Carpfishing Těšetice volná mista

Datum akce: 21.10.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihomoravský

Nová voda 16 ha jen 12 týmu
Kaprové závody od 21.10 do 24.10.2021
https://fb.me/e/1JQ0Acn1z

Carpfishing Těšetice

Kaprové závody dvoučlenných nebo tříčlenných týmů

Termín:  21.10. - 24.10.

Kde:  Vodní nádrž Těšetice , okr. Znojmo

Sraz účastníků:  Vodní nádrž Těšetice

Počet týmů:  14

Pořadatel: BnDbaits
Kalvoda Miroslav
tel.:+420 777938356
                     
Startovné: Dvoučlenný nebo tříčlenný tým ... 8000,-kč

Startovné se platí bankovním převodem na účet č. : 4050529023 kód banky 0800

Platbu za tým lze uhradit do 5 dnů po potvrzení rezervace e-mailem pořadatele buď komplet celou nebo si ji můžete rozdělit na dvě části a to 5.000,- Kč uhradit do 5 dnů a druhou část 3000,- Kč uhradíte do 30.7.2021! Do poznámek pro příjemce uveďte jméno týmu!

Pokud tým po uhrazení startovného zruší svou účast na závodu, může tak učinit do 15.9.2021 - bude mu vrácena zaplacená částka startovného ponížená o manipulační poplatek 500,- Kč. Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit za sebe náhradu. Náhradní tým si může změnit název.

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníků, telefonním kontaktem na e-mail: cockbaits@seznam.cz 

Pokud nebude přihláška správně vyplněna nebude na ní brán zřetel a je tak neplatná!

Časový rozpis závodu:

Čtvrtek 21.10
10:00 - 12:00 hod. prezentace
12:00 - 13:00 hod. losování
13:00 - 16:00 hod. příprava lovného místa
16:00 hod. start závodu

Neděle 24.10.
11:00 hod. ukončení závodu
12:00 hod. vyhlášení výsledků

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.

• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.

• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí.

• Vylosované místo není možné mezi týmy měnit

Po vylosování každý tým obdrží úlovkovou kartu, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží dvoučlenné až tříčlenné týmy (třetí člen týmu může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti) .

• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.

• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem..

• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o délce maximálně 50 cm

• Povolen pouze lov na položenou.

• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .

• Metody lovu Zig-Rig povolen
.helikoptéra zakázána
• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo práškem, spombem

• Povoleno používat marker po celou dobu závodu, ale jen na měření hloubky ne jako bojka na označení lovného místa (vždy max. 10 min.)

• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.
• Zavážecí lodička je zakázána.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.

• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.

• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.

• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody a to maximálně do výšky pasu 5m od břehu

• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm

• Odháčkovací podložka vaničkového tipu!

Zákaz sakování ryb. Ulovena ryba se musí po zvážení a focení bezprostředně vrátit zpět vodě

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne boilies rohlíkové) a pelety.
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.
• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies.

Návnada:

• Boilies a pelety

• Methodmix

• Partikl - řepka, kukuřice, tygří ořech (musí být dokonale uvařena nebo spařena).

Krmení omezeno na 40 kg tým

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních minimálně 30 cm nad zemí  (gril, vařič).

• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 2.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur od 5 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy 4 nejtěžších bodovaných ryb,které lze přepisovat. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah 4 bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje o pořadí 5-tá a případně další nejtěžší ulovená ryba.

Přechovávání a měření úlovku:

Ulovené bodováné ryby se musí po uloveni zvážit a po focení Ihned vrátit zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Poháry, finanční hotovost 35.000,- Kč

2. místo – Poháry, finanční hotovost 20.000,- Kč

3. místo – Poháry, finanční hotovost 15.000,- Kč

Nejtěžší kapr závodu – pohár plus věčná cena

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla. 

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení.

• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek bude tým bez náhrady vyloučen.

Na akci bude přítomen fotograf

Všichni zúčastnění berou na vědomí, že se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel neodpovídá za žádnou vzniklou škodu.

 

BnDbaits - Profil - 17.5.2021