Kalendář akcí - KP jednotlivců a tříčlenných týmů

KP jednotlivců a tříčlenných týmů

Datum akce: 20.6.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Feeder
Kraj: Jihočeský

20. – 21.6.2020


Místo závodu:

421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí v Českém Vrbném. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-4 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.


Organizační výbor:
Ředitel závodu:          Radek Křenek

Garant závodu:          Marek Paulovič

Hlavní rozhodčí:        Psohlavec Roman
JURY:                      bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodů:

1. kolo KP družstev JčÚS - závod tříčlenných družstev BEZ OMEZENÍ příslušnosti k územnímu svazu.

1. kolo Krajského přeboru jednotlivců JčÚS - BEZ OMEZENÍ příslušnosti k územnímu svazu.

Ročník závodů 2020 se skládá ze tří dvoudenních kol (6 jednodenních závodů) pro jednotlivce i družstva (vždy ve stejném termínu a na stejném revíru). Ze soutěže jednotlivců vzejde po třetím kole „Vítěz KP JčÚS 2020“ a ze soutěže družstev „Vítěz družstev KP JčÚS 2020“.

Losování:

Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, pravidlo, že každý ze členů jednoho družstva musí sedět v jiném sektoru. Závod družstev je hodnocen samostatně, jedná se o nebodovaný závod pro účastníky. Losování KP jednotlivců proběhne ihned po losování soutěže družstev. KP je hodnocen samostatně jako nebodovaný závod.

Z důvodu prevence přenosu Covid-19 bude losovat za všechny účastníky pouze jeden vybraný závodník.

Za neoprávněné losování forhontů je spoluzodpovědný závodník. V případě neoprávněného losování bude sankce +5 bodů.Opatření proti šíření koronaviru – SARS CoV-2 (COVID-19)

- ROUŠKY - od prezentace až do přesunu k sektorům jsou povinni závodníci, doprovod i pořadatelé používat roušku či jiné zakrytí úst a nosu. Stejné pravidlo platí i pro přestávku, vážení, vyhlášení výsledků apod.. V případě vyhlášení výsledků je možné ochranu obličeje dočasně sejmout pro účely fotografování.

- LOSOVÁNÍ - provede za všechny závodníky jeden vybraný pořadatel.

- ROZESTUPY - prosíme závodníky, aby při prezentaci, losování, vyhlášení výsledků a nebo i jenom při osobních debatách s kolegy zachovávali rozestupy 1,5 – 2 metry.

- DESINFEKCE - ve stanu pořadatelů a na mobilní toaletě bude pro účastníky závodu zajištěna desinfekce na ruce.

- OBČERSTVENÍ - z hygienických důvodů pořadatel nebude zajišťovat občerstvení formou bufetu, ale zajistí nápoje v PET láhvích, které si bez obsluhy budou závodníci moci vyzvednout ve stanu pořadatelů a zaplatit. Prosíme proto závodníky, aby si sebou vzali dostatek drobných mincí (5,-, 10,- a 20,-Kč).

Prosíme závodníky i doprovod aby výše uvedená pravidla dodržovali a to s ohledem jak na svoje zdraví, tak zdraví svých kolegů závodníků.
Přihlášení do závodu jednotlivců (KP JčÚS) i závodu družstev mailem na:


zavod (zavináč) jcfeeder.cz nejpozději do 16.června 2020


Přihlášky posílejte ve tvaru:  jméno a příjmení, MO, číslo registrace. !! ROK NAROZENÍ !!


Při prezentaci je každý závodník povinen předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního Onemocnění“, které je součástí těchto propozic!!!!


Startovné 1. kola krajského přeboru JEDNOTLIVCŮ pro předem přihlášené je:  300,- Kč

Startovné 1. kola krajského přeboru DRUŽSTEV pro předem přihlášené je:  100,- Kč / závodník


Závodníci, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky, nebo v den závodu hradí startovné + 100,-Kč za každou soutěž do které jsou přihlášeni


Krajský přebor jednotlivců je otevřenou soutěží. Startovné do KP se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za všechny tři závody KP najednou (v případě neúčasti je startovné nevratné).


Krajský přebor družstev je otevřenou soutěží tříčlenných družstev. Startovné se hradí na místě konání závodu. Je možné uhradit startovné za všechny tři závody KP najednou (v případě neúčasti je startovné nevratné).PŘÍJEZD K ZÁVODNÍ TRATI A PARKOVÁNÍ!!!!!

Na louku k trati je vjezd povolen pouze od pátku 19.6. do neděle 21.6.2020. Za vjezd a parkování na louce bude účtováno 100,-Kč za celý víkend, které jsou splatné se startovným.

Jízda po louce je povolena v jednom pruhu v blízkosti potoka. Parkování pouze na vyznačeném místě.

Opatření je z toho důvodu že louka je soukromá a jsou to podmínky pana majitele, aby nás na svůj pozemek pouštěl i v následujících letech.

Děkujeme, že budete pravidla pro vjezd a parkování dodržovat.

Mimo uvedené dny je vjezd a parkování na louce ZAKÁZÁNO!!!!


Časový harmonogram:


Pátek 19. června - Příjezd, ubytování.

Oficiální trénink v prvním kole NENÍ povolen, ale závodníci mohou na vlastní nebezpečí využít celé délky závodní tratě formou soukromého lovu.  V pátek NENÍ povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích! Již v pátek 19.6. platí pro přihlášené závodníky výjimka od výboru JčÚS z BPVRP týkající se definice „Lovu na položenou“ ve smyslu že JE POVOLEN „Pevný páternoster“.Po 20;00 je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán!Sobota 20.června 2020

08:30 - 09:00              Sraz, prezentace
09:00 - 09:30              Ustanovení JURY a Losování
09:30 - 10:30              Přesun k sektorům
10:30                          1. signál – začátek přípravy
10:30 - 11:50              Příprava
11:00                          2.signál kontrola krmení
11:50                          3.signál-krmení
12:00                          4. signál začátek 1. kola závodu
16:55                          5. signál - 5 min. do konce kola
17:00                          6. signál konec 1. kola, vážení
17:00                          Vážení 1. kola závodu

Neděle 21.června 2020

07:00 - 07:30              Sraz na závodním úseku
07:30                          Losování
08:00 - 09:00              Přesun k sektorům
09:00                          1.signál začátek přípravy
09:00 - 10:20              Příprava
09:30                          2.signál kontrola krmení
10:20                          3.signál-krmení
10:30                          4. signál - začátek 2.kola závodu
15:25                          5. signál - 5 min. do konce kola
15:30                          6. signál - konec 2. kola
15:30 - 16:00              Vážení
17:00                          Vyhlášení výsledků, předání cen


Výhry:
poháry pro první tři místa tohoto kola KP družstev
poháry pro první tři místa tohoto kola KP jednotlivců

poháry pro vítěze sektorů

Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.

 

Agny - Profil - 1.6.2020