Lín obecný

latinsky: Tinca tinca
slovensky: Lieň obyčajný
anglicky: Tench
německy: Schleie

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 10 let
pohlavní dospělost: 3-4. rok
doba rozmnožování: květen-srpen

běžná velikost: 20-35 cm
maximum: 60 cm

Středně velká zelenavá ryba s jemnými šupinami pokrytými silnou vrstvou slizu. Žije v zarostlých stojatých vodách na celém našem území.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Lín obecný (Tinca tinca)

Lín obecný (Tinca tinca)
Lín obecný (Tinca tinca)

Zelený lín je oblíbenou rybou plavačkářů ať už pro svou osobitou krásu nebo pro kouzlo jemných záběrů.

Rozpoznávací znaky: zelené zbarvení boků, velmi drobné šupiny, načervenalá duhovka oka, kulaté ploutve.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Lín obecný

Náhled

63 cm, 5.300 g
Smallford Lake - UK
položená
8.8.2008, Jakub Kumšta

Náhled

63 cm, 4.200 g
zatopený lom v Defurových...
položená ( nástraha rousnice )...
21.9.2006, Radek ( Rooney )

Články - Lín obecný

Lín obecný - Tinca tinca

      Rybí obsádka zarostlých stojatých vod nebývá příliš pestrá. Z několika málo našich původních ryb, které toto prostředí vyhledávají, bychom sotva našli typičtější druh než je lín obecný. Jeho existence je s bohatými porosty vodního rostlinstva nerozlučně spjata a ačkoli ho díky vysazování najdeme v různých typech vod, dá se říci, že mimo mělké prohřáté a zarostlé vody spíše jen přežívá. Jako všechny kaprovité ryby má lín sedm v jeho případě zaoblených ploutví, požerákové zuby a co se potravy týče, dal by se označit za všežravce se sklonem upřednostňovat drobnou živočišnou potavu. Kolem úst bychom našli jeden pár vousků. S poznáním lína většinou nemá problém ani nerybář, protože kombinace zeleného zbarvení boků, jemných hluboko vrostlých šupin a smutných načervenalých očí prakticky neumožňuje záměnu s jiným druhem. U sportovních rybářů je lín oblíben pro svou krásu, osobité kouzlo a také pro jeho maso, které je považováno za velmi chutné. Pouze fakt, že nedorůstá výraznějších rozměrů, snižuje hodnotu lína v očích těch rybářů, kteří se za každou cenu musí chlubit velkými úlovky.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: do 50 cm
rekordní hodnoty: přes 60 cm (v cizině až kolem 80 cm)

Hmotnost

průměrná: 0,2 až 0,8 kg
obvyklé maximum: do 3 kg
rekordní hodnoty: kolem 4 kg (v cizině až kolem 8 kg)

Typické znaky

zelené zbarvení boků
velmi drobné šupiny
načervenalá duhovka oka
kulaté ploutve

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se ve stojatých a mírně tekoucích vodách na celém našem území, zejména v nížinách. Upřednostňuje zarostlé mělké vody a je nenáročný na množství kyslíku. Je chován v rybnících, obývá mělké údolní nádrže a v hlubokých se stahuje alespoň do prohřátých zátok s výskytem vodních porostů. Vysazuje se také do tekoucích vod, často i takových, kde ani nemusí najít vhodné podmínky. V současnosti u nás není mnoho míst, kde by byl skutečně hojný, ale relativně početný je zatím v Polabí a na jižní Moravě. Rekordní líni pocházeli např. z ÚN Rozkoš nebo z nádrží pod Pálavou. Díky vysazování nebo úniku z rybníků při povodni může být krátkodobě hojný kdekoli.

