Střevlička východní

latinsky: Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846
slovensky: Hrúzovec malý
anglicky: Stone moroco
německy: Tschebatschek
hovorově: razbora

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 5 let
pohlavní dospělost: 2. rok
doba rozmnožování: duben-srpen

běžná velikost: 3-6 cm
maximum: 12 cm

Drobná stříbrná rybka zavlečená na naše území z původního areálu v povodí amuru. Jedná se o velmi přizpůsobivý druh s tendencí přemnožovat se. V posledních letech se rychle rozšířila na velké části našeho území.


Zkusit najít na fishbase.org.
Fotky této ryby na images.google.com.
Vyhledat na google.com.

Střevlička východní (Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846)

Střevlička východní (Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846)
Střevlička východní (Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846)

Početný výskyt střevličky východní není důvodem k radosti ani pro majitele produkčních rybníků ani pro sportovní rybáře.

Rozpoznávací znaky: střední ústa poměrně typického tvaru, tmavý pruh na bocích, lehce zakulacené ploutve.

Fotky čtenářů

Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled
Nahled

Střevlička východní - Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846

      Střevlička východní je rychle se šířící rybou, která si na rozdíl od našich původních druhů dodnes zaslouží přívlastek plevelná. Z původního areálu v povodí Amuru a v zemích jihovýchodní Asie se rozšířila do Evropy s plůdkem býložravých ryb – amura a tolstolobika. Přímo na naše území dorazila se zásilkami plůdku těchto ryb v letech 1981 – 2 a bleskově se začala šířit. Navzdory snaze rybníkářů potlačit její výskyt se dnes rozšířila téměř na celé území naší republiky včetně sportovních revírů.
      Vzhledově se jedná o celkem pohlednou stříbrnou rybku s tmavším pruhem na bocích a malou nezaměnitelně tvarovanou okrouhlou tlamkou. Má mírně vypouklé ploutve a ve srovnání s potěrem našich ryb relativně velké šupiny.
      Pomineme-li její hospodářský význam v roli škůdce, pak je celkem ochotně lovena dravými rybami a využívána jako nepříliš oblíbená nástražní rybka.

Základní údaje

Rozměry

Délka

průměrná: 3 až 6 cm
maximum: do 9 cm
rekordní hodnoty: přes 12 cm

Hmotnost

průměrná: 0,3 až 2 g
é maximum: do 10 g
rekordní hodnoty: do 20 g

Typické znaky

střední ústa poměrně typického tvaru
tmavý pruh na bocích
lehce zakulacené ploutve

Výskyt v ČR

      Vyskytuje se ve stojatých a mírně tekoucích vodách na celém našem území. Nejvíce jí vyhovují mělké stojaté vody, z nichž často vytlačuje naši původní slunku. Najdeme ji ve všech rybničních oblastech v počtu, který odráží momentální výsledky boje rybníkářů proti přemnožování tohoto druhu. Ve sportovních revírech obvykle uniká pozornosti.

Biologie druhu

      Po svém zavlečení na naše území se střevlička šířila především v rybničních soustavách ať už přenosem plůdku, stokami nebo její jikry mohli roznášet i ptáci. Rybničními stokami se dostala i do řek. Stejně jako ve své domovině jí nejvíc vyhovují stojaté mělké vody, pokud možno s porosty vodních rostlin. Na rozdíl od naší slunky, která obývá podobná stanoviště, tíhne střevlička spíše k životu u dna, kde se pohybuje v hejnech. Dravci (např. okoun, štika, candát) tento druh sice loví, ale nijak ho nepreferují a i ve své domovině je střevlička méně častou kořistí dravých ryb než by odpovídalo hojnosti jejího výskytu. Potrava střevličky je různorodá. U dospělých jedinců v ní převládá bentos (organismy dna) doplněný planktonem a příležitostně jikrami ryb.
      a sama o sobě je rozmnožování tohoto druhu. Do jisté míry připomíná rozmnožování naší slunky, protože i zde se samec stará o jikry a aktivně je chrání až do vylíhnutí. Rozdíl je ve třecím substrátu – střevličky se vytírají na očištěný povrch kamenů, větví apod. Jikry jsou srovnány v jakýchsi pruzích. Po objevení druhu v Evropě nějakou dobu trvalo, než se rozmnožovací chování ustálilo. Dnes začíná tření obvykle v dubnu až květnu a pokračuje v několika dávkách až do pozdního léta. Samice však uvolňuje jikry postupně a najednou jich uvolní jen několik desítek. V umělých podmínkách byla samice v patřičném období schopna naklást takovou dávku každý den. Jeden samec se tak obvykle vytírá s několika samicemi a zřejmě i jednotlivé samice svěřují své jikry do opatrování většímu počtu samců. Celková plodnost během sezóny je 2 000 – 5 000 jiker na samici.
      Popsané rozmnožovací chování má jednu výhodu – prakticky nezávisle na průběhu počasí a dalších vlivech dochází k rozmnožování druhu nepřetržitě v průběhu velké části roku. Díky tomu střevlička dokáže početně předčit a následně potlačit konkurenční druhy na lokalitě se společným výskytem. Zároveň k tomu přispívá i poměrně rychlý růst v prvním období života. Ten se následně zpomalí, protože rybky jsou už ve 2. roce života dospělé a většinu energie investují do rozmnožování.
      Odolnost, potravní přizpůsobivost a snadné rozmnožování tohoto druhu jsou dobrými předpoklady pro chov v akváriu. Pokud se o to pokusíte, můžete zaslechnout zajímavé cvakavé zvuky, které tyto rybky vydávají při konzumaci potravy.

Rozměry a růst

      Střevlička je výrazně krátkověká ryba, většinu populací tvoří jedinci ve stáří 1+ a 2+, případně tohoroční potěr. I to nahrává střevličkám při jejich úspěšném tažení našimi rybníky. Maximálního stáří kolem 5 let se na mnoha lokalitách žádný jedinec ani nedožije. Proto také střevlička nedorůstá větších rozměrů, ačkoli v prvních týdnech či měsících života roste jen nepatrně pomaleji než plůdek mnoha daleko větších kaprovitých ryb. Zajímavé je, že samci rostou mírně rychleji. Zřejmě to souvisí s jejich rolí ochránců jiker.

Přibližný růst střevličky východní v našich podmínkách:

Věk (roky)123
Celková délka (mm)50–6070 - 8580 - 110

V místech výrazného přemnožení může být růst pomalejší.

Sportovní rybolov

      Pro sportovní rybáře má střevlička význam maximálně jako nástražní rybka. Ani v této roli není příliš oblíbena. Mnozí rybáři ji odmítají s tím, že počet záběrů na střevličku je výrazně nižší než v případě nastražení našich druhů, na některých vodách však tato skutečnost není příliš znát.
      Střevličky není problém ulovit ani na udici. Na nástrahu doslova útočí a na dlouhé vteřiny stápí splávek větší než jsou samy, problém je jen s jemností háčku, který by se měl vejít do jejich drobné tlamky. Zájemců o lov tohoto druhu ale nejspíš nebude mnoho. Spíš je třeba vědět o tom, že tento druh je při své nepatrné velikosti vyvolávat nádherné, dotažené, ale s běžným náčiním téměř nesekatelné záběry.