Kalendář akcí - Duo feeder cup

Duo feeder cup

Datum akce: 27.6.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Feeder
Kraj: Jihočeský

3.ročník závodu dvojic – Hluboká nad Vltavou
Termín závodu:
27.června 2020


Místo závodu:
421 075 – Vltava 23 – trať v nadjezí Hluboká nad Vltavou. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských poměrů vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-3 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, karas obecný, jelci, úhoř.

Organizační výbor:
Ředitel závodu:  Jan Vojta
Garant závodu: Marek Paulovič
Hlavní rozhodčí:Štěpán Pužej
JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

Popis závodů:
Volný závod dvojic - rybolovná technika: feeder
Oba členové týmu budou sedět na jednom místě cca 20m.
Každý ze závodníků vkládá ulovené ryby do svého vezírku, a každý se váží zvlášť, po té se obě hmotnosti sčítají.
Budou vyhlášena nejlepší družstva.
Losování:
Losování proběhne podle časového harmonogramu tak, aby bylo zajištěno, že týmy, které v 1.kole budou sedět v prostředku, budou losovat do 2.kola z krajních míst a obráceně.
Podle obsazenosti bude trať rozdělena do dvou a více sektorů.

Časový harmonogram:
Pátek 26.června 2020 - Příjezd, ubytování a tréning
Od 12:00 do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není
povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!
Po ukončení oficiálního tréninku (20,00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

Sobota 27.června 2020

8:00 Sraz, prezentace
08:30 Losování, občerstvení, přesun k sektorům a příprava
9:50                    Krmení
10:00-14:00          1.kolo závodu
13:55                    5.minut do konce 1.kola
14:00                    Konec 1. kola
14:00                    Vážení
15:00                    Losování, občerstvení, přesun k sektorům a příprava
17:50                    Krmení
18:00-22:00          2.kolo závodu
21:55                    5.minut do konce 2.kola
22:00                    Konec 2. kola
22:00                    Vážení
23:00                    Vyhlášení a předání cen

Časy jsou jen orientační, v průběhu závodu se mohou měnit!!!
Krmení dle závodniho řádu, 12l sypkých směsí a 2,5l živých návnad na kolo a závodníka.

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály
Po signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví - léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího.

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:
- platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
- sportovní registraci LRU feeder (známka není nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).
Výtah ze závodního řádu:
VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.
X. Sankce
3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.

Přihlášky a startovné:

Přihlášení do závodu mailem na:
marekpaulovic@seznam.cz nejpozději do 25.06. 2020
Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, MO, číslo registrace a název týmu
Startovné závodu: 600 Kč za tým

Závod je otevřenou soutěží dvojic. Startovné se hradí na místě konání závodu, hlásit se do závodu, lze i na místě za zvýšené startovné: 800Kč za tým

Místo srazu: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=
14.4491686&y=49.0416887&z=15&base=ophoto&rm=9hECWxT0nz

Trať: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.4491686&y
=49.0416887&z=15&base=ophoto&rm=9hEAqxTA0I2fe4A

Parkování: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.4491686&y
=49.0416887&z=15&base=ophoto&rm=9h2zfxS.Y3RfhPv

Možnosti ubytováni: camping:  https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=
14.4491686&y=49.0416887&z=15&base=ophoto&rm=9hECWxTAX-NUfTg

Výhry:
× poháry pro první tři týmy
- věcné ceny
Ocenění závodníci obdrží také věcné ceny od sponzorů závodu a výboru JčÚS.
Sponzoři
Jan Saidl - Ráj rybářů
Luboš Mlčák - Zemní práce
Honzovorybareni.cz
Cresta

Důležité!!!
Ubytování organizátor nezajišťuje.
Je možnost postavení bivaků, stanů i karavanů kousek od závodní tratě.

Občerstvení bude zajištěno (guláš, párky, pivo v lahvi nebo plechovce, nealko, káva, čaj).

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Účast povolena zavodníkům starších 18 let. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.
Před zavodem bude nutné podepsat čestné prohlašení, že zavodník neprodělal a nejeví známky nemoci covid 19 a ani nepřišel do styku s jinou nakaženou osobou.
Informace o závodu: Marek Paulovič: 774 955 711 nebo na marekpaulovic@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

 

Agny - Profil - 24.5.2020