Siven americký

latinsky: Salvelinus fontinalis
slovensky: Sivoň americký
anglicky: Brook charr, Brook trout, Speckled trout
německy: Amerikanischer Bachsaibling

řád: Bezostní
čeleď: Lososovití

potrava: všežravec, dravec
délka života: 15 let
pohlavní dospělost: 2-3. rok
doba rozmnožování: září-únor

běžná velikost: 20 až 35 cm
maximum: kolem 55 cm

Lososovitá ryba dovezená do Evropy ze Severní Ameriky. Vzhledem i způsobem života připomíná potoční formu pstruha obecného.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Siven americký (Salvelinus fontinalis)

Siven americký (Salvelinus fontinalis)

Siven sice není naše původní ryba, ale nikdo mu nemůže upřít, že je krasavec.

Rozpoznávací znaky: válcovité tělo připomínající pstruha
tuková ploutvička
světlé (žluté) tečky na bocích
oranžové břišní ploutve s černobílým lemem (není vždy patrné)

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Siven americký

Náhled

60 cm, ? g
Skeena - Britská kolumbie
přívlač - wobler RAPALA
3.8.2007, pavlis

Náhled

58 cm, ? g
Polsko Piasecno
Muškaření
1.4.2018, sharp68

Siven americký - Salvelinus fontinalis

      Siven americký je nepříliš velká lososovitá ryba, která se původně vyskytovala ve východní části Severní Ameriky. Žije tu v řekách, potocích a horských jezerech a migruje i do moře. Později byl vysazen na mnoha místech světa a to nejen v Evropě, ale i v několika státech Jižní Ameriky, místy v Africe a také na Novém Zélandu. Ve své původní domovině je to druh přizpůsobený extrémně tvrdým podmínkám. Snáší velmi nízké teploty, dlouhodobé zamrzání hladiny jezer, značnou kyselost vody (běžně přežívá i při pH 5,3 a z Ameriky je uváděn extrém až pH 4,1) a velmi omezené zdroje potravy. Náročný je jen na množství kyslíku ve vodě. Vyskytuje se i ve velkých nadmořských výškách a může pronikat až do pramenných oblastí. Často je v takových lokalitách jedinou přežívající rybou.
      Velmi ilustrativní je i údaj o průměrné biomase typických sivenových jezer – 8 až 20 kg ryb na hektar. Svědčí to o opravdu tvrdých podmínkách a minimální potravní nabídce. Pro srovnání – v našich běžných vodách je hmotnost ryb přepočtená na 1 ha plochy 10 až 20 krát vyšší.
      Právě tato odolnost sivena byla jedním z důvodů jeho vysazování. U nás bylo doloženo jeho přežívání i v lokalitách, kde se už neudržela ani vranka. V horských potocích zejména v Krkonoších a Jizerských horách, kde byla voda okyselena výluhy rašelinišť a kyselými dešti, byl jedinou sportovně atraktivní rybou, která se tu trvale udržela.
      Na Šumavě přežívala populace tohoto druhu po nějakou dobu v Černém a snad i Čertově jezeře. Jako ve všech horských jezerech tu siveni rostli poměrně pomalu a jejich biomasa pravděpodobně odpovídala výše uvedeným hodnotám ze Severní Ameriky.
      Poznat sivena od ostatních druhů našich lososovitých ryb by nemělo činit potíže – jako jediný má světlé skvrny na tmavším podkladě, což je naprosto dostačující vodítko vylučující jakoukoli záměnu. Jinak tvarem těla i uspořádáním ploutví se siven do značné míry podobá pstruhům.
      Základní zbarvení těla je zelenavé, žlutavé skvrny jsou na bocích kulaté a směrem ke hřbetu přecházejí v jakési mramorování. U živěji vybarvených jedinců upoutá i naoranžovělé zbarvení břicha a oranžové ploutve na spodku těla (břišní a řitní), jejichž přední okraj je zvýrazněn černobílým pruhem.
      Po zvládnutí umělého výtěru a metodiky odchovu dospělých sivenů v umělém prostředí je dnes tento druh běžně vysazován do mnoha pstruhových revírů a to i ve velikostech, kterých naše přirozené populace dosahují jen výjimečně.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 20 až 35 cm
obvyklé maximum: do 45 cm
rekordní hodnoty: kolem 55 cm

Hmotnost

průměrná: 0,2 až 0,4 kg
obvyklé maximum: do 1,2 kg
rekordní hodnoty: kolem 2,5 kg

Typické znaky

válcovité tělo připomínající pstruha
tuková ploutvička
světlé (žluté) tečky na bocích
oranžové břišní ploutve s černobílým lemem (není vždy patrné)

Výskyt v ČR

      Stojaté i tekoucí pstruhové vody, do nichž byl vysazen. Jen na málo lokalitách by se u nás mohl udržet jen díky přirozenému výtěru. Asi nejhojnější výskyt je ve vodách na severu republiky (Jizerské hory, …), kde je vysazován díky své schopnosti snášet kyselejší vody (nižší pH) než pstruh obecný.

