MRK.cz - stále na rybách - ryby a rybaření

MRK - Stále na rybách
Otázky a diskuse Seznam Diskuse

Můžou být u vody bivaky

Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat jestli letos i v příštích letech mohou být postaveny u vody bivaky. Někde jsem slyšel, že se to na některých revírech bude zakazovat. Případně napište i kterých vod se to týká. Předem díky za odpovědi.

Autor diskuse: dvorma ®
Zařazeno do: všeobecné - ostatní, 8.3.2010

Nemůžete zapisovat do této diskuse, protože nejste zaregistrován nebo přihlášen.

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 10 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

N Biker - ® Út 30.4.2013 14:50:08
Táboření je v některých případech zakázáno, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem dotčených pozemků. Jde o tyto případy:
1. V národních parcích - § 16 odst. 1. písm. c), v chráněných krajinných oblastech - § 26 odst. 1 písm. b) a v národních přírodních rezervacích - § 29 písm. j), vše zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“), je zakázáno tábořit mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody – jde o zákazy plynoucí přímo ze zákona. Výjimky ze zákazu povoluje v každém jednotlivém případě vláda svým rozhodnutím.
2. V přírodních rezervacích, v národních přírodních památkách a v přírodních památkách je táboření zakázáno, pokud to stanoví bližší ochranné podmínky, vymezené v jejich zřizovacích předpisech. K tomuto uvádíme, že např. Vyhláška ONV Písek ze dne 4.12.1985 o chráněných přírodních výtvorech v okrese Písek, kterou byla vyhlášena PR Výří skály u Oslova, a která stále platí, striktně zakazuje mimo jiné táboření a rozdělávání ohně a zřizování trvalých táborů či dočasných tábořišť. Pokud je táboření takto zakázáno, lze tuto činnost vykonávat jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě opět vláda).
3. V lesích je podle ust. § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) zakázáno tábořit mimo vyhrazená místa.
4. V ochranném pásmu 1. stupně přírodních léčivých zdrojů je zakázáno tábořit (ve stanech, obytných přívěsech apod.) mimo vyhrazená místa podle nař. vl. č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně a podle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka.
5. Ve vyhláškách obcí mohou být také obsaženy zákazy táboření. Obec tak může chránit veřejný pořádek v režimu § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), např. zákazem neoprávněného (ve smyslu nedostatku svolení vlastníka pozemku) stanování a táboření na vymezených veřejných prostranstvích, případně území obce, a to bez ohledu na charakter vlastnictví konkrétního pozemku.

Naopak zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) problematiku táboření neřeší a táboření ani striktně nezakazuje. Zákon připouští užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu, tzn. v takovém rozsahu, který je nezbytný k výkonu rybářského práva. Je otázka, zda je nezbytné k výkonu rybářského práva stanovat. Navíc ve vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) jsou vymezeny denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru, kdy maximální jsou v měsících červnu a červenci od 5 do 22 hodin a v mimopstruhovém rybářském revíru jsou maximální v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin. V případě některých revírů však byly na základě rozhodnutí MZe ČR uděleny výjimka ze stanovené denní doby lovu na vybraných mimopstruhových rybářských revírech, a to od 00:00 hod. do 04:00 hod. v období od 16. června do 31. srpna.

Podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod může každý činit, co není zákonem zakázáno, takže v případech, kdy to zakázáno není, je možné ve volné přírodě tábořit. Je ovšem třeba dbát ochrany vlastnického práva. Pokud jde o pozemky ve vlastnictví soukromých osob, je při výkonu rybářského práva vstup na pozemek povolen. Na cizí pozemek se vstupuje za účelem lovu ryb a po jeho skončení je třeba tento pozemek opustit. Pokud na něm chceme zůstat a přenocovat, je to vždy otázka dohody s majitelem pozemku. Na pozemcích ve vlastnictví státu nebo obcí (pokud nejde o výše uvedené případy) není táboření zakázáno.

Co se týče využívání přístřešku (nemá podlážku, jedna stěna je otevřená), který má sloužit k ochraně před nepřízní počasí, na místech, kde je zakázáno tábořit, nelze mít proti jeho používání námitky. Přístřešek musí evidentně sloužit k ochraně rybáře (tzn. nemůže se nacházet metry od břehu, neslouží k ukládání věcí ani k nocování). Co se týče stanu, který má podlážku a je určen k přespávání, lze ho stavět jen za výše uvedených podmínek.

Výše maximální sankce, kterou lze za porušení zákazu táboření uložit, se odvíjí dle místa, kde k spáchání přestupku došlo. Pokud se jedná např. o lesní pozemek, je postupování dle lesního zákona, kde je stanovena max. sankce 5. 000,- Kč. Pokud však byl porušen zákaz táboření ve zvláště chráněném území, lze dle ust. § 87 odst. 3 písm n) zákona o ochraně přírody uložit sankci až do výše 100 000,- Kč.

