Rybářské závody na Podnovoveským rybníku 2022

Datum akce: 2.7.2022 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihočeský

Propozice rybářských závodů na Podnovoveském rybníku 2022
Závody pro dvoučlené týmy plus doprovod (doprovod nesmí do závodu nijak zasahovat)
Místo konání: Nová Ves  Podnovoveský rybník
Termín konání : 2.-6.7.2022
Startovné: 8000 kč ..( Platba zaslána na č.účtu.1731924033/0800  ( Do poznámky příjemce napište  název týmu+přijmení) .Platba je potřeba provést do 31.5..2022 Při odhlášení týmu týden a méně dní před závody ,pořadatel vrátí zpět týmu jen 50% startovného. Po zaplacení přijde zpětně potvrzující sms o zaplacení….
Maximální počet týmů: 18 týmů 
Délka závodu:102 hodin
Bodované ryby: kapr, amur
Způsob hodnocení: Hodnotí se 5 nejtěžších bodovaných ryb a bodovanou rybou je kapr a amur od 5 Kg včetně.
Kategorie:
Závod je rozdělen do dvou kategorií. U každé kategorie jsou vždy umístění.
1)  Součet váhy chycených bodovaných ryb prvních 5 tymů (1 g-1 bod)
2)  Nejtěžší bodovaná ryba
Pořadatelé: Petr Schwarz , František Šešina
Rozloha rybníka: 22 ha.Chytá se ze tří stran rybníka.. Rybí obsádka: kapři, amuři , bílá ryba …
Přihlášení týmů:
Přihlášení týmů je možné pouze na e-mailu: dzimbo68@seznam.cz
Doporučujeme si telefonicky ověřit zda jsou volná místa tel.607986942    volat po 18:00hod.
Časový harmonogram závodu:
Příjezd: pátek 1.7.. do 18:00 hodin
Prezentace: 18:00 - 18:30 hodin
Losování sektorů: 18:30 hodin
Příprava na stanoviště: 18:30 - 6:00 hodin
Zahájení závodu: sobota 2.7.. od 6:00 hodin
Ukončení závodu: středa 6.7. ve 12:00 hodin
Vyhodnocení závodu: středa  ve 13:00 hodin
Pravidla závodu: Losování sektorů: Losování sektorů je rozděleno na dvě kola. V prvním kole se podle pořadí registrace vylosuje pořadí na losování sektorů.
Způsob lovu:Každý tým může chytat maximálně na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a s jedním háčkem bez protihrotu nebo s protihrotem.Montáž musí být úniková, s možností použití šokového vlasce, ujímaného vlasce, . Helikoptérová montáž povolena. ZAKAZUJE se použít pletenou šnůru jako šokový vlasec.  Lov je povolen pouze na položenou bez použití drátěného, olověného, feedrového krmítka.Toto bude kontrolováno rozhodčími závodu!!!Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá pouze na odhoz.Lovit se bude ze tří stran rybníka. Ze dvou stran rybníka se budou používat na prutech VYPÍNACÍ ZÁTĚŽ ,, BACK LAED

Na vylosovaném místě je možné si postavit přístřešek, stan, bivak pro vytvoření si zázemí k lovu.Každý tým loví pouze ve svém sektoru, kterým je výseč vodní plochy ohraničená přibližnou kolmicí ke krajním bodům loviště na břehu.Ryby které budou podebírány do podběráku musí být podebírány pouze členy týmu a nikým jiným. Pro rybu je na mnoha úsecích potřeba si jít do vody!!!povoleno max 5 m. Ulovená ryba musí být uložena na odháčkovací podložce a změřena a zvažena přivolaným rozhodčím. Jestliže rozhodčí není přitomen je možno rybu zasakovat.
Po celou dobu závodu musí být na stanovišti přítomen alespoň jeden člen týmu. Pokud chtějí oba dva členové opustit stanoviště zároveň musí stáhnout všechny pruty z vody. Případě odstoupení jednoho člena týmu může druhý člen týmu pokračovat v lovu pouze se dvěma udicemi. Pokud se týmu dostane chycená ryba do vedlejšího sektoru může do něj vstoupit pouze s vědomím sousedního týmu. Při zdolávání ryby si musí počínat tak, aby sousední tým co nejméně omezil. V závodu budou započteny tyto druhy ryb: Kapr a amur nad 5 kg. Do výsledku se započítává celková váha bodovaných ulovených ryb. V případě shody rozhoduje nejtěžší ulovená ryba týmu.
Každá ulovená ryba se zapisuje 2x, jednou do výkazu týmu podruhé do evidence rozhodčích. V průběhu celého závodu i před ním je zakázáno: POUŽÍVAT ČLUNY,ZAVÁŽECÍ LODIČKY A KRMIT RAKETOU…Dále pak je zákázáno před I během závodu používat sonar a marker na označení místa.
Krmení: je možné pouze ze břehu ze svého sektoru. Během závodu je možno krmit pouze kobrou a PVA. Používané nástrahy mohou být pouze boilies, pelety. Je zakázáno vnadit krví, mléčnými kaly, nevařenou luštěninou, červy a žížalami !!!
Povinná výbava týmu: Holiny, brodící kalhoty ,velký podběrák délka ramen min. 90 cm,  podložka pod ryby, dezinfekce ,váhu ,vážící sak, ekosak,vozík na převoz věcí ( kdo ho vlastní) , min. 4x Back Laed
Od 20:00 hod. Režim nočního klidu
Za nesportovní chovaní ,uražení rozhodčích ,pořadatelů,obsluhy stánku a ostatních týmů bude tým bez nároků na vrácení peněz diskalifikován..
V případě porušení pravidel bude tým nejprve napomenut. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení startovného..
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.
Rybářské závody se konají za každého počasí !!!
Občerstvení:
možnost zakoupení piva, kávy, čaje, teplé klobásy apod. – je povolen nadzemní vlastní gril.
Ubytování: ve vlastních bivacích či stanech
Závod je určen pro pohodové lidi, kteří se těší, že se sejdou společně u vody a užijí si nádherný víkend plný krásných úlovků a dobré nálady.

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

!!! ÚČAST JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ , POŘADATEL NEODPOVÍDÁ ZA VZNIKLÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ I MAJETKU !!!

 

dzim - Profil - 2.2.2022