PŘELOŽENO Black carp cup Medvědí jezero

Datum akce: 8.4.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Moravskoslezský

Přihlášky - Jiří Beníček 603338331
                    Lukáš Bartek 736779526


Email- carpcupmedvedijezero@seznam.cz
V přihlášce uvést tým, jméno a příjmení kapitána a členů týmu, tel. Kontakt, emailová adresa. Nekompletně vyplněná přihláška bude považována za neplatnou!!!

GPS: 49.63661707385484, 17.86911788214958

Časový harmonogram:
Čtvrtek 8.4.2021
prezentace - 14:30-15:00
losování - 15:00-15:30
začátek- 17:00

Neděle 11.4.2021
ukončení závodů- 10:00
vyhlášení závodů- 11:00

Ceny:

1. místo – pohár, hotovost - 30000Kč
2. místo – pohár, hotovost - 20000Kč
3. místo – pohár, hotovost - 15000kč
4.místo- výrobky firmy Black carp                                                 
5.místo- výrobky firmy Black carp
Cena za nejtěžší rybu – pohár + hotovost 5.000kč

Závod:
Jedná se o uzavřený závod s neomezeným množstvím krmení pro max. 16.  dvou až tří členných družstev, kdy třetí člen je veden jako pomocník a může se aktivně účastnit lovu. Lov ryb je povolen na čtyři pruty s průběžnou montáži.

Popis závodu:
Délka závodu je 65 hodin, chytá se nonstop na Medvědím jezeře o rozloze 11 ha. Bodovaná ryba je kapr, amur bez minimální váhy.

Krmení:
Jedná se o závod s neomezeným množstvím krmení.
Krmit je povoleno ze svého sektoru pouze kobrou, a PVA.
Nástrahy:  boilies, pelety, (boilies těsta a dipy povoleny).
Návnady:  boilies, pelety, partikl, method-mix bez živých složek.                                                                           
Je zakázáno používat živou a mrtvou rybičku, nebo její části. Vnadit se nesmí: luštěninami (hrách, boby, apod), syrovým masem, krví, červy, suchou kukuřicí, škrkavkami a veškerými chráněnými živočichy.