Mgr. Irena Berecová
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
Dr. Stejskala 6, 370 21
tel. 386 109 146
N "Vláčkař" - ® St 10.3.2010 13:47:40
právě sem četl řád a je tam napsáno že bivak mužes mít ale bez pevné podlah
N Ciffik - ® Út 9.3.2010 20:55:51
tak teď jsem z toho úplně mimo...musím se přiznat do loňského roku jsem spal normálně ve stanu, na podzim jsem si koupil dost drahý bivak a teď mám strach, že mi bude k hovnu....

tak jak to tedy je...můžu nebo nemůžu? navíc v bp jsem už našel větu o zákazu táboření,stanování u vody, tak to je asi konečná co?
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 20:26:21
kopecek >> To se velmi pleteš. Zkus najít, kde máš, jako rybář právo vstupu na soukromé pozemky. V zákoně je něco jiného, velmi bezzubého, zcela nejasného. Tím ovšem nechci popřít právo volného průchodu krajinou.
N kopecek - ® Út 9.3.2010 19:56:55
Mrknato >> ze zákona má rybář právo vstupu na soukromé pozemky k výkonu rybářského práva, ale vymáhat by to musel asi soudně
N kuman & JRT - ® Út 9.3.2010 19:29:38
SIOLA >> co to je za obchod to ČIZPu? Nějaký sportovní kšeft? :)))
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 19:04:08
kuman & JRT >> A konecne doktor Jahelka :-). Na to kouknu a bude jasno. Ale pak teda pani z ČIZPu evidetne žvanila.
N kuman & JRT - ® Út 9.3.2010 19:02:15
SIOLA >> se stanováním bez lovu ryb nebo s lovem? Na to je nějakej paragraf 22 odstavce b písmene a z roku 1967 - sbírky zákonů o ochraně přírody a pobytu v přírodě. Doporučuji prostudovat!!! :))
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 19:00:58
kopecek >> Stačí, kdyby jsi tam na základě jiného práva nepouštěl ostatní rybáře. U nás je to případ Mělic a p. Stehna.
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 18:59:49
kopecek >> No tady bych skoro rek, ze tam mistno MO proste vymrskne zakaz a nicim to nebude vysvetlovat, ani veřejným zajmem.... . Viz čast Sadské
N Vítek - ® Út 9.3.2010 18:59:27
mno, v tomhle dilema vycházím z povídek Oty Pavla, který na úhořích nejednou ponocoval, ehm :-); takže letos zas.
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 18:58:13
Tak panové, znalci práva. Jak je to tedy se stanováním ve vloné přírodě, kde není chráněné pásmo ani to neni upraveno nakou místní vyhláškou ?
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:56:03
Mrknato >> obecného zájmu se můj soukromý pozemek týkat nebude, muselo by tam být něco postaveno, třeba vodní elektrárna, aby tam ten veřejný zájem byl.
N SIOLA - ® Út 9.3.2010 18:54:54
Jarda Š. >> dikes
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:54:19
Jarda Š. >> přesně tak
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 18:54:17
kopecek >> Pokud tam nepustíš jiné rybáře, bude asi na tomto pozemku vyhlášen zákaz rybolovu v obecném zájmu, tedy i pro tebe.
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:53:54
Mrknato >> tak si tam postavíš chatu bez základu na ohlášení u stavebního úřadu a můžeš chytat z ní. Že si ji tam strejda postavil za to ty nemůžeš.
N Jarda Š. - ® Út 9.3.2010 18:52:27
kopecek >> Ano, když se domluvíš s majitelem pozemku, tak si na něm můžeš postavit bivak, ale jiný rybář ti může flek zasednout, pokud na něm nebudeš chytat.
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 18:52:24
Petr RF17 >> student Petr - 9.3.2010 18:50:45 >> Ty ano, ale pouze do 18.8. 2010.
N kopecek - ® Út 9.3.2010 18:51:49
Jarda Š. >> pokud budeš majitel, nebo nájemce pozemku, tak si tam třeba dle územního plánu můžeš i postavit chatu bez základů nebo i s nimi, ale to už se bavíme o něčem jiném.
N student Petr - ® Út 9.3.2010 18:50:45
Co takhle konkrétní příklad. Můžu bivakovat na Žermanické přehradě?
N Mrknato - ® Út 9.3.2010 18:50:15
SIOLA >> pokud se domluvíš se strejdou, který má kousek od vody pozemek, nikdo tě vyhnat nemůže. Na druhou stranu může agilní RS považovat pozemek strejdy za pobřežní pozemek, kde platí BP....

[ Nejnovější | << Novější | strana 1 ze 10 | Vybrat stránku | Starší >> | Konec ]

[ otázky | všeobecné | ostatní ]

Co je nového - všeobecné
Oznámení - obecné
Vložit oznámení

Prodavač - Brno

Rybářská speciálka v Brně přijme zaměstnance na pozici prodavač do oddělení kaprařina, plavaná, feeder, ostatní. Nástup únor 2017. Životopis zasílejte na e-mail info@rybarska-specialka.cz, nebo na...

Kalendář akcí - obecné
Seznam závodů
Výsledky závodů
Všechny výsledky
Akční nabídky
Všechny slevy a akce
akce, rybareniPrsačky Prologic Max5 Nylo-Stretch Chest Wader

Kvalitní prsačky od firmy Prologic ve stylovém kamuflážovém provedení.


akce, rybareniStarbaits sada DTEC E (2 signalizátory+příposlech+kufr)

Za 6 899 Kč s DPH.
Signalizátory D-TEC E představují spojení krásného designu a praktičnosti. Štíhlé tělo signalizátoru je doplněno zadním kovovým krytem, který tvoří jeden celek se závitem.


Doporučujeme prodejnu
Adresář prodejen
Rybářské potřeby JESETER Rybářské potřeby JESETER

Karlovy Vary - Dvory, Kpt. Jaroše 198/17