Drsek větší

latinsky: Zingel zingel, Linnaeus
slovensky: Kolok velký
anglicky: Zingel
německy: Zingel

řád: Ostnoplutví
čeleď: Okounovití

délka života:
pohlavní dospělost:
doba rozmnožování:

běžná velikost: 20 až 30 cm
maximum: snad až 50 cm

Proudomilná ryba podobná candátu žijící u dna v řekách východní Evropy.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Drsek větší (Zingel zingel, Linnaeus)

Drsek větší (Zingel zingel, Linnaeus)

Drsek větší byl prý u nás vždycky vzácný a dnes je ještě vzácnější. Na vlastní oči ho vidělo pár šťastlivců a vědeckých pracovníků.

Rozpoznávací znaky: nízké protáhlé tělo
dvě hřbetní ploutve
šupiny na čele
břicho bez šupin až k břišním ploutvím
nepravidelné hnědé skvrny

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled

Drsek větší - Zingel zingel, Linnaeus

      Drsek větší je středně velká ryba přizpůsobená k životu v proudné vodě větších obvykle podhorských, ale i nížinných řek. Vyskytuje se v povodí Dunaje a Dněstru. Na většině našeho území se nevyskytuje.
      Vzhledem drsek poněkud připomíná candáta. Má ale menší tlamu bez zubů, hlava je pokryta šupinami až po špičku rypce, ale její spodek a břicho jsou naopak bez šupin až po úroveň břišních ploutví. Zbarvení je hnědavé s nádechem do žluta a na bocích nejsou pruhy, ale nepravidelné hnědavé skvrny. Úkolem tohoto zbarvení je maskovat rybu pohybující se u dna. Tam tráví drsek většinu času, protože má zakrnělý plynový měchýř.
      Na našem území se jedná o velmi vzácný druh s ojedinělým výskytem, který je proto chráněn zákonem.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 20 až 30 cm
obvyklé maximum: do 40 cm
rekordní hodnoty: snad až 50 cm

Hmotnost

průměrná: 0,1 až 0,3 kg
obvyklé maximum: do 0,5 kg
rekordní hodnoty: kolem 1 kg

Typické znaky

nízké protáhlé tělo
dvě hřbetní ploutve
šupiny na čele
břicho bez šupin až k břišním ploutvím
nepravidelné hnědé skvrny

Výskyt v ČR

     Dolní tok řeky Moravy až k Hodonínu, Dyje v minulosti až po soutok se Svratkou, v roce 1994 uloveno 26 jedinců během výzkumu pod jezem v Břeclavi. Od té doby je tu pravidelně zaznamenáván, zejména v jarních a podzimních měsících.

Biologie druhu

      Drsek větší žije na písčitém až kamenitém dně v proudech větších řek. Vyhovují mu čisté vody parmového pásma. Přes den se ukrývá v nerovnostech dna a aktivuje převážně v noci. Pohybuje se krátkými poskoky, plynulejší plavání mu činí potíže, protože má zakrnělý plynový měchýř. Pomocí rypce a ploutví si občas vyhrabává mělké jamky, v nichž se ukrývá.
      Za potravou vyjíždí drskové do příbřežní zóny, kde hledají larvy vážek a jepic anebo blešivce. Mohou lovit i potěr ryb, ale většinu jejich potravy tvoří výše uvedení bezobratlí. Pohlavně dospívá ve 3. roce života. Tře se od března do května na štěrkové či kamenité dno v proudnici. Podle některých autorů jikry zahrabává. Vzhledem k tomu, že i jinak hrabe poměrně často, je to celkem pravděpodobné. Počet jiker se podle velikosti samice pohybuje mezi 2 000 až 20 000.
      Jedná se o vzácný a mizející druh, který nemá a asi ani nikdy neměl velký význam, přesto by jeho úplné vymizení představovalo další pokles rozmanitosti naší rybí říše.

Rozměry a růst

      Drsek větší neroste příliš rychle jako ostatně většina ryb obývajících říční proudy. Dožívá se věku kolem 10 let, ale ojedinělé úlovky velkých kusů nasvědčují, že občas to musí být i víc.

Růst drska většího

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)
Slovensko, do r.1980

Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)75 - 8196 - 126148 - 168198 - 204220 - 237244 - 266292 - 302326 - 341

      Při srovnání s příbuzným drskem menším je vidět, že jeho větší příbuzný neroste příliš rychleji, ale dožívá se podstatně vyššího věku.

Sportovní rybolov

      Drska je možno náhodně chytit při lovu na plavanou nebo položenou. S ohledem na značnou vzácnost této ryby je záměrný lov nesmyslný, vezmeme-li navíc v úvahu její zákonnou ochranu, pak i neetický a nežádoucí.