Cejnek malý

latinsky: Abramis bjoerkna
slovensky: Piest zelenkavý
anglicky: Silver Bream
německy: Güster, Blicke

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 17 let
pohlavní dospělost: 2-3. rok
doba rozmnožování: květen-červen

běžná velikost: 15-30 cm
maximum: 45 cm

Hojná středně velká ryba s vysokým tělem běžná ve většině tekoucích i stojatých vod od parmového pásma níže. Velmi často lovená ryba s celoroční aktivitou.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

Cejnek malý (Abramis bjoerkna)
Cejnek malý (Abramis bjoerkna)

Zimní lov cejnků na plavanou je zážitek, který dokáže vytáhnout rybáře k vodě už při prvním únorovém oteplení.

Rozpoznávací znaky: vysoké ploché tělo, stříbrné šupiny na bocích, spodní ústa, malá hlava s velikýma očima, které mohou opalizovat, načervenalé prsní a břišní ploutve, při srovnání s ostatními cejny kratší řitní ploutev.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Trofejní úlovky - Cejnek malý

Náhled

50 cm, ? g
Morava 9
feedr
17.3.2019, Viktorin

Náhled

49 cm, ? g
Radbuza 1A
Přívlač
18.12.2019, Knapík

Články - Cejnek malý

Cejnek malý - Abramis bjoerkna

      Cejnek malý je hojnou rybou dolních toků řek i velkých stojatých vod na celém našem území. Jde o nesmírně přizpůsobivý druh, který je schopen žít ve stojaté vodě stejně dobře jako vystupovat v letním období do silně proudících úseků parmových řek.
      Typickým znakem cejnka je značná výška těla vzácně přesahující i 50% celkové délky, malá hlava s výraznýma očima a narůžovělé až hnědočervené břišní a prsní ploutve. Barva ostatních ploutví je tmavě hnědá až černá. Šupiny na bocích jsou stříbrné, čímž se liší od příbuzného cejna velkého, jehož šupiny získávají s rostoucím věkem ryby šedožlutý nádech. Dobrým rozlišovacím znakem oproti cejnovi velkému je i délka řitní ploutve – cejnek ji má znatelně kratší.
      V nedávné době byl cejnek malý zařazen do rodu Abramis, kam patří i cejn velký. Ve starší literatuře se u tohoto druhu běžně setkáme s latinským názvem Blicca bjoerkna.
      V mnoha našich vodách je cejnek velmi hojnou rybou běžnou i v úlovcích sportovních rybářů. Díky vysoké aktivitě v zimním období je jedním z nejčastějších úlovků v chladné části roku.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 15 až 30 cm
obvyklé maximum: do 35 cm
rekordní hodnoty: kolem 45 cm

Hmotnost

průměrná: 0,15 až 0,4 kg
obvyklé maximum: do 0,75 kg
rekordní hodnoty: kolem 1,5 kg

Typické znaky

vysoké ploché tělo
stříbrné šupiny na bocích
spodní ústa
malá hlava s velikýma očima, které mohou opalizovat
načervenalé prsní a břišní ploutve
při srovnání s ostatními cejny kratší řitní ploutev

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se v řekách parmového a cejnového pásma, údolních nádržích, říčních ramenech a větších stojatých vodách. Místy ho lze označit za jeden z dominantních druhů. V teplých rozlehlých vodách roste rychleji, proto pravděpodobně největší cejnky na našem území najdeme v úživných revírech jižní Moravy.

Biologie druhu

      Cejnek malý je běžnou rybou žijící v menších nebo i početných hejnech. Přestože se nejlépe cítí ve stojaté nebo jen mírně proudící vodě, je schopen vytahovat v letním období do úseků se značným proudem, pod jezy a podobně. Proto může být velmi početný i na ryze parmových řekách jako je například Otava.
      Potravu shání cejnek nejčastěji u dna, ale není na tom závislý do takové míry jako cejn velký. Bez potíží se pohybuje i ve vodním sloupci a sbírá potravu i tam. Na jeho výživě se značnou měrou podílejí bentické organismy (žijící na dně) a v nemalé míře i hrubší plankton. Podle podmínek lokality, kde žije, převládá v jeho potravě jedna z uvedených složek. Omezeně konzumuje i rostlinnou potravu a detrit.
      Potravu přijímá cejnek i v zimním období, kdy je při sportovním rybolovu jedním z nejčastějších úlovků.
      Na pohlavní dospívání cejnka má značný vliv úživnost prostředí a díky ní dosažená velikost. V příznivých podmínkách dospívají obě pohlaví ve 2. – 3. roce života, na hladovějších vodách o rok později. Ke tření dochází, když teplota vody dosáhne 16 – 20°C, což bývá obvykle v květnu až červnu. Výtěr probíhá v 1 až 3 dávkách. Někde je tedy porcionální, zatímco na jiných lokalitách se ryby vytřou v jediném termínu.
      Jikry jsou ukládány na vodní rostlinstvo, ryby mohou před výtěrem migrovat a ke tření dochází často společně s výtěrem dalších druhů, především plotice a cejna. Výsledkem je občasný výskyt kříženců všech zmíněných druhů.
      Samice obvykle klade 4 000 – 80 000 (vzácně i přes 100 000) jiker v jedné sezóně, pokud je výtěr porcionální, bývá první dávka jiker nejpočetnější.
      Cejnek je častou kořistí dravců, zejména sumce a nezastupitelným druhem našich nížinných vod.

