Suchdolský kapr

Datum akce: 28.9.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihočeský

SUCHDOLSKÝ KAPR


místo konání  Suchdol nad Lužnicí revír 421 042 Velká Tušt´
závod trvá 94 hodin a je určen pro 20 týmů
startovné na tým 9.000,-
registrace - 28.9.2022 od 7:00 do 8:00hod
seznámení s pravidly a losování 28.9.2022
8:00 – 9:00hod
přesun na vylosovaná místa od 9:00
začátek závodu-28.9.2022 11.00hod
konec závodu-2.10.2022 11.00hod
vyhlášení výsledků-2.10.2022 13.00hod

CENY PRO VÍTĚZE

1. místo 45 000 ,-Kč + poháry

2.místo 30 000,-Kč + poháry

3.místo 20 000,-Kč + poháry
a další věcné ceny

nejtěžší ryba 5000 + pohár
vítěz sektoru A 5 000,- Kč + poháry
vítěz sektoru B 5 000,- Kč + poháry                              Propozice závodu1) Sestavení týmu
1. Závodu se účastní 2-3 členné týmy. Jednotliví členové družstva musí být zapsání v závazné přihlášce. Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti.
2. V případě, že je v týmu osoba mladší 15-ti let, musí mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.
3. Všichni účastníci závodu musí mít platný rybářský lístek, povolenku k lovu.
2) Losování
1. Losování závodních sektorů se provádí z losovacího pytle, pořadí je určeno dle pořadí přihlášení do závodu. Číslo obdrží tým na email po odeslání přihlášky.
3) Lovný sektor/lovné místo
1. Závodní tým může lovit pouze na vylosovaném lovném místě.
2. Závodníci mohou přidělené lovné místo využívat, jak potřebují. Jakákoliv operace musí být prováděna uvnitř lovného místa nebo lovného prostoru (nahazování, zdolávání, vnadění, vylovování atd.). Bivaky a přístřešky musí být umístěné uvnitř lovného místa.
3. Týmy nesmí na břehu překračovat hranice sousedního lovného místa.
4. V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného prostoru, pak i přes tuto skutečnost je ryba považována za bodovanou.
5. Pokud v průběhu zdolávání přejede ryba do jiného lovného sektoru a zamotá udice jiného závodního týmu, pak se i přesto ryba považuje za bodovanou.
6. Pokud se sousedícím rybářům během zdolávání (každému jedna ryba) ryby zamotají, pak se obě ryby považují za bodované.
7. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky kolen.
8. Lovná místa je povoleno označovat pouze za pomoci markeru a prutu k tomu předem určeného
9. Pokud vznikne nějaký problém s hranicemi sektorů, toto nedorozumění vyřeší hlavní rozhodčí
4) Přesun na lovná místa
1. Po losování se soutěžící mohou přemístit na obhlídku sektoru. Přemístit se trvale do sektoru, začít stavět přístřešky, připravovat udice smí soutěžící až nejdříve 2 hodiny před plánovaným zahájením závodu.
2. Mapovat loviště a zakrmovat je povoleno až po zahájení závodu.
3. Nastražení udice je povoleno až po zahájení závodu.
5) Všeobecná ustanovení
1. Závody probíhají v režimu chyť a pusť. Všechny ulovené ryby budou šetrně vráceny zpět do revíru. V případě zjištění nešetrného zacházení s ulovenou rybou následuje okamžitá diskvalifikace týmu bez nároku na vrácení startovného. Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší doba na břehu, desinfekce poranění, dostatečné zvlhčování atd.).
