závod zrušen 3

Datum akce: 14.10.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Všeobecné
Kraj: Praha

BMC FISHING GAME plus titul tým roku 2021 LUH a LUH SEVER 

LUH 14.10.-17.10.2021

LUH SEVER 4.11.-7.11.2021

BMC Fishing Game  7 nej ryb bodovaná ryba od 4 kg

Počet závodních týmů :  25 týmů na

Časový rozpis:
Čtvrtek:  Prezentace                                13:00-13:30
                Losovaní                                  13:30-14:00
                Příprava lovného místa od      14:00-16:00         
Čtvrtek:  START ZÁVODU                            16:00
Neděle: Ukončení závodu                            12:00
              Vyhlášení výsledků                        13:00

Startovné:  České, Slovenské týmy 10900 CZK,- pro 2 ; 3  členný team

záloha ve výši 2900 CZK se hradí do týdne po registraci po obdržení platebních instrukcí.
Kompletní startovné do 1.9.2020. Zaplacená záloha se vrací v případě odhlášení týmu do 1.9.2020 po tomto datu se uhrazená záloha nevrací. Lze pouze přeregistrace na nový tým.

Pro nenaplnění můžou být závody zrušeny nebo upraveny výhry. V případě nekonání závodu bude startovné ihned vráceno zpět.

Přihlášky na email: bmcholding.info@gmail.com
Telefon +420 771 177 088  Zbyněk Vávra

Ceny:
            1. Místo 40 000,-CZK+ 2000 CZK poukaz  + Poháry
            2. Místo 25 000,-CZK+ 1500 CZK poukaz  + Poháry
            3. Místo 15 000,-CZK+ 1000,-CZK poukaz + Poháry     

Cena za nejtěžší  rybu                5000 CZK + pohár

První bodované ryby
                      1 bodovaný kapr  15+  2000 CZK + poukaz 1000CZK
                      1 bodovaný amur 15+  2000 CZK + poukaz 1000CZK
4-10 místo ceny od sponzorů         
       
BMC FISHING GAME MISTR TOUR 2021

SPECIÁLNÍ BONUS ZA ÚČAST NA VŠECH 4 ZÁVODECH.
VÝHRA 30.000,-CZK HOTOVOST+5000 CZK POUKAZ - PUTOVNÍ POHÁR KAŽDÝ ROK JEDEN VÝHERCE.
POČÍTÁ SE SOUČET KG V KAŽDÉM ZÁVODĚ. TÝM S NEJVÍCE KG ZE VŠECH ZÁVODŮ ZÍSKÁ TITUL: TÝM ROKU 2021.

Losování

Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla : závod probíhá systémem chyť a pusť

Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem  bez protihrotu.

DOPORUČENÍ BRODÍCÍ KALHOTY.
POVOLEN ECHOLOT NEBO DEEPER PŘED ZAČÁTKEM ZÁVODU.
POVOLEN ČLUN PRO VYLOVENÍ UTRHNUTÉ RAKETY.
V PŘÍPADĚ, ŽE TÝM VYJEDE NA VODU ČLUNEM MUSÍ TUTO SKUTEČNOST NAHLÁSIT SOUSEDNÍMU TÝMU A HLAVNÍMU ROZHODČÍMU. SOUSEDNÍM TÝM ZKONTROLUJE, ŽE NENÍ VE ČLUNU ŽÁDNÉ KRMENÍ. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL BUDE TÝM VYLOUČEN.


Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Průběžná a úniková montáž.
Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.

Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude týmu okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Nástrahy: boilie, pelety a plovoucí boilie. obalov. těsta,boostery a dipy povoleny. Obalovací těsto na olova zakázáno.
Návnady: boilie, pelety , vařený partikl a methodmix

Návnady v celkovém množství Neomezeno.

K měření hloubky je povolen marker po dobu nezbytně nutnou, ne jako označení loveného místa

Zakrmování:  Spomb, lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!

Nesmí se používat, chytat ani krmit: Housku, foukanou  kukuřici  (pufy) a jiné extrudy, chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy.

Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou, dodržení pravidel revíru

Povinná výbava: podložka pod rybu(vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, EKO saky min.5ks na tým

BODUJE SE RYBA OD 4 KG ( Kapr, Amur)

Hodnocení a vážení:

Bodovanou rybou je pouze kapr, amur  od 4 KG včetně.
Boduje se pouze váha ulovených ryb a ta se sčítá. Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Vyhrává závodník s největší váhou ulovených ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody. Váhu ulovených ryb ,bude kontrolovat sousední tým(jednotlivec a úsekový rozhodčí). Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.


Pořadatel bude dbát na hladký průběh závodů. Očekáváme, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v přátelském duchu a ve smyslu fair play.
V případě hrubého porušení pravidel jako je hrubé chování vůči ostatním či nadměrná konzumace alkoholu či jiná takto závažná provinění je udělena tvz. Červená karta a závodní tým bez náhrady odjíždí.

Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle GDPR uhrazením startovného uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí.
Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo registračního poplatku.
Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle GDPR uhrazením startovného uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Přihlášené týmy:

CT RP JURICKA

 

ZV - Profil - 3.6.2021