MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Můžou být u vody bivaky

Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat jestli letos i v příštích letech mohou být postaveny u vody bivaky. Někde jsem slyšel, že se to na některých revírech bude zakazovat. Případně napište i kterých vod se to týká. Předem díky za odpovědi.

Autor diskuse: dvorma ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 8.3.2010

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 10 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N Biker - ® Út 30.4.2013 14:50:08
Táboření je v některých případech zakázáno, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem dotčených pozemků. Jde o tyto případy:
1. V národních parcích - § 16 odst. 1. písm. c), v chráněných krajinných oblastech - § 26 odst. 1 písm. b) a v národních přírodních rezervacích - § 29 písm. j), vše zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“), je zakázáno tábořit mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody – jde o zákazy plynoucí přímo ze zákona. Výjimky ze zákazu povoluje v každém jednotlivém případě vláda svým rozhodnutím.
2. V přírodních rezervacích, v národních přírodních památkách a v přírodních památkách je táboření zakázáno, pokud to stanoví bližší ochranné podmínky, vymezené v jejich zřizovacích předpisech. K tomuto uvádíme, že např. Vyhláška ONV Písek ze dne 4.12.1985 o chráněných přírodních výtvorech v okrese Písek, kterou byla vyhlášena PR Výří skály u Oslova, a která stále platí, striktně zakazuje mimo jiné táboření a rozdělávání ohně a zřizování trvalých táborů či dočasných tábořišť. Pokud je táboření takto zakázáno, lze tuto činnost vykonávat jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě opět vláda).
3. V lesích je podle ust. § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) zakázáno tábořit mimo vyhrazená místa.
4. V ochranném pásmu 1. stupně přírodních léčivých zdrojů je zakázáno tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa podle nař. vl. č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně a podle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka.
5. Ve vyhláškách obcí mohou být také obsaženy zákazy táboření. Obec tak může chránit veřejný pořádek v režimu § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), např. zákazem neoprávněného (ve smyslu nedostatku svolení vlastníka pozemku) stanování a táboření na vymezených veřejných prostranstvích, případně území obce, a to bez ohledu na charakter vlastnictví konkrétního pozemku.

Naopak zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) problematiku táboření neřeší a táboření ani striktně nezakazuje. Zákon připouští užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu, tzn. v takovém rozsahu, který je nezbytný k výkonu rybářského práva. Je otázka, zda je nezbytné k výkonu rybářského práva stanovat. Navíc ve vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) jsou vymezeny denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru, kdy maximální jsou v měsících červnu a červenci od 5 do 22 hodin a v mimopstruhovém rybářském revíru jsou maximální v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin. V případě některých revírů však byly na základě rozhodnutí MZe ČR uděleny výjimka ze stanovené denní doby lovu na vybraných mimopstruhových rybářských revírech, a to od 00:00 hod. do 04:00 hod. v období od 16. června do 31. srpna.

Podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod může každý činit, co není zákonem zakázáno, takže v případech, kdy to zakázáno není, je možné ve volné přírodě tábořit. Je ovšem třeba dbát ochrany vlastnického práva. Pokud jde o pozemky ve vlastnictví soukromých osob, je při výkonu rybářského práva vstup na pozemek povolen. Na cizí pozemek se vstupuje za účelem lovu ryb a po jeho skončení je třeba tento pozemek opustit. Pokud na něm chceme zůstat a přenocovat, je to vždy otázka dohody s majitelem pozemku. Na pozemcích ve vlastnictví státu nebo obcí (pokud nejde o výše uvedené případy) není táboření zakázáno.

Co se týče využívání přístřešku (nemá podlážku, jedna stěna je otevřená), který má sloužit k ochraně před nepřízní počasí, na místech, kde je zakázáno tábořit, nelze mít proti jeho používání námitky. Přístřešek musí evidentně sloužit k ochraně rybáře (tzn. nemůže se nacházet metry od břehu, neslouží k ukládání věcí ani k nocování). Co se týče stanu, který má podlážku a je určen k přespávání, lze ho stavět jen za výše uvedených podmínek.

Výše maximální sankce, kterou lze za porušení zákazu táboření uložit, se odvíjí dle místa, kde k spáchání přestupku došlo. Pokud se jedná např. o lesní pozemek, je postupování dle lesního zákona, kde je stanovena max. sankce 5. 000,- Kč. Pokud však byl porušen zákaz táboření ve zvláště chráněném území, lze dle ust. § 87 odst. 3 písm n) zákona o ochraně přírody uložit sankci až do výše 100 000,- Kč.

