MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

petice za závaznost peticí

všude jsou petice.
petice tu na mrku byly, jsou a budou.
ale jsou k ničemu, protože tlachání na mrku nemá na nic vliv.
a petice nebere nikdo vážně a nikdo se jejich výsledky neřídí.

a já říkám a dost!

je tu petice za závaznost mrkpetic všeho druhu.
kdo souhlasí, ať se podepíše.

hlavně úctu a aby to bylo pro lidi.

Autor diskuse: pepa-č ®
Zařazeno do: kaprařina - domací dílna, 23.4.2011

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

N Teigr - ® Čt 9.6.2011 21:34:29 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
Ahoj, Myslím, že stouto peticí to dopadne jako s ostatníma. Lidi to neberou vážně.
N Tomas.K - ® Pá 6.5.2011 19:29:11 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
To sou furt keci s peticema ale činy nikde!!
N TWIN 69 - ® Ne 24.4.2011 18:30:01
Ahoj,Češi si nezaslouží žádné petice,ale pouze velký bič a malý dvůr.
N grizzly72 - ® Ne 24.4.2011 18:27:18 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
pepa-č - >> pod tohle se nejde nepodepsat, plně s tebou souhlasím
N pouštěč - ® Ne 24.4.2011 17:51:04
kam!kaze >> no ty mě tym taky sem si aj uložil do poznámek:-)
N kam!kaze - ® Ne 24.4.2011 17:31:40
pouštěč >> Toho jsem chtěl docílit.Udělal jsi mi velkou radost :)
N pouštěč - ® Ne 24.4.2011 17:26:15
kam!kaze >> pěkně napsáno sem skončil málem pod stolem :-)))))) a su zmaten:-))))))))
N kam!kaze - ® Ne 24.4.2011 17:06:02
pouštěč >> No a já pak podám petici proti tvé petici,kterou jsi podal proti této petici.A nemysli si že pak podáš petici proti mé petici,kterou podávám proti tvé petici,kterou jsi podal proti předcházející petici.Protože já bych pak podal petici proti tvé petici proti mé petici,kterou podávám proti tvé petici,kterou jsi podal proti předcházející petici :)
N vahaj - ® Ne 24.4.2011 17:00:31
kam!kaze >> Tio je jen nástin toho, jak by se mělo postupovat. I když diskuze pokročila a nejsem si zcela jist, že "úřední" postup by na tom v této fázi něco změnil:-)))

P.S. Snad by se tam dala aplikovat ochrana životního prostředí:-)))
N kam!kaze - ® Ne 24.4.2011 16:48:34
vahaj >> Pěkně jsi to zkopíroval.Ale tohle není petice k Evropskému parlamentu,protože nesplňuje bod "žadatel, který podává petici, by měl být přímo dotčen nějakou aktivitou Evropské unie" takže nic.
N Unkas - ® Ne 24.4.2011 15:40:12 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
pepa-č - >> Hlavně ti přeju, aby jsi kvůli nějaký petici neskončil za petlicí. :-))
N vahaj - ® Ne 24.4.2011 9:25:09
Petice k Evropskému parlamentu

Právo vznést petici k Evropskému parlamentu bylo zakotveno již ve statutu Evropského společenství uhlí a oceli z roku 1953 (předchůdce Evropského hospodářského společenství a Evropské unie). V roce 1989 se Evropská komise a Rada Evropy zavázala spolupracovat s Parlamentem ohledně petic. Dnešní právní rámec pro petice stanoví článek 194 SES (Smlouvy o Evropském společenství).

Petici Evropskému parlamentu může zaslat občan EU nebo fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v členské zemi EU. Může tak učinit individuálně nebo společně.

Petice se musí vztahovat k předmětu, který spadá do oblasti působnosti Evropské unie a přímo se jí dotýká.

Žadatel, který podává petici, by měl být přímo dotčen nějakou aktivitou Evropské unie. Právní výklad této zásady říká, že předkladatel petice by měl být ovlivněn na svých individuálních právech. V praxi je petiční výbor při uplatnění této podmínky spíše benevolentní.

