• . . . NKde delam chybu? 257

  • . . . NÚkryt velkých amurů 5