Startovné: 9500,- Kč za 2 až 3 členný tým. Po přihlášení vám bude přihláška potvrzena a pošleme číslo účtu na který se bude hradit Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 7.3.2021– bude mu vrácena částka 9500,-Kč. (zahraničnímu týmu bude vrácena částka ponížená o aktuální bankovní poplatek).  Po tomto termínu se startovné nevrací a družstvo si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.Pravidla:
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
- Nástrahy a návnady – vše podle rybářského řádu Medvědího jezera
- Každá ulovená ryba se před vrácením do vody musí ošetřit Klinikem
-Při závěrečném signálu-klaksonu auta pro ukončení závodu, musí bít ryba zaseknutá, to znamená zvednutý prut a zdolávaná a závodník je povinen ihned nahlas zakřičet na sousední team-MÁM RYBU!!! a to tak, aby sousední team o tom věděl, ryba zaseknuta po signálu-se neuznává!!!  Ryba zaseknutá dle regulí, se musí zdolat do 20 minut po skončení závodu a po tomto čase se ryba neuznává.
-Krmení a nahazování je dovoleno až po začátku závodu.
- Nesmí se použít: zavážecí loďky, drony, čluny, tyč. bojky, echoloty, sondy, praky, rakety košíky, a veškeré krmítka.
- Lovit budou dvojčlenná družstva, s možností jednoho pomocníka na čtyři pruty.
- Každý prut s minimálním průměrem vlasce 0,30mm s jedním návazcem a jedním háčkem z protihrotem minimální velikost č.6 a maximální velikosti č.4.
- Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy a porosty břehů
- Je zakázáno zavážení nástrah a návnad a vstupovat do vody, vstup do vody povolen jen při podebrání ryby-po kolena!
- Je zakázáno označení lovných míst-marker jen na 10 minut.
- Je zakázáno vyjíždění lodí na vodu v průběhu závodu
- Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník vstupovat do sektoru sousedního týmu
- Po čas závodu platí pravidla Black carp cup Medvědí jezero.
- povinnou výbavou týmu je odpadkový pytel, prostorný podběrák – min. 80cm ramena, podložka vaničkového typu!!!! Trojnožka k vážení ryb a minimálně 5ks eko-saků, v 1 saku se smí přechovávat max. 1ks ryby! Při naplnění 5 eko-saků ihned volat rozhodčího!!!
- Každý tým musí mít povinně kbelík s vodou na polévání ryb a focení bude probíhat vždy v kleče za podložkou!!!
- pohyb vozidel během závodu kolem nádrže je zakázán
- bodován bude kapr, amur bez minimální váhy. Vítězem je družstvo s největším počtem bodů.
- po zvážení ryby rozhodčím za přítomnosti zástupce z vedlejšího týmu, je ryba vrácena do vody, a zapsána do úlovkového listu. Vše musí potvrdit rozhodčí a zástupce vedlejšího týmu svým podpisem.
- Sousední tým má povinnost chodit k vážení.
- pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, je ryba vrácena do vody a není bodována.
- Každá ulovená ryba musí být vylovena podběrákem a vyháčkovaná na podložce.
- pokud dojde po skončení závodu ke shodnému výsledku, vyhrává družstvo, které ulovilo těžší rybu.
- nejtěžší ulovená ryba bude ohodnocena cenou. Pokud dojde ke shodě váhy, rozhodne druhá nejtěžší ulovená ryba týmu.
- při hrubém porušení pravidel bude tým vyřazen ze závodu a to bez náhrady!!
Pokud tým nedokončí závod-bude diskvalifikován a budou mu anulovány výsledky.
Pořadatel si vyhrazuje právo, přerušit či předčasně ukončit závod, kvůli živelné pohromě.
Pořadatel si vyhrazuje právo-odmítnout zájemce o závod.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a video z průběhu závodu na reklamní a mediální účely.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.


Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude tým okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta " žlutá karta 4 hodiny stop nesmí se ani krmit" a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného.
Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- nedodržení výše vypsaných pravidel, či pravidel Medvědího jezera
- nepořádek na lovném místě
- rušení ostatních týmů hlasitými projevy a svým chováním
- pokusem o podvod nebo podvod

Protest může podat kapitán týmu každému rozhodčímu a to neprodleně. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hlavního rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodů nebude brán zřetel.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!


Losování:
Losovat se bude podle pořadí přihlášených závodních týmů a zástupce vylosuje nejdříve pořadí k losování a poté při druhém losování svůj sektor. Losuje se dvakrát a výměna míst není možná. Pokud se některý tým nebude moci dostavit ve stanoveném termínu, vylosuje si místo až při svém příjezdu, nebo mu zůstane místo volné.


Přihlášky:
Přehledy týmů budou probíhat na stránkách www.mrk.cz v seznamu závodů-akcí.                                                                   
Email- carpcupmedvedijezero@seznam.cz
V přihlášce uvést tým, jméno a příjmení kapitána a členů týmu, tel. Kontakt, emailová adresa. Nekompletně vyplněná přihláška bude považována za neplatnou!!!

Startovné:
Startovné 9500kč se bude platit bankovním převodem na účet.
Nejpozději do 14 dnů  od zaslání vaší přihlášky –zálohu 50% a nebo startovné celé(do zprávy pro příjemce uvést jméno týmu nebo závodníka) a došlou platbu potvrdím smskou a nebo emailem.

Po uhrazení startovného-nebo zálohy 50% bude registrace platná. Kdo platbu do 14 dnů od podání přihlášky neprovede, automaticky ze startovní listiny vypadává.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.
Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.

Startovní listina:

1.CT Krmiči
2.CT Piranhas
3.CT Colmic
4.CT Vousáči
5.CT Vydra
6.CT Effect
7.CT Free Fish
8.CT DAFFY DUCK
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 

vulkan - Profil - 21.1.2021