Obsahem petice může být:

* záležitost obecného zájmu
* individuální stížnost
* žádost, aby Parlament zaujal stanovisko v záležitosti veřejného zájmu

Předmět petice se musí týkat otázek v zájmu nebo v působnosti Evropské unie. Patří sem například:

* ochrana životního prostředí
* ochrana spotřebitelů
* volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu
* zaměstnanost a sociální politika
* uznávání odborných kvalifikací
* odstranění národnostní diskriminace
* rovné příležitosti žen a mužů
* harmonizace daní
* další otázky týkající se provádění právních předpisů EU

Petiční výbor se nezabývá žádostmi o informace a obecnými komentáři k činnosti EU.

Petice by měla obsahovat všechny údaje, které se týkají dané otázky, ale neměla by uvádět zbytečné podrobnosti. Měla by být napsána jasně a čitelně a mělo by k ní být přiloženo shrnutí.
Jak petici podat:

Petice může být napsána v jednom z úředních jazyků Evropské unie. Petici můžete zaslat e-mailem nebo poštou.
E-mailem - z internetových stránek:

* Navštivte internetové stránky Evropského parlamentu - stránky o podávání petice
* Vyplňte on-line formulář

Jakmile petici odešlete, obdržíte elektronické potvrzení o doručení.
Veškerá další korespondence vztahující se k dané petici bude ze strany Evropského parlamentu zasílána poštou.
Chcete-li k petici připojit další přílohy nebo podpůrné dokumenty, zašlete je poštou na adresu - Members' Activities Division, European Parliament, B-1047, Brussels.
Poštou:

Pro podání petice v „papírové“ podobě neexistuje žádný formulář, který by bylo třeba vyplnit, ani standardní formát, který by bylo třeba dodržovat. Přesto musí petice splňovat následující podmínky:

* musí uvádět vaše jméno, státní příslušnost a místo bydliště (v případě skupinové petice musí uvádět jméno, státní příslušnost a místo bydliště předkladatele nebo alespoň první podepsané osoby)
* musí být podepsaná

Petice může obsahovat přílohy včetně kopií případných doprovodných dokumentů.
Adresa pro zasílání: Members' Activities Division, European Parliament, B-1047, Brussels.

Zde bude petice zaregistrována a poté předána Petičnímu výboru.

Co se stane s podanou peticí

Evropský parlament je povinen se peticí zabývat a rozhodnout, zda ohledně ní podnikne nějaké kroky.
Peticemi se v EP zabývá Petiční výbor.

Nejdříve musí petiční výbor petici prohlásit za přípustnou. Podmínkou je, aby předmět, kterého se Vaše petice týká, spadal do působnosti Evropské unie. Dále posoudí obsah petice.

Petiční výbor může rozhodnout např. o sepsání zprávy, má také právo vyjádřit svůj názor na petici. Podle okolností může Petiční výbor také:

* požádat Evropskou komisi o provedení předběžného vyšetřování a o poskytnutí informací o souladu s příslušnými právními předpisy Společenství
* postoupit petici pro informaci nebo pro přijetí dalších opatření jiným výborům Evropského parlamentu (výbor může například vzít petici v potaz při své legislativní činnosti)
* ve výjimečných případech předložit zprávu Evropskému parlamentu k hlasování na plenárním zasedání nebo uspořádat informační návštěvu
* přijmout jakákoli jiná opatření, které uzná za vhodné pro vyřešení záležitosti uvedené v petici

Petiční výbor Evropského parlamentu se může pokusit vyřešit problém uvedený v petici ve spolupráci s národními nebo místními orgány členských států. Nemůže však zvrátit rozhodnutí přijatá příslušnými orgány členského státu. Evropský parlament není soudním orgánem, a nemůže tedy vynést rozsudek, ani zpochybnit rozhodnutí soudů členských států.