Mgr. Irena Berecová
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
Dr. Stejskala 6, 370 21
tel. 386 109 146
N "Vláčkař" - ® St 10.3.2010 13:47:40
právě sem četl řád a je tam napsáno že bivak mužes mít ale bez pevné podlah
N Ciffik - ® Út 9.3.2010 20:55:51
tak teď jsem z toho úplně mimo...musím se přiznat do loňského roku jsem spal normálně ve stanu, na podzim jsem si koupil dost drahý bivak a teď mám strach, že mi bude k hovnu....

tak jak to tedy je...můžu nebo nemůžu? navíc v bp jsem už našel větu o zákazu táboření,stanování u vody, tak to je asi konečná co?
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 20:26:21
kopecek >> To se velmi pleteš. Zkus najít, kde máš, jako rybář právo vstupu na soukromé pozemky. V zákoně je něco jiného, velmi bezzubého, zcela nejasného. Tím ovšem nechci popřít právo volného průchodu krajinou.
N kopecek - ® Út 9.3.2010 19:56:55
Mrknato >> ze zákona má rybář právo vstupu na soukromé pozemky k výkonu rybářského práva, ale vymáhat by to musel asi soudně
N kuman & JRT - ® Út 9.3.2010 19:29:38
SIOLA >> co to je za obchod to ČIZPu? Nějaký sportovní kšeft? :)))
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 19:04:08
kuman & JRT >> A konecne doktor Jahelka :-). Na to kouknu a bude jasno. Ale pak teda pani z ČIZPu evidetne žvanila.
N kuman & JRT - ® Út 9.3.2010 19:02:15
SIOLA >> se stanováním bez lovu ryb nebo s lovem? Na to je nějakej paragraf 22 odstavce b písmene a z roku 1967 - sbírky zákonů o ochraně přírody a pobytu v přírodě. Doporučuji prostudovat!!! :))
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 19:00:58
kopecek >> Stačí, kdyby jsi tam na základě jiného práva nepouštěl ostatní rybáře. U nás je to případ Mělic a p. Stehna.
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 18:59:49
kopecek >> No tady bych skoro rek, ze tam mistno MO proste vymrskne zakaz a nicim to nebude vysvetlovat, ani veřejným zajmem.... . Viz čast Sadské
N Vítek - ® Út 9.3.2010 18:59:27
mno, v tomhle dilema vycházím z povídek Oty Pavla, který na úhořích nejednou ponocoval, ehm :-); takže letos zas.
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 18:58:13
Tak panové, znalci práva. Jak je to tedy se stanováním ve vloné přírodě, kde není chráněné pásmo ani to neni upraveno nakou místní vyhláškou ?
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:56:03
Mrknato >> obecného zájmu se můj soukromý pozemek týkat nebude, muselo by tam být něco postaveno, třeba vodní elektrárna, aby tam ten veřejný zájem byl.
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 18:54:54
Jarda Š. >> dikes
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:54:19
Jarda Š. >> přesně tak
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 18:54:17
kopecek >> Pokud tam nepustíš jiné rybáře, bude asi na tomto pozemku vyhlášen zákaz rybolovu v obecném zájmu, tedy i pro tebe.
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:53:54
Mrknato >> tak si tam postavíš chatu bez základu na ohlášení u stavebního úřadu a můžeš chytat z ní. Že si ji tam strejda postavil za to ty nemůžeš.
N Jarda Š. - ® Út 9.3.2010 18:52:27
kopecek >> Ano, když se domluvíš s majitelem pozemku, tak si na něm můžeš postavit bivak, ale jiný rybář ti může flek zasednout, pokud na něm nebudeš chytat.
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 18:52:24
Petr RF17 >> student Petr - 9.3.2010 18:50:45 >> Ty ano, ale pouze do 18.8. 2010.
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:51:49
Jarda Š. >> pokud budeš majitel, nebo nájemce pozemku, tak si tam třeba dle územního plánu můžeš i postavit chatu bez základů nebo i s nimi, ale to už se bavíme o něčem jiném.
N student Petr - ® Út 9.3.2010 18:50:45
Co takhle konkrétní příklad. Můžu bivakovat na Žermanické přehradě?
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 18:50:15
SIOLA >> pokud se domluvíš se strejdou, který má kousek od vody pozemek, nikdo tě vyhnat nemůže. Na druhou stranu může agilní RS považovat pozemek strejdy za pobřežní pozemek, kde platí BP....

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 10 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Členská schůze ČRS MO Kladno

Teď v neděli 26. 3. 2017 od 9.00 hodin restaurace RACEK v obci SRBY okr. Kladno.
Holt musíte dojet autem, autobusem, z Kamenných Žehrovic třeba pěšky, ale hlavně přijďte, ať víme co nám výbor...

Rybářská burza v Táboře

V neděli dne 2.4.2017 v době od 8:00 do 11:00 hod se koná ve velké zasedací místnosti ČRS,z.s. místní organizace Tábor v 1. patře budovy Podskalského mlýna (ul. Pod tržním náměstím 369) malá burza...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniIMPERIAL BAITS - Boilie Carptrack ELITE 1kg akce!

Za 399
Exkluzivní směs založená na 100% rozpustných rybích moučkách, obrovském množství skvělých rozpustných atraktorů a spousta dalších lahůdek je doplněna tím nejlepším z řady tekutých složek : esencí Elite, Carptrack Liquid Aminem a několika tajnými složkami.


akce, rybareniIMPERIAL BAITS - Tekutý dip Carptrack Amino ELITE 150ml akce!

Za 295
Pro maximální efekt ponořte vaši nástrahu na 24hodin do dipu. Ideální záležitost pro krátkodobé výpravy nebo pro období se slabší aktivitou kaprů.


Doporučujeme e-shop
Rubrika E-shopy
RS Fish RS Fish

E-shop zaměřený na všechny způsoby sportovního rybolovu, který nabízí sortiment téměř všech světových značek s vlastním či dodavatelským...