Candát východní

latinsky: Sander volgensis
slovensky: Zubáč volžský
anglicky: Volga Pike perch, East european Pike perch
německy: Wolgazander, Steinschill

řád: Ostnoploutví
čeleď: Okounovití

potrava: dravec
délka života: 10 let
pohlavní dospělost: 3-5. rok
doba rozmnožování: duben-červen

běžná velikost: 20 až 30 cm
maximum: kolem 45 - 50 cm

Menší druh okounovité dravé ryby velmi připomínající candáta obecného. U nás žije jen na jihovýchodní Moravě.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Candát východní (Sander volgensis)

Candát východní je druhem, se kterým se většina našich rybářů asi jen tak nepotká.

Rozpoznávací znaky: dvě hřbetní ploutve, první ostnitá
ploutve šedé až bělavé
v tlamě jen drobné zuby
šupiny až na lících kolem oka

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Články - Candát východní

Candát východní - Sander volgensis

      Candát východní je, jak už samo jméno napovídá, druhem obývajícím vody východní Evropy. Vyskytuje se od povodí Dunaje až po řeku Ural, tedy v přítocích Černého a Kaspického moře. U nás je to poměrně vzácný druh pronikající do nejspodnějších úseků řek jihovýchodní Moravy.
      Vzhledem i chováním připomíná candáta obecného a hlavním rozdílem mezi nimi je maximální velikost, která u tohoto druhu dosahuje obvykle jen do 40 cm. Hlavními rozdíly umožňujícími rozlišení obou druhů je nepřítomnost velkých „psích“ zubů u a ošupení hlavy až k úrovni očí u candáta východního. Ve zbarvení je candát východní malinko výraznější se zřetelnějšími bočními pruhy a skvrnami na ploutvích.
      U nás je candát východní hospodářsky nevýznamným druhem, který se záměrně nechová ani nevysazuje. Na seznamu chráněných druhů není. V Rusku je průmyslově loven.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 20 až 30 cm
obvyklé maximum: do 40 cm
rekordní hodnoty: kolem 45 - 50 cm

Hmotnost

průměrná: 0,15 až 0,3 kg
obvyklé maximum: do 1 kg
rekordní hodnoty: kolem 1,4 kg

Typické znaky

dvě hřbetní ploutve, první ostnitá
ploutve šedé až bělavé
v tlamě jen drobné zuby
šupiny až na lících kolem oka

Výskyt v ČR

      Jedná se o druh nížinných řek a nikde není příliš hojný. U nás se s ním můžeme setkat prakticky jen na dolní Moravě a Dyji. Občasná větší koncentrace candátů východních se může vyskytnout pod jezem v Břeclavi, což je překážka, která zastaví většinu ryb migrujících z Dunaje proti proudu. Hojnější je na Slovensku.

Biologie druhu

      Candát východní je říční ryba z dolních toků řek a jim přiléhajících ramen velké části východní Evropy. Může žít i v brakické vodě říčních ústí. Vybírá si s oblibou hlubší místa s písčitým dnem.
      Podobně jako candát obecný se živí v mládí vodními bezobratlými a postupně přechází na drobnější rybky. Vzhledem ke své velikosti si na příliš velkou kořist netroufá a ani nemůže.
      Rozmnožování připomíná candáta obecného. Candáti východní dospívají ve 3. – 5. roce života a stejně jako jejich větší příbuzný kladou jikry do hnízd, která buduje a hlídá samec. Při stavbě hnízda mnohem více využívají rostlinný materiál a tak se často vytírají i na velmi mělkých místech. Samci hlídají své jikry se sebezničující neústupností a v případě poklesu hladiny je odmítají opustit, i když jim už osychají hřbety. Občas byla nalezena hnízda obou druhů candátů pohromadě na jednom místě.
      Počet jiker je 12 000 – 450 000 a u některých samic zřejmě dochází k jejich uvolnění ve dvou až třech dávkách.
      V místech hojného výskytu je candát východní poměrně významnou rybou, hrající v kalné vodě nížinných řek podobnou roli jako v čistějších vodách okoun, u nás má jen okrajový význam.

Rozměry a růst

      Candát východní je pomaleji rostoucí ryba. Jeho růst je srovnatelný zhruba s růstem jelce tlouště. Jen málokdy se dožívá více než 10 let, údaje o růstu v našich podmínkách nebyly pravděpodobně publikovány, z údajů z Ruska vyplývá, že délku 40 cm může dosáhnout v optimálním případě ve věku 8 let. Řada jedinců jí ale nedosáhne vůbec.

Sportovní rybolov

      Candát východní těžko bude objektem záměrného lovu – možná jen pro rybáře znalé místních podmínek. Může ale být uloven při lovu jiných dravých ryb zejména na nástražní rybky drobnějších rozměrů, případně i na žížaly a červy.