TĚŽBA NA HRÁDKU 48 hodin na Mlýnském rybníku- aktualizace

Datum akce: 24.9.2021 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihočeský

TĚŽBA NA HRÁDKU - PODZIM 2021

48 hodin na Mlýnském rybníku
Přátelé a kamarádi, jelikož se nám nepodařilo naplnit startovní listinu, tak z tohoto závodu uspořádáme spíš takové setkání.
Budou poháry a občerstvení. Pro každý tým bude připraven balíček našich produktů v hodnotě cca 500 Kč

Obecní rybník v Červeném Hrádku má rozlohu cca 3,5ha.Není to klasický soukromák,ale obecní revír s omezeným počtem ročních povolenek  a velmi dobrým zarybňovacím plánem.Hlavní osádku tvoří kapr(+50cm) a amur.Nechybí ani trofejní ryby +15kg,jelikož  jsou stanoveny horní míry ulovených ryb.Např. horní míra kapra je 60cm!!!!!!!Začátek závodu v 12:00 v pátek 24.9.2021  a konec závodu v 12:00 v neděli 26.9.2021.

 

Tým
Tým jsou 2 až 3 rybáři, kteří se po registraci do závodů již nemění. 3. člen týmu se může účastnit aktivně lovu jako pomocník. Počet týmů je omezen na 14.

Startovné
Startovné je stanoveno na 2000 Kč/tým.

Přihlášení do závodů

Přihlášky přijímáme na carpsecret.carp@gmail.com
                            nebo na tel-775 963 991


Registrace a losování
Registrace týmů proběhne v pátek 24.9.2021  v 8:00hod u  Mlýnského  rybníka. V 09.00 hodin proběhne zahájení a následně pak losování. Losování probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si tým vylosuje pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje místo v sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

Bodování
Bodovanou rybou je kapr a amur s váhou od 3kil, přičemž rozhoduje součet bodovaných ryb.  V případě rovnosti vah rozhoduje o pořadí těžší ryba, popřípadě 2. nebo 3.

Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po ukončení losování a pokynů od pořadatele. Zde mohou závodníci začít s přípravou rybářského náčiní. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.Lovný sektor
Každý tým si vylosuje jedno místo v daném sektoru. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu.  Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s označením sektoru v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo a sousední tým z důvodu vážení úlovku. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím týmu, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž.  Lov probíhá pouze na odhoz a ze břehu.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 80 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby a dezinfekcí k ošetření ryb.

Pohyb a chování v průběhu závodu
V případě zjištění porušení pravidel závodu může být dán protest jakýmkoliv týmem.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní gril nebo ohniště povoleno). Po ukončení závodu je každý povinen provést úklid lovného sektoru. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může provozovatel revíru na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch majitele revíru. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude v cca 13:00hod. zveřejněna listina s výsledky  závodů. V cca 13:15hod. proběhne vyhlášení výsledků, předání cen.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly a pořizováním fotek a videí pořadatelem k reklamním a propagačním účelům což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

Přihlášené týmy:

1) CT Jakuláci Matějka,Reháková
2) CT CARP SECRET Čulák
3) JV Baits Vágner,Vágner

 

Majkl744 - Profil - 12.1.2021