Hlavačka mramorovaná

latinsky: Proterorhinus marmoratus
slovensky: Býčko škvrnitý
anglicky: Tubenose goby
německy: Marmorierte Grundel

řád: Ostnoploutví
čeleď: Hlaváčovití

potrava: všežravec
délka života: 5 let
pohlavní dospělost: 2. rok
doba rozmnožování: duben-červenec

běžná velikost: 4 až 6 cm
maximum: do 12 cm (v moři)

Drobná bizarní rybka pronikající na naše území z Dunaje.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus)

Pronikání hlavačky na naše území nebude možná žádné terno, ale zase si můžeme bez velkého cestování prohlédnout rybu, která má přísavku na břiše.

Rozpoznávací znaky: břišní ploutve srostlé v přísavný terč
mramorované zbarvení boků
dobře patrné šupiny (na rozdíl od vranky)

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Hlavačka mramorovaná - Proterorhinus marmoratus

      Hlavačka mramorovaná je drobná rybka na první pohled připomínající vranku. Má podobné krátké ploché tělo přizpůsobené k životu u dna, výrazné ploutve (hřbetní jsou 2, první krátká, druhá podstatně delší) a asi nejnápadnějším a naprosto typickým znakem tohoto druhu je přísavka vzniklá srůstem břišních ploutví. S její pomocí se přichycuje na kameny a může tak překonávat i značný proud. Vyskytuje se ale i ve stojatých vodách a dokonce i v mělkých mořských zálivech.
      Z dalších znaků je možno jmenovat široká ústa, poměrně výrazné šupiny a přední nosní trubičky protáhlé přes horní pysk směrem dolů a budící dojem vousků. Podobně jako u vranek chybí plynový měchýř, takže se i hlavačka pohybuje krátkými poskoky u dna. Zbarvení je hnědé s výrazným mramorováním, o čemž svědčí i druhové jméno.
      Jedná se o rybku, která dokáže požírat jikry ostatních ryb, prozatím však nebylo nikde zjištěno, že by dokázala ohrozit populace jiných druhů. Na našem území se pravděpodobně rozšíří jen v teplých vodách jižní Moravy. Prozatím je jako vzácný druh žijící u nás na hranici areálu svého rozšíření zařazena mezi chráněné živočichy.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 4 až 6 cm
obvyklé maximum: 8 cm
rekordní hodnoty: do 12 cm (v moři)

Hmotnost

průměrná: 1až 3 g obvyklé maximum: kolem 8 g rekordní hodnoty: přes 15 g (?)

Typické znaky

břišní ploutve srostlé v přísavný terč
mramorované zbarvení boků
dobře patrné šupiny (na rozdíl od vranky)

Výskyt v ČR

      První nález z našeho území byl zaznamenán v roce 1994 v Mušovské nádrži na jižní Moravě. Poměrně rychle se šířila a dnes se vyskytuje v nejdolejším úseku Moravy, v Dyji od soutoku s Jevišovkou až k ústí do Moravy včetně všech tří velkých nádrží pod Pálavou a samostatná izolovaná populace byla objevena v roce 1997 u přítoku Vranovské nádrže (revír Dyje 15). V posledních letech proniká do některých přítoků Dyje (Jihlava, Svratka, Kyjovka, Jevišovka).

Biologie druhu

      Hlavačka žije v nejrůznějších typech vod, vždy však u dna, k čemuž ji odsoudila absence plynového měchýře. Často se přidržuje na kamenech svou unikátní přísavkou. Aktivnější je v noci. Potravou hlavačky jsou drobní živočichové, které najde na dně a v jeho blízkosti - například larvy vodního hmyzu, korýši, jikry a potěr ryb.
      Rozmnožování hlavaček probíhá od jara až do poloviny léta a jikry jsou kladeny ve dvou až třech dávkách. Samice jich celkem naklade 200 až 850 zpravidla na vodní rostlinstvo, kameny apod. V některých případech snad dochází i k budování primitivních hnízd. Jeden z rodičů jikry po nakladení ochraňuje a ovívá ploutvemi.
      Na Slovensku je hlavačka místy poměrně hojná, zvláště v tůních zátopové oblasti Dunaje dosahuje její početnost až tisíců jedinců na hektar, u nás se zatím jedná o nepříliš hojný druh bez většího významu mající spíše vědeckou a kulturní hodnotu.

Rozměry a růst

      Hlavačka je krátkověká pomalu rostoucí ryba. Většina jedinců se dožívá stáří pouhých 2 – 3 let, za maximum se považuje asi 5 roků. Velikost u nás pravděpodobně nepřesáhne 10 cm. Nejrychleji rostou mořské populace.

Růst hlavačky (přibližné hodnoty)

Věk (roky)123
Celková délka (mm)25 - 3045 - 5060 - 70

Sportovní rybolov

      Hlavačku je možno ulovit na drobné živočišné nástrahy ze dna. Záměrný lov bude vzhledem k velikosti této ryby sám o sobě problematický, navíc jde o chráněný druh. Asi nejpravděpodobnější je možnost ulovení hlavačky do čeřínku při lovu nástražních rybek.