Bravantický duhák 4.ročník

Datum akce: 5.11.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Dravci, přívlač
Kraj: Moravskoslezský

Kde: Revír Bravantice 1 A, č. 471143
Závodní trať: Voda stojatá cca 3 ha, hloubka 1,0-4,5 m
Kdy: 5. 11. 2022
Počet závodníků: max 80
Startovné: 800,- Kč
Technika lovu: Přívlač

Organizační výbor
Vedoucí závodu: Michalík Radek
Hlavní rozhodčí: Pieš Roman
Garant: Ing. Pernický Stanislav
Bodovací komise: Ing. Rybková Šárka, Záruba Petr, Pieš Roman

Program závodu
05:30 - 07:00 prezence a losování
07:00 - 07:30 přesun na lovná místa
07:30 - 08:00 1. kolo
08:00 - 08:15 rotace
08:15 - 08:45 2. kolo
08:45 - 09:00 rotace
09:00 - 09:30 3. kolo
09:30 -  09:45 rotace
09:45 - 10.15 4. kolo
10:15 - 10:30 rotace
10:30 - 11:00 5. kolo
11:00 -  11:15 rotace
11:15 - 11:45 6. kolo
11:45 - 12:45 oběd
12:45 - 13:15 7. kolo
13:15 -  13:30 rotace
13:30 -  14:00 8. kolo
14:00 - 14:15 rotace
14:15 - 15:00 9. kolo
15:30 - 15:45 vyhlášení výsledků

Soutěžní řád:
Lov na jednu udici, opatřenou jednoháčky, dvojháčky a trojháčky bez protihroutu, popř. se zamáčknutým protihrotem. Lov pouze na umělé nástrahy. Maximální počet háčků na jedné nástraze 2 ks.
Technika lovu: Přívlač, tzn. aktivní vedení nástrahy vodním prostředím. 
Bodované ryby: Pstruh duhový, štika, candát, okoun - 1 ks = 1 bod
Zakázané techniky lovu: zákaz lovu na živočišné a rostlinné nástrahy, použití sbiroli-na a bočního přívěsu, ponechání nástrahy na dně v nečinnosti a čekání na záběr jako na položenou. Nástraha musí být aktivně vedena. Při porušení bude závodník diskvali-fikován.
Povolené nástrahy: veškeré druhy gumových nástrah, woblery a třpytky. Počet při-pravených prutů každého závodníky není nijak limitován. Lov na marmyšku povolen.
Krmení: Zakázáno. Zákaz použití těsta na lov pstruhů.
Povinná výbava: Peán, podběrák (doporučuje se s delší rukojetí) Pozice: Pro první kolo se losuje.
Začátek a konec: Každého kola bude oznámen zvukovým signálem.
Brodění: Zakázáno
Ryby: pstruh duhový, okoun, štika, candát
Ryba musí být zaseknuta v hlavové části (ohraničeno žaberním obloukem). Ryba musí být podebrána podběrákem. Na rybu, která je navrácena zpět, není dovoleno sahat ani přes síťku podběráku a její vpuštění musí být provedeno co nejrychleji po uvolnění ryby ponořením podběráku do vody. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude ryba do bodování započítána. Nakládání s rybou kontroluje soupeř.
Bodování kola: Do bodovací karty se zapisují pouze ulovené ryby. Ryba zaseknutá, ale nezdolána před koncem kola se do výsledku kola nezapočítává.
Lovný sektor: Lovný sektor je od menšího čísla po větší číslo, tzn. 1-2, 2-3, atd.
Hodnocení závodu: V celkovém hodnocení dojde k prostému součtu bodů za všech devět kol. Při rovnosti bodů rozhoduje celkový počet ulovených ryb.
Systém závodu: Každý závodník vystřídá během závodu celkem 9 závodních sektorů. Při prezenci si závodník vylosuje bodovací kartu s číslem prvního lovícího sektoru. Ná-sledně mu budou přiřazeny další sektory dle určeného klíče. Celkem bude mít soutě-žící 9 bodovacích karet.
Každý závodník si může ponechat 3 ks Pstruha duhového!!!
Hodnocení výsledků: Na konci každého kola si každý závodník sečte body a soupeř s číslem následným vyšším (po levé ruce) mu stvrdí svým podpisem správnost do bo-dovací karty.
Odevzdání bodovací karty: Po ukončení každého kola IHNED“ odevzdá každý zá-vodník bodovací kartu do chaty na hrázi k vyhodnocení průběžných výsledků. Karta z daného kola, která nebude odevzdána, nebude započítána do celkového výsledku.

Ceny pro vítěze:
1.místo – pohár + věcná cena
2.místo – pohár + věcná cena
3.místo – pohár + věcná cena
4.-20.místo věcná cena
Cena za nejlepší rybářku

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích.
Zaplacením startovného dávají soutěžící souhlas s pořizováním fotografií a jejich použití na webových stránkách ČRS MO Bravantice a jejich kanálech pro propagaci sportovního rybolovu.
Všichni soutěžící loví na svou zodpovědnost!

Jak se přihlásit:
Pro více informací volejte p. Michalík Radek tel. 737 088 000.
Platba startovného:
ČÚ: 5302291379/0800 – peníze za startovné pošlete do 7 dnů od registrace. Pokud nebude platba za startovné zaplacena v čas, bude přihláška závodníka neplatná.
VS pro platbu je 05112022
Do textu platby – uveďte: jméno lovícího/ lovících 

Přihlášky zasílejte pouze na e-mail rada.michalik@seznam.cz: jméno závodníka/závodníků a tel. kontakt. Přihlášky přijímáme do 31.10.2022. Po tomto datu už nebude možno se přihlásit!!!
Na účet nahlížíme jednou za týden, a to vždy v pondělí. Děkujeme za pochopení.
Počet přihlášených závodníků a informace o úhradě startovného bude zveřejněn na konci tohoto článku.

Po celou dobu závodu bude zajištěno občerstvení!
V ceně startovného oběd.


Před závodem bude vysazeno cca 5 q pstruha duhového, 500 ks štiky obecné!!!


Na setkání s Vámi se Těší výbor ČRS MO Bravantice.

Petru Zdar

 

Jihocech1 - Profil - 1.4.2022