Tolstolobik bílý

latinsky: Hypophthalmichthys molitrix
slovensky: Tolstolob biely
anglicky: Silver Carp
německy: Silberkarpfen

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: býložravec
délka života: 20 let
pohlavní dospělost: 6-7. rok
doba rozmnožování: jen umělý výtěr

běžná velikost: 60-90 cm
maximum: 110 cm

Dovezený druh velké kaprovité ryby s drobnými stříbřitými šupinami živící se rostlinným planktonem. Dorůstá značných rozměrů, ale obtížně se loví na udici.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Obrovská ryba filtrující z vody tu nejjemnější potravu. Dostat ji záměrně na udici není v žádném případě snadné.

Rozpoznávací znaky: velká hlava, menší než u tolstolobce, nízko posazené oči, světlé zbarvení, ostrý kýl po celé délce břicha.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Tolstolobik bílý

Náhled

140 cm, 51.000 g
VN Nemecky
Na polozeno.Zachyteny pri...
18.5.2015, drako

Náhled

136 cm, 41.000 g
MADARSKO-P ALOTAS
Polozena
13.4.2008, Bohumil CERVINKA

Články - Tolstolobik bílý

Tolstolobik bílý - Hypophthalmichthys molitrix

      Tolstolobik bílý je velká kaprovitá ryba pocházející z řek od Amuru až po jižní hranici Číny. Jako hospodářsky významná ryba byl vysazen na mnoha místech světa včetně Evropy. K nám byl dovezen v roce 1965 a zpočátku chován v rybnících. Teprve později byl vysazen i do sportovních revírů. Očekávalo se od něj, že zvýší produkci našeho z velké části kaprového rybníkářství a případně se stane zajímavým objektem sportovního rybolovu. Bohužel jeho význam v žádném z těchto dvou bodů dodnes nedosahuje možností, jakých by mohl. V případě produkčního chovu není po této rybě na trhu dostatečná poptávka a z hlediska lovu udicí se jedná o obtížně lovitelný druh.
      Poznat tolstolobika není těžké. Velká hlava s nízko posazenýma očima umožňuje záměnu pouze s tolstolobcem pestrým. Na rozdíl od této tmavě mramorované ryby je tělo tolstolobika stříbrné nebo šedé s šedými nebo šedožlutými ploutvemi. Na břiše se nachází ostrý kýl táhnoucí se po celé délce břicha až k řitnímu otvoru. V přední části je pokryt šupinami, vzadu je holý. U tolstolobce je tento kýl kratší – pouze od břišních ploutví dozadu.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 60 až 90 cm
obvyklé maximum: do 100 cm
rekordní hodnoty: kolem 110 cm

Hmotnost

průměrná: 3až 8 kg
obvyklé maximum: do 20 kg
rekordní hodnoty: přes 25 kg

Typické znaky

velká hlava, menší než u tolstolobce
nízko posazené oči
světlé zbarvení
ostrý kýl po celé délce břicha

Výskyt v ČR

      Na našem území je tolstolobik nepůvodní rybou, která se v přirozených podmínkách nerozmnožuje. Jeho výskyt zcela závisí na vysazování. Jako teplomilný planktonofágní druh je vysazován do rozlehlých stojatých vod jako jsou údolní nádrže a velké pískovny či rybníky, pokud možno v nížinách. Nejvíce úlovků pochází ze stojatých vod podél toku Moravy a Labe.

