Winter Carp Cup Kamenice

Datum akce: 27.11.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina

Kamenický Winter
Datum akce: 27.11.2020
Zaměření: Kaprařina
Kraj: Vysočina
Zavod jednotlivců

Kde: Vodní nádrž Kamenice u Jihlavy https://www.rybolovkamenice.cz/

Počet týmů: 10

Pořadatel: Rybnik Kamenice

Startovné:  4000,- Kč

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény a příjmení závodníka s telefonním kontaktem na e-mail: triat.lukas@seznam.cz
Tel 724994168

Časový rozpis závodu:

Pátek 27.11.2020
8:30 - 9:00 hod. prezentace
9:00 - 9:15hod. losování
11:00 hod. start závodu

Neděle 29.11.2020
10:00 hod. ukončení závodu
11:00 hod. vyhlášení výsledků

Závod.
Závod se pořádá na soukromém rybniku a počet míst k lovu je 10 Tento závod je určen jednotlivcům ti ale k sobě mohou mít doprovod ( manželku, přítelkyni,parťáka) kteří mohou pomáhat po celou dobu závodu. Jediné co nemůže dělat doprovod je zdolávaní úlovků a nahazování.  Podebírání a jiné činnosti jsou povoleny. POZOR ceny jsou předány pouze závodníkovi nikoliv doprovodu.

Losování:

• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí jak dorazily na e-mail pořadatele přihlášky.

• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí.

• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu.

• Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená týmem.

• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, mapku lovných míst, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu a rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele!!!

Povolená technika lovu:

• Soutěží 1 rybář (povolen doprovod)

• Chytá se maximálně 2 pruty.

• Na každém prutu je povolená pouze taková montáž, aby v případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem, který musí být bez protihrotu!!!

• Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o délce maximálně 1 metr!

• Povolen pouze lov na položenou.

• Povolen lov způsobem ,, chyť a pusť “ .

• Metody lovu ZIG-RIG, CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázané.

• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny).

• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je povolené.

• Povoleno používat marker po celou dobu závodu, ale jen na měření hloubky ne jako bojka na označení lovného místa (vždy max. 10 min.)

• Používání odhozového echolotu zakázáno!

• Obalování olov povoleno.

• Zavážení, krmení a zdolávání z člunu je zakázáno.

• Zavážecí lodička je zakázána.

• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

• Lovná místa je zakázáno jakýmkoliv způsobem označovat!

Lovný sektor:

• Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.

• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem.

• Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném sektoru.

• Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné podebrání, vstoupit do vody a to maximálně do výšky pasu 5m od břehu.

• V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa, sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím.

Povinná výbava:

• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm

• Odháčkovací podložka vaničkového typu!

• Minimálně 3 kusů saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku může být umístěna maximálně jedna ryba)

Bude zkontrolováno rozhodčími, kdo nebude mít vše dle pravidel nebude vpuštěn do závodu!

Během závodů je zakázán vstup návštěvám.
Osobni automobil můžete mít v bezprostřední blízkosti nesmi však překážet sousedícímu teamu.Startovaní a bouchání dveřmi je nepřípustné. Odjezd od vody jen v výjimečných případech a po nahlášení pořadateli. Auto může být při odjezdu a příjezdu zkontrolováno.!!!

Nástraha:

• Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda).

• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilies (ne však boilies rohlíkové) a pelety.

• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA jsou povoleny.

• K nadzvednutí nástrahy je povoleno použít pouze plovoucí boilies. (Pop Up)

Návnada:

• Boilies a pelety

• Methodmix

• Partikl - řepka (musí být dokonale uvařena nebo spařena).

• Používání jiného partiklu, lepidel a podobně je zakázáno.

Krmení omezeno na 20kg na team.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!

• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).

• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt!
*Doporučujeme používat zadní olova tzv (back leda) z důvodu bojovnosti ryb a výskytu velkých jedinců jesetera, které jsou v rybniku.

Protest:

• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.

• Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise:

• Pořadatel závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

Hodnocení:

Bodovanou rybou je kapr a amur od 4 kg včetně!

Každému týmu se sčítají váhy 3 nejtěžších bodovaných ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet vah 3 bodovaných ryb vyhrává. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více soutěžích, rozhoduje o pořadí 4-tá a případně další nejtěžší ulovená ryba.

Přechovávání a měření úlovku:

Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku) vždy pouze po jedné v jednom saku. Amur se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen zpět do vody! Tým po ulovení bodované ryby „prozvoní“ mobilním telefonem úsekového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí a zapíše úlovek do karty týmu. Pravdivost zapsaného údaje v kartě stvrdí rozhodčí a zástupce týmu svým podpisem. Pokud bude ryba zaseknuta před koncem závodu, má tým po ukončení závodu maximálně 15 minut na její zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolaná ryba započítána do výsledku závodu.

Ryby se budou vážit stejným typem vah a saků.

Ceny:

1. místo – Pohár + finanční hotovost 12.000,- Kč, věcné ceny od partnerů závodu

2. místo – Pohár + finanční hotovost 7.000,- Kč, věcné ceny od partnerů závodu

3. místo – Pohár + finanční hotovost 5.000,- Kč, věcné ceny od partnerů závodu.

Nejtěžší ryba závodu (kapr, amur)
1. finanční hotovost 1000,- Kč + dárek od sponzora
Věcné ceny od partnerů závodu.

V případě kompletního nezaplnění startovní listiny týmy, si pořadatel vyhrazuje právo k ponížení výher.

Závěrečná ustanovení:

• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby do startu závodu upravit pravidla.

• Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

• Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

• Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu.

• Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu!

• Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf.

Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu včetně krádeže majetku. Všichni lovící se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.

Všichni účastníci dávají:

1) odesláním registračního poplatku souhlas s těmito propozicemi, které si řádně přečetli a souhlasí s nimi.

2) svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce. Dále tímto udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.

Pokud něco není v pravidlech řídíte se rybářským řádem jezera Kamenice.

Jedná se o privátní soukromou klubovou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod!!!

 

LumiCarp - Profil - 17.11.2020