Biologie druhu

      Lín obecný je druhem, který je extrémně přizpůsoben k životu v mělkých zarostlých vodách. S tím souvisí jeho odolnost vůči nedostatku kyslíku, schopnost přežívat zimu pod tlustým ledovým krunýřem zahrabaný v bahně nejhlubší části tůně a podobné chování za letních veder, kdy upadá do stavu jakési netečnosti nebo se rovněž zahrabe.
      Jedná se o stálou stanovištní rybu žijící v blízkosti dna a maskující se jak zbarvením, tak svým pomalým plynulým pohybem. Jeho hlavním predátorem bývá štika, která na rozdíl od většiny ostatních dravců v zarostlých mělkých vodách výborně prosperuje. A právě v hustých porostech dokáže být lín natolik nenápadný, že pozornosti dravců do značné míry uniká.
      Líni žijí většinou samotářsky nebo v malých skupinkách. Ačkoli vytvářejí stabilní populace, jen málokde jsou skutečně početní a většinou pak velmi pomalu rostou. Pohybují se nade dnem nebo mezi rostlinami a hledají larvy pakomárů, vodní plže a další bezobratlé. Na místech, kde je ho dostatek, je důležitou složkou potravy línů i hrubší plankton – perloočky a buchanky. Větší jedinci si doplňují jídelníček i rostlinnou potravou, zejména pak, je-li snadno dostupná – například při přikrmování ryb v rybnících nebo při zakrmování ze strany sportovních rybářů.
      Na řekách jsou za zvýšené vody oblíbenou potravou línů žížaly, které jsou i úspěšnou nástrahou při lovu tohoto druhu na udici.
      Pohlaví línů lze snadno rozeznat. Ve věku asi 15 měsíců zesílí a zároveň se zakřiví první paprsek břišních ploutví u samců. Jejich délka dosahuje až k řitnímu otvoru nebo za něj. Břišní ploutve samic jsou subtilnější a kratší.
      Pohlavní dospělosti dosahují obě pohlaví někdy už ve třetím, ale častěji ve čtvrtém roce života. Výtěr probíhá v závislosti na teplotě vody, která musí překročit 18°C. Výtěr je dávkový a probíhá ve dvou až třech vlnách. Může k němu dojít už v květnu, ale často daleko později a v nepříznivých letech se může protáhnout až do srpna.
      Před výtěrem tvoří líni hejna, z nichž se vydělují menší skupinky 2 – 3 ryb, které se společně vytírají na vodní rostlinstvo. Počet jiker od jedné samice se jako u většiny kaprovitých ryb pohybuje v řádech desetitisíců až statisíců. U samice o hmotnosti 1,83 kg pocházející z ÚN Lipno byl odhadnut počet jiker na 607 000 jiker.
      Ačkoli je lín velmi odolnou rybou, nedá se říci, že by vytvářel početné populace a v našich vodách výborně prosperoval. Možná jeho stavy klesají v důsledku masového vysazování kapra, možná se při stávajícím rybářském tlaku nestačí populace línů obnovovat. Každopádně se jedná o druh, kterému by měla být věnována vyšší pozornost než dosud.

Rozměry a růst

      Lín by se dal označit za středněvěkou rybu, která málokdy dosahuje stáří 10 let. Rychlost růstu velmi závisí na podmínkách a je celkem jasné, že lín nejlépe prospívá v místech s dostatkem potravy jako jsou chovné rybníky a některé údolní nádrže, zatímco v malých hladových tůňkách nebo i v některých proudnějších řekách jsou přírůstky nepatrné. V zahraničí (zejména v západní Evropě) jsou známy i větší úlovky lína než z našeho území. Souvisí to zřejmě s vyrovnanějším oceánským klimatem, v němž mohou být líni aktivní po větší část roku.

Některé úlovky lína z našeho území

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
68 cm4,70 kgKyjovka 2září 1981?
59 cm3,70 kgVltava 2rok 1985?
57 cm3,38 kgÚN Rozkošrok 1978?

Růst lína na vybraných lokalitách

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)
      Lipno - rok 1969 (275 exemplářů)

Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)77143200256306348380400

      Rybník Kuchyňka – rok 1966 (108 exemplářů)
Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)6091115137154168205-

      Tabulky nabízejí srovnání dvou rozdílně rostoucích populací, přičemž růst na nádrži Lipno, která se nachází v poměrně velké nadmořské výšce, určitě nebude patřit mezi nejrychlejší. V teplých oblastech státu – zejména na j. Moravě se dá očekávat ještě vyšší tempo růstu.

Sportovní rybolov

      Lín má mezi našimi rybami zvláštní postavení. Mnozí rybáři ho milují, pro jiné je příliš malou a neatraktivní rybou a navíc se jedná o druh, který má jen okrajový význam při soutěžním rybolovu libovolnou technikou. Přesto je posezení v zátoce zarostlé stulíky a obklopené rákosím v očekávání nimravých záběrů línů neopakovatelným rybářským zážitkem. Klasickým způsobem lovu lína vždy bude plavaná, ale stejně dobře ho lze lovit i na položenou. Ojedinělé záběry při použití dalších technik (včetně přívlače) jsou příliš vzácné na to, abychom se o úlovek lína těmito způsoby pokoušeli.
      Jistým problémem při výběru náčiní pro lov lína je skutečnost, že přes všechnu snahu často zabírá víc kaprů než línů a je třeba to zohlednit. Sám o sobě lov lína žádné speciální náčiní nevyžaduje.

Možný výběr náčiní pro lov lína

      Plavaná: Matchový prut nebo jakýkoli delší lehčí prut, na velmi zarostlých místech s nutností silového zdolávání i lehčí kaprový prut.
      Koncový návazec v rozmezí 0,12 - 0,22 mm.
      Nástraha – všechny druhy žížal, bílí červi, houska, různá těsta.

      Položená: Prut s ohledem na podmínky lovu – příliš na něm nezáleží, feeder kategorie „light“, v hustých porostech a v místech výskytu kaprů i silnější.
      Monofilní vlasce v rozmezí 0,14 - 0,25 mm. Silnější průměry hlavně kvůli možnosti záběru kapra.
      Nástraha – všechny druhy žížal, bílí červi, houska, různá těsta, kukuřice, těstoviny, měkčí drobnější boilies.