Cejn siný

latinsky: Abramis ballerus
slovensky: Pleskáč siný
anglicky: Blue Bream, Zope
německy: Zope

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 9 let
pohlavní dospělost: 3-4. rok
doba rozmnožování: duben-květen

běžná velikost: 30 cm
maximum: 55 cm

Menší druh cejna s jemným ošupením vyskytující se u nás pouze v povodí Dunaje.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Cejn siný (Abramis ballerus)

Cejn siný (Abramis ballerus)
Cejn siný (Abramis ballerus)

Každý, kdo si oblíbil lov cejnů, by si měl aspoň jednou zkusit ulovit i tento druh.

Rozpoznávací znaky: ploché tělo, čistě stříbřité zbarvení boků, spodní ústa, krátká tupá hlava, extrémně dlouhá řitní ploutev.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled

Cejn siný - Abramis ballerus

      Cejn siný je méně známým druhem a na většině našeho území se ani ulovit nedá. Jako ryba dunajského povodí se vyskytuje pouze ve vodách jižní Moravy. V porovnání s ostatními cejny má jemnější ošupení, daleko výše postavená ústa a je ze všech cejnů nejplošší. V porovnání s cejnem velkým má delší řitní ploutev a nižší tělo.
      U nás nepatří k významným druhům ryb a pouze na jižní Moravě je omezeně loven. Na rozdíl od příbuzného cejna perleťového však není tak vzácný, aby byl zařazen mezi chráněné druhy.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: do 40 cm
rekordní hodnoty: přes 45 cm

Hmotnost

průměrná: 0,15 až 0,5 kg
obvyklé maximum: do 1 kg
rekordní hodnoty: do 1,2 kg

Typické znaky

ploché tělo
čistě stříbřité zbarvení boků
spodní ústa
krátká tupá hlava
extrémně dlouhá řitní ploutev

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se v nížinných řekách cejnového pásma může žít i ve stojatých vodách. Na našem území se vyskytuje pouze v řekách dunajského povodí a pravidelně se s ním můžeme setkat zejména na dolním toku Moravy a Dyje. Po vybudování nádrží pod Pálavou tvoří jistou, i když ne velkou, část obsádky těchto revírů a dorůstá tu i trofejních velkostí.

Biologie druhu

      Mezi cejny je cejn siný jistou výjimkou. Už pohled na postavení jeho úst napovídá, že se jeho potrava bude od ostatních cejnů lišit. A je tomu skutečně tak. Bentické organismy tvořící u příbuzných druhů základ jejich potravy jsou v potravě cejna siného pouze doplňkem hlavní složky, kterou je plankton. V případě nutnosti je schopen živit se i rostlinnou potravou a celkové složení jeho jídelníčku se mění v závislosti na sezónní nabídce. Plankton převažuje v dobách, kdy se ho vyvine dostatečné množství. Podle některých údajů přijímá cejn siný potravu pouze za světla obvykle se dvěma maximy v ranních a večerních hodinách.
      Tak jako ostatní cejni žije i tento druh v hejnech, která se společně pohybují za potravou i zimují. Na řekách si vybírá klidné hluboké úseky. Pohlavně dospívá ve 3. – 4. roce života, samci obvykle dříve než samice. Výtěr probíhá v jedné dávce obvykle během dubna až května. Za výtěrem podnikají cejni siní i kratší migrace. K výtěru dochází v pobřežní zóně s malou hloubkou vody a jikry jsou kladeny na zatopené kmeny, větve a případně i rostlinstvo. V některých řekách se ale tyto ryby vytírají i v řečišti na kamenité dno.
      Počet jiker je nejčastěji 10 000 – 40 000 na jednu samici, vzácně překračuje i 100 000.
      U nás není cejn siný příliš početným druhem, ale na Slovensku je v okolí Dunaje poměrně hojný a na několika lokalitách byl v minulosti vyhodnocen jako vůbec nejhojnější ryba představující kolem 40% obsádky. Na východě Evropy je místy i průmyslově loven.

Rozměry a růst

      Na našem území bylo nejvyšší zaznamenané stáří cejna siného 9 let, v Rusku byly uloveny i patnáctileté exempláře.Velikostí daleko zaostává za cejnem velkým a jen vzácně dorůstá více než 40 cm.

Růst cejna siného na vodách ČR a SR:

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

minimální rychlost růstu na vzorku z více lokalit

Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)3871106137161194218242


maximální rychlost růstu na vzorku z více lokalit
Věk (roky)12345678
Celková délka (mm)164203277307338334350364

      Z údajů vyplývá, že rychlost růstu se v závislosti na úživnosti prostředí může velmi lišit a cejn siný je schopen tvořit pomalu rostoucí zakrslé populace stejně dobře jako dosahovat vysokých přírůstků. Pokles hodnoty v 6. sloupci druhé tabulky je dán zřejmě tím, že vzorek obsahoval rychle rostoucí ročníky mladších ryb a malý počet starších exemplářů, které rostly o poznání pomaleji. Protože i v našich podmínkách může cejn siný dorůst 45 cm, našly by se zřejmě kusy, kde by rychlý růst pokračoval i po dosažení 5. roku života.

Sportovní rybolov

      Cejn siný může být na lokalitách svého výskytu uloven při lovu cejnů a dalších kaprovitých ryb na plavanou či položenou a vzhledem k tomu, že běžně loví plankton, může zřejmě zabírat i na nástrahy pohybující se ve vodním sloupci. Konkrétní zkušenosti s lovem tohoto druhu nebyly nikde publikovány a nelze říci, že by byl sportovními rybáři vyhledáván.