Ať už bude rozhodnuto jakkoli, bude Vás Petiční výbor ihned po přijetí rozhodnutí informovat. Žadatel nemá žádné prostředky, jak přimět petiční výbor, aby jednal podle jeho vlastních názorů. Petici Evropskému parlamentu je možné podat zároveň se stížností Evropské komisi. Petice se zapisují do souhrnného rejstříku a oznamují na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Tato oznámení se objeví v zápisech z jednání.
N Marfi - ® Ne 24.4.2011 9:14:22 - SKVĚLÝ ZÁPIS, DĚKUJI!
Jirka. >> Navrhoval bych petici pro uzavření petice na petici ka kontrole petice uzavřených peticí....
N Jirka. - ® Ne 24.4.2011 9:05:36
Nějak se tu ty petice rozmohly...všechny mají jistě velkou hodnotu :)
N pouštěč - ® Ne 24.4.2011 8:36:40
asi podám petici proti této petici :-))))
N Standey - ® Ne 24.4.2011 7:58:45
Jakákoliv petice musí splňovat petiční zákon, pokud by měla být platná, takže tohleto tady na mrku má pouze informativní charakter...
N vahaj - ® Ne 24.4.2011 7:38:22
Koukám, že hulení začíná mít v Čechách tradici:-)))
N worech - ® Ne 24.4.2011 7:25:31
Dalsi petice na hovno ... :-)
N yvana - ® Ne 24.4.2011 7:08:49
pepa-č - >> Pepo když už i ty,tak buď jsi byl dlouho na sluníčku,nebo máš depku z ryb:-))
N : vydrák - ® Ne 24.4.2011 7:06:54
pepa-č - >> I ty pepo,i ty???:-((
N Mrknato - ® Ne 24.4.2011 7:03:42
pepa-č - >> Já bych v peticích neviděl nic nenormálního, je to jen forma podnětu, se kterými se můžeme obracet kamkoliv. Petice za změnu jízního řádu, petice za práva otců, petice za čistší ulice...... Problém petic v rybařině vidím v tom, že se snaží řešit a zasahují do věcí, které vyplývají ze zákonů a tyto mění. Nezaznamenal jsem v rybařině petici, která by se obracela na stát, či uživatele v případech, kdy oni nedělají to, co jim stanovuje zákon. Takové petice ale nikoho neba.......
N pepa-č - ® So 23.4.2011 22:49:31
Martin M. >> pak máš psát závorka autor polocopyright konec závorky! :-)
N Martin M. - ® So 23.4.2011 22:48:30
pepa-č >> dovolil jsem si to pozmenit :)
N pepa-č - ® So 23.4.2011 22:34:05
libec77 >> tohle celé je petice, milý doktore Watsone
N pepa-č - ® So 23.4.2011 22:33:08
Martin M. >> to bylo o statistice
N Martin M. - ® So 23.4.2011 22:31:43
Verim jen tem peticim, ktere si sam zfalsuji (Churchill copyright)
N Lee-Haney - ® So 23.4.2011 22:30:40
pepa-č - >> A jaké budou sankce pro lidi co založí petici a pak ji nesplní?
N libec77 - ® So 23.4.2011 22:28:57
A kde máš tu petici,alberte...

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 1 | Starší >> | Konec ]

[ otázky | kaprařina | domací dílna ]

Co je nového - kaprařina + obecné
Oznámení - kaprařina
Vložit oznámení

Na toto místo můžete sami vložit své oznámení ostatním čtenářům MRKu.

Kalendář akcí - kaprařina
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniprologic cruzade throwing stick

Za 279
Kobra dostupná ve dvou velikostech – 20mm a 24mm, která je vyrobena z velice pevného, ale lehkého plastu.


akce, rybareniprologic mimicry 3d mirage xp

Za 999
Poslední roky Prologic věnoval mnoho času a úsilí do vývoje unikátní kamuflážní technologie Mimicry 3D.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
Raven Fishing Brno &#8211; Rybářské potřeby Raven Fishing Brno – Rybářské potřeby

Rybářské potřeby Raven Fishing Brno nabízejí nejširší sortiment rybářských potřeb a dopravu zdarma při objednávce nad 1 500 Kč! E-shop a...