Recenze v Knihovně

Recenze do Knihovny MRKu píší redaktoři a čtenáři MRKu a to tak, aby byly co nejobjektivnější.

Podnět k vytvoření recenze může přijít od autora, vydavatele nebo distrubutora knihy tím, že zdarma poskytne redakci MRKu jeden výtisk knihy. Redakce pak sama zařídí napsání recenze, včetně případného výběru recenzenta. Autorovi recenze pak náleží jako honorář za recenzi jeden výtisk knihy.

Recenzi na novou knihu, která doposud v Knihovně není, může rovněž vytvořit kterýkoliv nezaujatý čtenář MRKu. Honorář za recenzi s ním bude projednán individuálně.

Typický rozsah textu recenze je zhruba jedna strana A4.

Dárce knihy (autor, vydavatel...) nemůže po předání knihy redakci MRKu dále ovlivnit její zpracování či zakázat zveřejnění recenze. Autorská práva na recenzi vlastní autor recenze.