Plotice lesklá

latinsky: Rutilus pigus
slovensky: Plotica lesklá
anglicky: Danube roach
německy: Donauerfling, Frauenfisch

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 12 let
pohlavní dospělost: 2-4. rok
doba rozmnožování: duben-květen

běžná velikost: 20 až 35 cm
maximum: kolem 50 cm

Středně velká kaprovitá ryba dunajského povodí, u nás velmi vzácná.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

V Evropě žije hned několik druhů plotic (jeden může vážit až 7 kg) a dokonce i u nás existují místa, kde lze ulovit kromě obligátní plotice obecné také další druh – plotici lesklou.

Rozpoznávací znaky: velmi podobná plotici obecné až na tyto rozdíly:
menší hlava
spíše spodní ústa
výraznější rypec
žlutá duhovka oka
živější zbarvení
v průměru dorůstá větší velikosti

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Plotice lesklá - Rutilus pigus

      Plotice lesklá je druhem obývajícím především vody jižní Evropy. Obývá řeky a jezera severní Itálie a vyskytuje se i na středním toku Dunaje a v některých jeho přítocích. K nám proniká jen ojediněle do řek jihovýchodní Moravy.
      Vzhledově je velmi podobná plotici obecné, ale při pozornější prohlídce je vidět, že hlava je v poměru ke zbytku těla relativně menší, ústa jsou směrována více dolů a rypec je výrazněji zakončen. Zbarvení je zejména ve tření živější a pestřejší, duhovka oka je žlutá (u plotice obecné bývá zbarvena do červena).
      Celkově dorůstá plotice lesklá o něco větší velikosti než její hojnější příbuzná.
      Navzdory své vzácnosti nepatří plotice lesklá v naší zemi mezi chráněné druhy, protože se k nám spíše jen zatoulávají ojedinělé ryby z Dunaje. Tam se zatím vyskytuje poměrně běžně, ačkoli její stavy proti minulosti znatelně poklesly.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: lehce přes 40 cm
rekordní hodnoty: kolem 50 cm

Hmotnost

průměrná: 0,1 až 0,5 kg
obvyklé maximum: do 1,5 kg
rekordní hodnoty: přes 2 kg

Typické znaky

velmi podobná plotici obecné až na tyto rozdíly:
menší hlava
spíše spodní ústa
výraznější rypec
žlutá duhovka oka
živější zbarvení
v průměru dorůstá větší velikosti

Výskyt v ČR

Jako typický druh dunajského povodí k nám proniká pouze do dolního toku Moravy a Dyje a úlovky jsou jen ojedinělé.

Biologie druhu

Plotice lesklá obvykle žije u dna větších řek nebo i jezer. Zpravidla se zdržuje v hloubce a do mělčích míst vyplouvá jen kvůli tření nebo za potravou. Živí se hlavně bentickými organismy – larvami pakomárů, měkkýši, červy, příležitostně sbírá i jikry nebo náletový hmyz.
      Pohlavně dospívá tento druh ve 2. – 3. roce života (samci) nebo o rok později (samice). Tře se zjara v mělké proudící vodě se štěrkovitým dnem. Obvykle se vytírá 1 – 2 samice se skupinou samců. Jikry jsou přilepovány na kaménky nebo i na vodní rostlinstvo. Samice běžné velikosti jich klade 20 000 – 30 000, velké exempláře i podstatně víc.
      U nás je plotice lesklá druhem, který nemá při své vzácnosti pro fungování říčních společenstev prakticky žádný význam, v Dunaji je jedním z typických druhů hlubokých proudících úseků.

Rozměry a růst

Plotice lesklá se může dožít minimálně 12 let, ale největší kusy, jejichž délka se blíží 50 cm a hmotnost může překročit 2 kg, budou zřejmě ještě starší. Růst je o něco rychlejší než u plotice obecné a kusy kolem 40 cm jsou běžnější.

Růst plotice lesklé na území Slovenska

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)
      Slovenský úsek Dunaje (do r. 1958) – průměrné hodnoty

Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)77144214251286330354390

Sportovní rybolov

Specializovat se na lov tohoto druhu postrádá v našich podmínkách smysl. K náhodnému ulovení může dojít při lovu běžných bílých ryb na plavanou nebo lehkou položenou a nabízí se otázka, zda si pak lovec bude výjimečnosti svého úlovku vědom.