Kalendář akcí - LUH SEVER BMC Fishing game 1

LUH SEVER BMC Fishing game 1

Datum akce: 3.7.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Zlínský

BMC HOLDING
Fishing game

Datum konaní závodů :      3.7.- 6.7.2020

Štěrkoviště LUH SEVER Napjedla
https://www.google.cz/maps/@49.1378557,17.522738,1162m/data=!3m1!1e3

BMCH Fishing Game  5 nej ryb bodovaná ryba od 5 kg

Počet závodních týmů :  25 týmů na 18 ha

Časový rozpis:

Pátek:    Prezentace                                16:00-16:30
                Losovaní                                    16:30-17:30
                Příprava lovného místa od      17:30-19:00           
Pátek:    START ZÁVODU                            19:00
Pondělí: Ukončení závodu                          12:00
              Vyhlášení výsledků                        13:00

Startovné:  České, Slovenské týmy 7000 CZK,- pro 2 ; 3  členný team

záloha ve výši 2000 CZK se hradí do týdne po registraci po obdržení platebních instrukcí.
Kompletní startovné do 20.6.2020. Zaplacená záloha se vrací v případě odhlášení týmu do 20.6.2020 po tomto datu se uhrazená záloha nevrací. Lze pouze přeregistrace na nový tým.

Pro nenaplnění můžou být závody zrušeny nebo upraveny výhry. V případě nekonání závodu bude startovné ihned vráceno zpět.

Přihlášky na email: bmcholding.info@gmail.com 
Telefon +420 771 177 088  Zbyněk Vávra

Ceny:
            1. Místo 30 000,-CZK  + Poháry
            2. Místo 18 000,-CZK  + Poháry
            3. Místo 12 000,-CZK  + Poháry 
            4. Místo  4000,- CZK
            5. až 10. Místo věcné ceny

Cena za nejtěžší  rybu                5000 CZK + pohár 

První bodované ryby
                      1 bodovaný kapr 15+  2000 CZK
                      1 bodovaný kapr 20+  2000 CZK                   

Losování

Nejdříve se vylosuje pořadí v jakém budou jednotlivé teamy losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí, pak zástupce teamů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.

Pravidla : závod probíhá systémem chyť a pusť

Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem BEZ PROTIHROTU!!!!
DOPORUČENÍ BRODÍCÍ KALHOTY.
POVOLEN ECHOLOT NEBO DEEPER PŘED ZAČÁTKEM ZÁVODU.
POVOLEN ČLUN PRO VYLOVENÍ UTRHNUTÉ RAKETY.
V PŘÍPADĚ, ŽE TÝM VYJEDE NA VODU ČLUNEM MUSÍ TUTO SKUTEČNOST NAHLÁSIT SOUSEDNÍMU TÝMU A HLAVNÍMU ROZHODČÍMU. SOUSEDNÍM TÝM ZKONTROLUJE, ŽE NENÍ VE ČLUNU ŽÁDNÉ KRMENÍ. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL BUDE TÝM VYLOUČEN.


Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Průběžná a úniková montáž.
Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.


Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude týmu okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Nástrahy: boilie, pelety a plovoucí boilie. obalov. těsta,boostery a dipy povoleny. Obalovací těsto na olova zakázáno.
Návnady: boilie, pelety , vařený partikl a methodmix

Návnady v celkovém množství Neomezeno.

K měření hloubky je povolen marker po dobu nezbytně nutnou, ne jako označení loveného místa

Zakrmování:  Spomb, lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru!
ZAKRMOVÁNÍ RAKETOU OMEZENO NA DOBU DO 05:00 DO 21:00 HOD.

Nesmí se používat,chytat ani krmit: Housku, foukanou  kukuřici  (pufy) a jiné extrudy, chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy.

Povinnost závodníka: šetrné zacházení s rybou, dodržení pravidel revíru

Povinná výbava: podložka pod rybu(vaničkového typu), podběrák min. 80cm rameno, EKO saky min.5ks na tým

BODUJE SE RYBA OD 5KG ( Kapr, Amur)

Hodnocení a vážení:

Bodovanou rybou je pouze kapr, amur  od 5 KG včetně.
Boduje se pouze váha ulovených ryb a ta se sčítá. Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Vyhrává závodník s největší váhou ulovených ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody. Váhu ulovených ryb ,bude kontrolovat sousední tým(jednotlivec a úsekový rozhodčí). Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.


Pořadatel bude dbát na hladký průběh závodů. Očekáváme, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v přátelském duchu a ve smyslu fair play.
V případě hrubého porušení pravidel jako je hrubé chování vůči ostatním či nadměrná konzumace alkoholu či jiná takto závažná provinění je udělena tvz. Červená karta a závodní tým bez náhrady odjíždí.

Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle GDPR uhrazením startovného uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí.
Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo registračního poplatku.
Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle GDPR uhrazením startovného uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.


1.CT Sonik & RP Juřička    ZAPLACENO
2.CT BÁNOV    ZAPLACENO
3.CT PLEŠ        ZAPLACENO
4.CT BOJKOVICE  ZAPLACENO
5.CT TRIO              ZAPLACENO
6.CT UPLAVALA        ZAPLACENO
7.CT SLOVÁCKÉ LIŠKY ZAPLACENO
8.CT FAKT FEST  ZAPLACENO
9.CT VAJF        ZAPLACENO
10.CT RK BAITS ZAPLACENO
11.CT RR UB                ZAPLACENO
12.CT DEJVIL RAKOVNÍK ZAPLACENO
13.CT VIRUS            ZAPLACENO
14.CT JD CARP Team  ZAPLACENO
15.CT J&M Carpconcept Sportex  ZAPLACENO
16.CT PSYCHÓZA ZAPLACENO
17.CT  P&M Fox  ZAPLACENO
18.CT ZLATÁ ŠTIKA TWINS  ZAPLACENO
19.CT POWER FISHING TEAM ZAPLACENO
20.CT MIJO KRMIVA HULÍN ZAPLACENO
21.CT ZLATÁ ŠTIKA HUNTERS  ZAPLACENO
22.CT SHAMAN  ZAPLACENO
23. CT MAGIC  ZAPLACENO

 

ZV - Profil - 11.5.2020