Jelec jesen

latinsky: Leuciscus idus
slovensky: Jalec tmavý
anglicky: Ide, Orfe
německy: Aland
hovorově: jesen, jacek

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec, dravec
délka života: 10 let
pohlavní dospělost: 3-4. rok
doba rozmnožování: duben-květen

běžná velikost: 25-40 cm
maximum: přes 60 cm

Středně velká ryba s mírně zploštělým tělem a špičatými ploutvemi žijící v tekoucích, řidčeji i stojatých vodách. V Čechách je relativně vzácný, na Moravě hojnější.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Jelec jesen (Leuciscus idus)

Jelec jesen (Leuciscus idus)
Jelec jesen (Leuciscus idus)

Podvečerní muškaření na jeseny patří k nezapomenutelným zážitkům.

Rozpoznávací znaky: plošší tělo než příbuzný tloušť, ústa větší než většina kaprovitých ryb, ale menší než tloušť, relativně jemné ošupení, zahrocené ploutve, řitní ploutev spolu s břišními mají načervenalou barvu, ocasní ploutev tmavá.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Jelec jesen

Náhled

63 cm, ? g
Dunaj
privlac
6.11.2010, fishfun

Náhled

62 cm, 3.500 g
ÚN Orlík
položena
16.7.2017, Ladín ws2

Jelec jesen - Leuciscus idus

      Jelec jesen je méně hojnou a známou rybou, ale v mnohém se podobá svému příbuznému - tloušti. V naší republice se ve větším počtu vyskytuje snad jen na jižní Moravě, v Čechách jen místy, ale díky vysazování se šíří. Jako druh relativně citlivý na čistotu vody značně utrpěl v době největšího znečištění naších řek (60. – 80. léta) a jeho populace se na většině míst dosud neobnovily.
      Jesen se tloušti dost podobá, ale jeho tělo je daleko plošší, tvarem spíše připomíná tělo plotice, šupiny jsou drobnější, ústa menší a ploutve vybíhají na rozdíl od tlouště do ostrých hrotů. Dorůstá také o něco menší velikosti.
      I v potravě tlouště dost připomíná. Je ale zdrženlivější, vybíravější, odmítá hltat velká sousta a je náchylnější k přijímání drobné potravy ze dna. Přesto ale v jeho potravě najdeme vodní i suchozemský hmyz a jiné bezobratlé, drobné rybky i nemalý podíl rostlinné složky.
      Pro sportovního rybáře jejesen většinou jen náhodným úlovkem dosaženým při lovu jiných ryb, i když poslední dobou se situace lepší. Záměrný lov je možný jen na jižní Moravě, kde se místy vyskytuje ve větším počtu.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 25 až 40 cm
obvyklé maximum: do 50 cm
rekordní hodnoty: do 60 cm

Hmotnost

průměrná: 0,3 až 1 kg
obvyklé maximum: do 2 kg
rekordní hodnoty: kolem 3 kg

Typické znaky

plošší tělo než příbuzný tloušť
ústa větší než většina kaprovitých ryb, ale menší než tloušť
relativně jemné ošupení
zahrocené ploutve
řitní ploutev spolu s břišními mají načervenalou barvu
ocasní ploutev tmavá

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se v tekoucích vodách a vzácněji stojatých vodách (např.Nové Mlýny). Nejhojnější je asi na hranici parmového a cejnového pásma. Dobré stavy jsou pouze na j. Moravě, zejména na Dyji. V Čechách se vyskytuje místy v Polabí a vlivem velkorysého zarybňovacího projektu, kdy byly na mnoha jihočeských revírech vysazeny desetitisíce ročků, se uchytil v některých místních řekách, např. v Otavě a Vltavě. Povodeň v roce 2002 splavila mnoho těchto ryb do ÚN Orlík a koncové vzdutí této nádrže je nyní místem, kde je možno se s jesenem poměrně běžně setkat.

Biologie druhu

      Jesen miluje mírně proudící řeky spíše nížinného charakteru a rozhodně nezasahuje tak vysoko do lipanového pásma jako třeba tloušť. Vyskytuje se i v některých stojatých vodách ale nikdy ve velkém počtu. Celkem dobře prospívá v nádržích pod Pálavou.
      Má sklony vytvářet hejna. V potravě převládají larvy hmyzu a náletový hmyz, zjara jikry ryb, někdy potěr, významná je i rostlinná složka.
      Pohlavně dospívá ve 3. – 4. roce života, vzácně i dřív. Tře se v dubnu a květnu, výtěr je pravděpodobně dávkovitý (v těle samic byly zjištěny jikry v různém stupni vývoje). K výtěru si vybírá mělčí proudy, jikry klade na voní rostlinstvo nebo na kameny. Samcům se tvoří lehká třecí vyrážka zejména v přední části těla. Počet jiker se pohybuje podle velikosti samice mezi 10 000 a 100 000, výjimečně dosahuje až 200 000. Už v 19. století byla známa zlatá forma jelce jesena, která se dnes běžně chová jako ozdobná ryba v zahradních nádržích. Výjimečně uniká i do volných vod, kde ale díky své barvě většinou rychle padne za oběť predátorům.

Rozměry a růst

      Růst není příliš rychlý a navíc se jesen nedožívá vysokého věku – málokdy přes 10 let. Úlovky přes 50 cm jsou velmi vzácné. V Čechách lze považovat za pěkné už jeseny od 40 cm.

Některé úlovky jesena z našeho území

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
62 cm2,80 kgLabe 28rok 1980?
55 cm2,59 kgLabe 9??

Růst jesena na vybraných lokalitách

      (délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)
      Dyje – Břeclav 1956 – 39 exemplářů

Věk (roky)123456789
Celková délka (mm)70119184241300338396406422

Sportovní rybolov

      Jesen není příliš lovenou rybou s výjimkou jižní Moravy. Jeho úlovky ale potěší muškaře, plavačkáře i rybáře lovící lehkou přívlačí. Narozdíl od tlouště setrvává jesen lépe na zakrmeném místě, které aktivně projíždí a často zabírá ve sloupci. Lze ho dobře lovit i na lehčí položenou (feeder) a asi nejkrásnějším lovem jesenů je suché muškaření, pokud začnou tyto ryby za letních večerů sbírat potravu z hladiny.
      Náčiní pro lov jesena lze popsat jako lehké náčiní pro zvolenou techniku lovu a není třeba ho nějak speciálně vybírat, vlasec by se mohl svým průměrem pohybovat v rozmezí 0,08 – 0,16 mm. Nástrahy klasické – používané na bílou rybu (bílí červi, pařená houska, kukuřice, …). Vláčecí nástrahy velmi malé, zejména miniaturní rotačky, voblery, případně „gumy“.