Biologie druhu

      Siven je rybou obývající čisté, chladné a na kyslík bohaté vody a to jak stojaté tak tekoucí. Je extrémně odolný vůči tvrdým přírodním podmínkám, vystupuje i do vysoko položených toků (výše než pstruh obecný) a snáší i značně okyselenou vodu.
      Ve sběru potravy je siven poměrně aktivní. Jezerní populace se obvykle zdržují v hloubce a za potravou vyplouvají večer ke břehům a k hladině. V tekoucích vodách siveni chováním připomínají pstruha obecného, jsou teritoriální a loví potravu žijící na dně nebo unášenou proudem ve všech vrstvách vodního sloupce.
      Jako druh z vod chudých na potravu je siven velmi nevybíravý a živí se jakoukoli živočišnou potravou, v níž dominují vodní bezobratlí od planktonu přes korýše až po larvy vodního hmyzu. Sbírá i náletový hmyz a loví menší rybky, ale na rozdíl od pstruha méně často propadá kanibalismu. Potravu přijímá po celý rok.
      Siven pohlavně dospívá ve 2. – 3. roce života. K výtěru dochází na podzim podobně jako u našeho pstruha obecného. Ojediněle přitom dochází ke zkřížení obou druhů a vznikají pozoruhodně zbarvení kříženci označovaní jako „tygří“ nebo „tygrovité“ ryby. Jsou neplodní a občas se s nimi na našich vodách můžeme setkat.
      Jako většina lososovitých ryb se i siveni vytírají v mělkých proudech, kde samice hloubí jakési hnízdo ve štěrkovitém dně a následně do něj oplodněné jikry zahrabává. Inkubace jiker závisí na teplotě vody, ale obecně se dá říct, že je dlouhá, v extrémním případě (území Kanady) i přes půl roku. U nás se plůdek líhne někdy koncem zimy.
      Počet jiker není velký a hodně závisí na velikosti jikernačky. Kolísá od zhruba stovky jiker u zakrnělých populací až po asi 5 000 jiker u samic vážících kolem 2 kg.
      V našich podmínkách je siven rybou, která pomohla udržet alespoň nějaké zarybnění u toků, kde z důvodu stoupající kyselosti vody vymizel pstruh obecný. Ve 2. polovině 20. století nebylo takových vod zvláště na severu našeho území málo. Vysazování sivena do běžných pstruhových revírů je ovlivňováno spíše situací na trhu rybích násad a za přínos pro zachování původních společenstev těchto vod se příliš pokládat nedá.

Rozměry a růst

      Siven roste o něco pomaleji než pstruh obecný, dožívá se nižšího věku a dorůstá i menších rozměrů. U nás jen vzácně překračuje délku 50 cm a hmotnost 2 kg, ve své domovině může dosáhnout hmotnosti až 6,5 kg.
      Většina ryb se u nás dožívá jen 4 – 5 let, vzácně i víc. I proto je na většině revírů velkých sivenů velmi málo. Maximální stáří z vod USA je udáváno kolem 15 let.
      Jako značně otužilá ryba vystupuje siven vysoko proti proudu horských potoků anebo přežívá i v jezerech velmi chudých na potravu. V takových případech vytváří pomalu rostoucí populace, které zahrnují jen minimální podíl jedinců nad 20 cm.

Některé úlovky sivena amerického z našeho území

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
51 cm1,50kgHorská Kamenice 231.5. 1999rotačka MEPPS vel. 0
50 cm2,30 kgRožanský p. 1rok 1978?
51 cm2,05 kgOstravice 230.8. 1999vobler

Růst sivena amerického na vybraných lokalitách

      (délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)
      (potok Pančava v Krkonoších, 1963 - 27 exemplářů, samci)

Věk (roky)123456
Celková délka (mm)93131165186199212

      (Černé jezero na Šumavě, 1963 - 6 exemplářů, samci)
Věk (roky)123456
Celková délka (mm)111149191210--

      Růst samců a samic je podobný, v dostupných literárních údajích byla pohlaví oddělena, samci byli do tabulek vybráni, protože mezi nimi byly ryby vyššího stáří. Obě uvedené lokality se nacházejí ve velké nadmořské výšce a jsou chudé na potravu. Siven se na nich rozmnožuje nebo rozmnožoval přirozeným výtěrem a proto tu mělo smysl jeho růst zkoumat. Na revírech s intenzivním vysazováním je to celkem zbytečné.
      Růst sivena na úživnějších vodách nebo dokonce v podmínkách umělého chovu by byl podstatně rychlejší.

Sportovní rybolov

      Siven americký se chováním ani velikostí příliš neliší od běžných jedinců potoční formy pstruha obecného a obvykle je loven při lovu pstruhů ať už přívlačí nebo muškařením. Jen málo revírů hostí početné populace tohoto druhu, ale i tam, kde siven převládá, nepoužívají rybáři žádné specifické náčiní nebo lovné techniky. S ohledem na způsob výživy této ryby by vůbec nejúspěšnější měl být lov na mokré mušky a nymfy.

Možný výběr náčiní pro lov sivena amerického

      Přívlač: Prut délky 180 až 270 cm, délka závisí hlavně na rozloze a přístupnosti revíru, odhozová hmotnost prutu může kolísat o 2 – 10 g do 5 – 20g.
      Vlasec 0,12 – 0,20 mm splývající s barvou vody, pletená šňůra se obvykle nedoporučuje.
      Nástrahy: Rotační třpytky, drobné voblery, gumové nástrahy a různé typy nástrah vyráběných z peří.

      Muškaření: Prut 240 až 305 cm - AFTMA 4 až 5, podle typu vody, řada rybářů poslední dobou inklinuje k ještě jemnějším prutům.
      Návazce 0,10 – 0,18 mm.
      Nástrahy: Všechny typy mušek, nymf a strímrů.