Rozměry a růst

      Ačkoli ze zahraničí je udáván maximální věk cejnka v rozmezí 15 – 17 let, na většině lokalit jsou už desetileté ryby výjimkou. Na některých revírech lze pozorovat, že až do určité velikosti lze cejnky běžně lovit a náhle přichází zlom a větší ryby jsou mimořádně vzácné.
      Rychlost růstu cejnka lze hodnotit jako průměrnou a příliš se nelišící od jiných druhů našich původních kaprovitých ryb.
      Při evidování trofejních úlovků cejnka působí značné potíže kříženci s cejnem velkým, kteří mohou dosahovat délky kolem 45 cm a při odlišnosti od cejna velkého jsou často „vylučovací metodou“ určeni jako cejnek malý. Zde pomůže už jen pohled do literatury a následné počítání ploutevních paprsků, počtu šupin v postranní čáře a další podobné znaky.

Některé úlovky cejnka z našeho území

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
46 cm1,50 kgLužnice 530.7. 1978?
40 cm1 kgLabe u Pardubicrok 1982?
39 cm0,78 kgÚN Orlík3.5. 2003bílí červi, plavaná

Růst cejnka na vybraných lokalitách

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

dolní tok Dyje – rok 1962 (836 exemplářů)

Věk (roky)123456789
Celková délka (mm)6392118148173188204220234


Žehuňský rybník – rok 1958 (31 exemplářů)
Věk (roky)123456789
Celková délka (mm)52104148188215246273285320

      Na ukázkách je zřetelně vidět rychlejší růst ryb z rybničního prostředí. Je také třeba připomenout, že současný růst cejnka na Dyji se od uvedených hodnot může lišit – vybudování jezer pod Pálavou ovlivnilo podmínky na mnoha kilometrech toku.

Sportovní rybolov

      Cejnek je vynikající sportovní rybou oblíbenou především plavačkáři a lovci na feeder. Je hojný, snadno se stahuje krmením, zabírá ze dna i ve sloupci, není náročný na prezentaci nástrahy, je při chuti po celý rok a zabírá zpravidla velmi poctivě. Navíc nepatří k úplně nejmenším rybám a celkem snaživě bojuje. Kromě plavané a položené nejsou vyloučeny ani úlovky muškařením nebo přívlačí.

Možný výběr náčiní pro lov cejnka:

      Plavaná: Cokoli z nabídky plavačkových prutů - matchový prut, bolonézka, dělička nebo bič – výběr hlavně s ohledem na rozlehlost revíru nebo potřeby rybáře. Koncový návazec v rozmezí 0,08 - 0,16 mm. Nástraha - bílí červi, hnojáčci, larvy vodního hmyzu, houska, oplatek, různá těsta, kroupy apod.
      Položená: Prut s ohledem na podmínky lovu co nejlehčí – bez velkých nároků, feeder kategorie „light“ nebo v silnějším proudu i „medium“, pickerový prut. Monofilní vlasce v rozmezí 0,08 - 0,16 mm. Silnější průměry hlavně kvůli možnosti záběru jiných ryb, zejména kapra. Vhodnými nástrahami jsou bílí červi, houska, hnojáčci, různá těsta, kroupy, kukuřice, extrudy, burizony, …
      Muškaření: Jemný prut - AFTMA v rozmezí 3 - 5, délka podle místních podmínek. Návazce 0,10 - 0,14 mm. Menší mokré mušky a zejména nymfy vedené pomalu v blízkosti dna. Zabírá spolu s jinými bílými rybami a nepříliš ochotně.
      Přívlač: S rozvojem ultralehké přívlače a s nástupem miniaturních nástrah je možno docílit úlovku cejnka i touto technikou. Použít lze například nejmenší velikosti marmyšek s červem na háčku nebo drobné tmavé twistříky v přikalené vodě. Úspěšnější je lov na řekách, zejména v okolí jezů v letním období. I tak ale bude daleko méně záběrů než na plavanou. Často je záměrný lov bezvýsledný.