Biologie druhu

      Ve své původní vlasti je tolstolobik říční rybou obývající kromě hlavního toku i postranní ramena a jezera spojená s řekami. Jedná se o hejnovou rybu, která se rychle pohybuje a je poměrně plachá. Podle četných údajů z literatury tolstolobici rádi vyskakují z vody a pomocí vysokých skoků unikají i ze sítí.
      Potravou tolstolobika je především plankton. Potěr tohoto druhu se sice živí planktonem živočišným, ale v dospělosti se živí téměř výhradně rostlinným planktonem. Jeho jemný filtrační aparát umístěný na žábrech je schopen z vody oddělit i jednobuněčné řasy, které pak jsou tráveny v zažívacím ústrojí disponujícím střevem, které je až 15 x delší než tělo ryby (u kapra je to 2,5 až 3 x). V případě nedostatku planktonu se tolstolobici živí i detritem.
      Způsobem výživy je tolstolobik jedinečnou rybou, která využívá nejdostupnější potravu ze samého základu potravní pyramidy, prakticky nekonkuruje jiným druhům a díky tomu, že její potrava neprochází dalšími články potravního řetězce, vykazuje její maso nejnižší obsah škodlivin ze všech našich druhů ryb.
      Příjem potravy je u tolstolobika enormní, v teplém období může dosáhnout až 20 % hmotnosti těla. Naproti tomu v zimě, kdy je planktonu nedostatek, bývá příjem potravy zastaven.
      Význam tolstolobika je značný zejména v zemích s teplým klimatem, kde má po většinu roku dostatek potravy. Příkladem je třeba právě Čína, odkud tato ryba pochází. Místní rybníky s obsádkou zkombinovanou z kapra, tolstolobika, tolstolobce, bílého a černého amura a jednoho druhu ryby živící se měkkýši vykazují produkci až přes 10 tun z hektaru, což je v našich poměrech nepředstavitelné číslo – asi dvacetinásobek produkce dobrého kaprového rybníku.
      V Číně se tolstolobik vytírá v květnu až červnu v řekách při poměrně značné teplotě vody. Průzračné jikry, kterých je u jedné samice kolem 500 000, jsou volně unášeny proudem. V našich podmínkách nebyl přirozený výtěr zaznamenán a tolstolobik je vytírán uměle, obvykle po stimulaci injekcemi s výtažkem z kapří hypofýzy. Pohlavně u nás dospívá ve věku 6 – 7 let.
      Pro svou značnou teplomilnost je u nás tolstolobik rybou žijící hojněji jen v některých vodách zejména v teplých částech státu. Jeho unikátní způsob výživy dovolující značnou produkci při minimální konkurenci ostatním druhům ryb je zajímavý pro komerční rybářství, ale znesnadňuje do značné míry lov na udici.

Rozměry a růst

      Tento druh roste pomaleji než amur nebo tolstolobec a 60 cm délky (cca 3 kg váhy) překračuje v 5. až 7. roce života. Vzhledem k tomu, že se může dožít až 20 let, má i tak možnost výrazně překročit délku 1 m a hmotnost 20 kg. Úlovky stále větších ryb na mnoha našich vodách tomu nasvědčují. Jistým problémem je, že občas dochází k záměně s rychleji rostoucím tolstolobcem.

Některé úlovky tolstolobika z našeho území

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
110 cm24,20 kgDyje 4B14.9. 1999peleta Q PIPSplankton
109 cm23,90 kgÚN Orlík26.6. 1998rohlík
104 cm20,80 kgPoděbrady 1A5.11. 1999pařený rohlík

Sportovní rybolov

      Protože tolstolobik je ryba filtrující z vody plankton, existuje jen málo okamžiků, kdy je šance na regulérní záběr. Přesto je možné tolstolobiky cíleně vnadit a chytat a v minulosti se v rybřském tisku objevilo několik článků s touto tématikou. Většina úlovků je však stejně dosažena náhodně při chytání kaprů a jen málo rybářů se lovu tohoto druhu cíleně věnuje.

Možný výběr náčiní pro lov tolstolobika

      Plavaná: Dělený kaprový prut nebo výkonný teleskop dlouhý kolem 3,5 - 4 m.
      Vlasec 0,22 - 0,35 mm.
      Nástraha – různé druhy pečiva (rohlík, …)

      Položená: Dělený kaprový prut nebo výkonný teleskop dlouhý kolem 3,5 - 4 m.
      Vlasec 0,22 - 0,35 mm.
      Nástrahy – pečivo, boilie, různé pelety, extrudy, burizony apod.