2. Každý tým si může připravit libovolný počet prutů, ale má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Náhradní pruty pro rybolov musí být umístěny svisle mimo stojan.
3. Po celou dobu závodu platí pro závodící týmy zákaz vstupu na vodu nebo do vody (výjimkou je bezpečné zdolání ryby – viz kapitola 7 „Lovné místo/lovný sektor“).
4. Lov je povolen pouze na odhoz (zavážení je zakázáno).
5. Závodník je povinen v průběhu závodu na výzvu rozhodčího stáhnout udici ke kontrole.
6. Závodníci nesmí přijímat pomoc zvenčí.
6) Povolená technika lovu
1. Na každém prutu je jeden návazec s jedním jednoháčkem. Dopravení nástrahy je povoleno pouze odhozem prutu z lovného místa/prostoru.
2. Lov je povolen výhradně na položenou. Tzn., že chytání za použití splávků či užití prutů typu feeder je zakázáno.
3. Povolena je pouze forma průběžné či polofixované montáže (např. obratlík zatažený do závěsky, ale bez fixovacího kolíčku). V případě přetržení vlasce musí montáž umožnit uvolnění ryby tak, aby netahala olovo za sebou – únikové montáže.
4. Nástraha musí být umístěná mimo háček (vlasová metoda). Přísně zakázáno je užívání všech typů krmítek či srkaček.
5. Zákaz použití pletených šňůr jako šokový návazec.
6. Metoda Zig Rig je povolena.
7. Back lead je povolen, avšak rozhodčí mohou kdykoliv požadovat jeho stažení pro ověření směru rybaření (zda není nahozeno mimo lovný prostor).
8. PVA materiály jsou povoleny.
9. Krmení je možné pouze ze břehu (z lovného místa). Krmit je možné pouze manuálně. Ke krmení je možné využít pouze:
• Kobru a prak (těmito pomůckami je dovoleno krmit v průběhu celého dne).
• Raketu/spomb, Musí být nahazovaná pouze prutem. Touto pomůckou je dovoleno krmit pouze od 11:00 do 12:00 a od 16:00 do 17:00.
10. Použití dálkově ovládaných zařízení (např. zavážecí lodička nebo dron) nebo echolotu (např. nahazovací echoloty) je zakázáno.
11. Obalování olov je zakázáno.
12. Dále je zakázáno osvětlovat vodu, resp. svítit na vodu pomocí lamp (baterek). Je dovoleno používat osvětlení uvnitř stanu (diskrétní osvětlení, baterka, čelovka). Totéž může být použito při sakování ryby.
7) Povolené návnady a nástrahy
1. Používání živých nástrah nebo návnad živočišného původu (živých i mrtvých), jiker a výrobků z masa je přísně zakázáno.
2. Nástrahy:
• boilies, plovoucí boilies a jejich kombinace
• pelety
• partikl (různá semena)
• umělé nástrahy imitující boilies, pelety či partikl.
• Nástrahy je možno obalovat v těstech a dipech.
3. Celkové množství návnad a nástrah je omezeno na 60 kg.
4. Co není povoleno, je zakázáno.
5. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku apod.
8) Povinná výbava
1. Každý tým musí mít:
• 2 ks vhodných kaprařských podběráků o minimální délce ramen 80 cm nebo plavačkový podběrák o průměru hlavy 70 cm.
• komerční odháčkovací podložku, do které je možno rybu zapnout či uzavřít (ochrana proti vypadnutí ryby z podložky),
• minimálně 4 kusy carpsaků
2. Je dovoleno použití háčků s protihrotem.
9) Bodování a vážení úlovku
1. Součet 5 nejtěžších ryb
2. Bodované druhy ryb od 3 kg včetně
• Kapr
• Amur

