Kalendář akcí - 3. ročník Boilies cup na Potštátské Hartě

3. ročník Boilies cup na Potštátské Hartě

Datum akce: 3.7.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Olomoucký

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel:  Rozvoj Potštátska
Hlavní rozhodčí:    David Opluštil

Tým
Dvoučlenný závodní tým. Závodu se účastní 15 týmů.
Startovné
Startovné je stanoveno na 5000 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 20.2.2020 do 30.5.2020. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 15 přihlášených týmů. Tým musí do 10 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na BÚ (číslo BÚ a VS bude sdělen po přijetí přihlášky či individuální domluvě).
Losování a prezence

Prezence týmů proběhne ve pátek 3.7.2020 od 17:00 do 19:00 na vyznačeném místě u Potštátské Harty. Losování sektoru probíhá ve pátek 3.7.2020 od 19:30 ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat v sobotu v 9:00.

Bodování
Bodují se tři nejtěžší úlovky ryb - pouze kapr a amur nad 5kg, kdy se počítá 1 gram = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku.Každý tým musí mít alespoň jeden eco sak. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.
Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do  (vylosovaného sektoru) přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde závodníci mohou začít s přípravou rybářského náčiní a „zabydlet se“ . V sobotu 4.7.2020 od 9:30 mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění je povoleno ze břehu kobrou, je možné použít zavažecí lodku. Nově zakázáno používaní spomb a rakety. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.

Lovný sektor
Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2020. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu Chyť a pusť.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu a návnadu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody je zakázán ; výjimka je šetrné zacházení s úlovkem. Lov probíhá pouze na odhoz+ zavažka lodkou.
Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 70 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby a ostatní výbavou dle rybářského řádu platného na Hartě.
Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení

Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů.
1.místo 15.000 Kč + roční povolení k rybolovu na Hartě (prodejné) + pohár
2 místo 10.000 Kč + pohár
3.místo 7.000 Kč + pohár
Nejtěžší ulovená ryba 5.000 Kč  + pohár
Organizační pokyny

  - v ceně startovného je strava  a to sobota oběd,večeře, neděle snídaně,oběd,večeře, ponděli snídaněZávěrečná ustanovení

Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

Kontakt: j.silny@seznam.cz,tel.739661685

startovní listina


1.  CT Carpio
2.  CT Šediváci
3.  CT ToBU carp
4.  CT Abramis
5.  CT Velký a Malý
6.  CT KTHM 1
7.  CT KTHM 2
8.  CT FK
9.  CT Amiros Medlov
10 .CT SL
11. CT 77
12. CT Pescadores
13. CT Ptáci
14. CT J+J
15. CT Bez Masakru

 

jakub silný - Profil - 23.2.2020