli jsou ježdíci zvláště zjara a na podzim aktivní celý den, nejčilejší jsou zřejmě v době soumraku a v noci.
      Mladší ježdíci se živí převážně planktonem, ale s rostoucím věkem se stále více orientují na bentickou potravu – tedy na organismy žijící na dně. Podle lokality, kde žijí a ročního období tak v jejich potravě mohou převládat larvy pakomárů nebo muchniček, blešivci, někteří měkkýši, rybí jikry a u starších jedinců i potěr ryb.
      Pohlavní dospělosti dosahuje ježdík obvykle ve druhém, někdy až ve třetím roce života. Jikry jsou kladeny v několika dávkách na dno, někdy na kameny a písek, jindy na kořeny nebo i na vodní rostlinstvo.
      Počet jiker se v různých částech areálu rozšíření zřejmě dost podstatně liší, protože různí autoři uvádějí velmi rozdílné hodnoty. V našich podmínkách to bude pravděpodobně 1 000 až 6 000, někdy i víc, z území Ruska jsou udávány i hodnoty v řádu desetitisíců.
      Význam ježdíka je v některých (zejména tekoucích) vodách nepatrný, ale v mnoha údolních nádržích je významnou složkou potravy dravců a požíráním jiker i potravní konkurencí je schopen ovlivňovat početnost jiných druhů ryb.

Rozměry a růst

      Ježdík je krátkověká pomalu rostoucí ryba, která se u nás dožívá nejvýš 6 let, jen z několika lokalit na našem území známe i sedmileté exempláře a z Dyje dokonce osmileté. Na území Ruska byli zaznamenáni dokonce jedinci ve stáří 10 – 11 let. Díky vyššímu věku i rychlejšímu tempu růstu dorůstá ježdík zejména na západní Sibiři mnohem větších rozměrů než u nás, vzácně prý i přes 30 cm.

Růst ježdíka obecného ve vodách ČR

      (délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

Věk (roky)1234567
Celková délka (mm)34 - 8856 - 12479 - 14392 - 139108 - 149114 - 151142 - 163

      Tabulka dokonale předvádí, jak ošidné jsou statistické údaje. Pravděpodobně nejrychleji rostoucí ježdíci by mohli pocházet z rybničního prostředí, kde mají pro rychlý růst ideální podmínky, ale je nesmírně těžké získat z rybničního prostředí starší exempláře. Tím by se dala vysvětlit velká maxima u prvních tří let. Po dosažení pohlavní dospělosti, která u větších jedinců nastává dřív, se růst zpomaluje a tyto ryby se zpravidla nedožijí nejvyššího věku. Proto je velikost ryb u 5. a 6. roku téměř shodná.
      Protože tabulka byla vypracována podle průměrů z jednotlivých lokalit, je možné u jednotlivých ryb zaznamenat i rychlejší růst a setkat se i s větším ježdíkem než je 163 mm.

Sportovní rybolov

      Ježdíci se nejčastěji loví do čeřínku, ale není problém je ulovit s jemnějším náčiním na plavanou nebo položenou na drobnější živočišné nástrahy. Zejména se osvědčily menší žížaly a někdy i bílí červi.