3. Do celkových výsledků se započítává hmotnost  bodované ryby s přesností na dvě desetinná místa.
4. Sakování ryb (1 ryba na 1 sak) je povoleno pouze s vědomím rozhodčího, a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Svého sektorového rozhodčího každý tým přivolá ihned po ulovení bodované ryby.
5. Vážení ryb se provádí na jednotném typu vah a vážicích saků.
6. Vážení vždy provádí rozhodčí za účasti minimálně jednoho člena závodního týmu (kontroluje správný postup při vážení).
7. Každá bodovaná ryba se vždy musí fotit spolu s panelem, kde je vyznačena váha, čas ulovení a název týmu. Ryba bude zapsána do bodovacího průkazu a její hmotnost bude stvrzena podpisem rozhodčího a vybraného člena závodního týmu.

8. Ryby zdolané po signálu znamenajícím ukončení závodu se do celkového bodování nepočítají.
10) Pohyb a chování v průběhu závodu
1. Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
2. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Povolen je pouze plynový vařič. Oheň jakéhokoliv druhu v přístřešku/bivaku je zakázán (vařič, topení, plynová lampa apod.).
3. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola).
4. Předem ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby nijak nerušila sousední tým.
5. V průběhu konání závodu nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů. Závodník může autem přejet z neodkladného důvodu a povolení k přejezdu mu vydá rozhodčí. Při opuštění i při návratu na místo určené pro parkování musí vždy umožnit rozhodčím zkontrolovat vnitřní prostor auta.
6. V průběhu závodu mohou rybáři používat vysílačky i mobilní telefon.
11) Organizační výbor
1. Organizační výbor je vždy složen z následujících funkcí:
• Hlavní pořadatel
• Hlavní rozhodčí
• 2 sektoroví rozhodčí
• Zástupce vybraný ze závodních týmů
2. Je přísně zakázáno kumulovat do jedné osoby funkci hlavního pořadatele a hlavního rozhodčího. Hlavní pořadatel, hlavní rozhodčí a sektorový rozhodčí se nesmí aktivně účastnit závodu jako člen závodního týmu.
12) Protest
1. Během závodu, nejdéle však do ukončení závodu, lze podat písemný protest oproti kauci  2 000 Kč. Protest musí být podán vždy pouze k rukám hlavního rozhodčího. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Protest může být podán na základě podezření z porušování pravidel závodu, nikoliv na pravidla samotná. O protestu rozhodne organizační výbor a oznámí verdikt nejpozději do 1 hodiny po skončení závodu, nejdéle však do vyhlášení výsledků.
13) Sankce
1. V případě zjištění porušení pravidel bude týmu uděleno napomenutí ve formě žluté karty. O tomto napomenutí se udělá záznam do úlovkového listu, který bude stvrzen sektorovým rozhodčím a kapitánem týmu. V případě, že kapitán týmu nebude s tímto záznamem souhlasit, tak sektorový rozhodčí přivolá hlavního rozhodčího, který danou situaci vyhodnotí a rozhodne s trvalou platností.  Při druhém napomenutí následuje červená karta a je tým automaticky vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného.14) Hodnocení a umístění
1. Vyhodnocované kategorie
• 1. místo
• 2. místo
• 3. místo
• Nejtěžší ryba závodu
• Vítězové sektorů
2. Týmy, které se umístí na celkovém prvním, druhém a třetím místě, nemají nárok na cenu vítěze sektoru.
3. V závodu vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených kilogramů 5 ulovených bodovaných ryb. V případě shody rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba týmu. Pokud dojde ke shodě i při hodnocení tohoto kritéria, rozhoduje o umístění větší váhový průměr ulovených ryb. Pokud by došlo ke shodě i zde, pak bude rozhodovat los pod vedením hlavního rozhodčího a organizačního výboru.

15) Doporučení pro případ bouřky či nenadálých povětrnostních podmínek
1. Závodníkům se důrazně nedoporučuje stavět si své bivaky, přístřešky, pruty a jiné pomůcky k rybolovu v blízkosti stromů nebo přímo pod stromy, u nichž by mohlo dojít ke spadení části nebo celého stromu vlivem např. poryvu větru či jiné události.
2. V případě bouřky se důrazně závodníkům doporučuje nemanipulovat s pruty a jinými vodivými předměty.
3. Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.

16) Startovné a přihlášky
Přihlášeni týmu je možné do 31.8.2022 zasláním závazné přihlášky
na e-mail: lrupolozenajcus@seznam.cz
Do přihlášky uved’te název týmu a jména členů týmu.
Po doručení zpětného potvrzení (e-mailu) uhrad’te startovné nejpozději do 31.8.2022.
Zaplacením startovného tým souhlasí se závodním řádem.
Při stornování účasti na závodu po 31.8.2022 startovné propadá pořadateli a pořadatel jeho místo nahradí týmem, podle pořadí zájemců, kteří budou registrováni jako náhradníci.
V případě, že nebude 14 dnů před termínem zahájení závodu registrováno 18 týmů (registrací se myslí zaplacení startovného v plné výši na účet pořadatele) pak si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení celého závodu a startovné bude vráceno v plné výši na účet ze kterého bylo startovné uhrazeno.
17) Závěr
Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Účastníci dávají zaplacením startovného souhlas k pořizování záznamů po dobu konání akce a použití pro reklamní účely LRU položená. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.

 

Karel22 - Profil - 23.5.2022