XVII. ročník 42-ti hodinový Hnanický karp maraton

Datum akce: 19.6.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jihomoravský

XVII. ročník 42-ti hodinovýHnanický karp maraton

Termín:  19. – 21.06.2020
42 hodin nonstop pro 2 – 3členné týmy
Počet týmů: 12
Sraz účastníků a program závodu
Program XIV. ročníku 42-ti hodinového Hnanického Karp maratonu :
Pátek:
16:30 – 16:45 hod začátek presentace
16:45 – 17:00 hod losování míst
17:00 – 18:00 hod příprava lovného místa
17:00 – 18:00 hod zakrmování lovného místa
18:00 – 24:00 hod závody
Sobota:
00:00 - 24:00 hod závody
Neděle:
00:00 - 12:00 hod závody
12:00 - 12:30 hod sčítání výsledků
12:30 - 13:00 hod vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Kontakty:
Josef Kořínek      777080724
Radek Fousek ml. 606408779

Registrace:
• Přihlášky odesílejte na email rybnikhnanice@seznam.cz.cz, nebo do zprávy na facebookové stránce Rybník Hnanice https://www.facebook.com/Rybn%C3%ADk-Hnanice-246575213151/
• V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email
• Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a informace k zaplacení startovného.
• Startovné 2500,- Kč
• V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto náhradním týmům.
• Zruší-li registrovaný tým registraci po 1. 6. 2020, startovné se vrací pouze v 50 % výši.
Losování:
• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí týmů dle data přihlášení
• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí
• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu
• Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí
• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit
Poté každý tým obdrží mapu lovného místa,informacejak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:
• Bodované ryby: Kapr 3kg včetně, amur 3kg včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.
• Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě, zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího.
• Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.
• V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené bodované váhy 3kg včetně, nebo nebo nebude těžší, než již zapsané bodované ryby(tolerance 300g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu onebodované rybě v kartě týmu a rozhodčího, se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.


Povolená technika lovu:
• Soutěží dvoučlenná nebo tříčlenná mužstva
• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty.
• Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem o minimálním průměru 0,18mm a jedním jednoháčkem.
• Povolen háček bez protihrotu nebo háček s mikroprotihrotem!
• Povolen pouze lov na položenou.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• Zig Rig povolen
• Krmení možné rukou, lopatkou,  kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny)
• Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) je zakázané.
• Lov způsobem,, chyť a pusť “
• Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno
• Obalování olov zakázáno
Nástraha:
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít:  boilie (ne však boilie rohlíkové),pelety a veškerý partikl
(kukuřice, tygří ořech….atd. )
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny
• Zarážky imitující partikl jsou povoleny!
• K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.
Ke krmení povoleno:
• Povolené množství krmení na jeden tým maximálně 15kg, včetně nástrahy
• Boilies, Pelety
• Partikl (musí být dokonale uvařen)
• Používání hlíny, šrotu, methodmixu a lepidel je zakázáno
Lovný sektor:
• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku a na plakátu v areálu závodu.
Povinné vybavení:
• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskýmipodběráky o délce ramene alespoň 80 cm
• Odháčkovací matrace
• Dva kusy saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby)
• vyprošťovač háčků
• mobilní telefon

Pohyb a chování v průběhu závodu:
• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.
Protest:
• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 500.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.
Členové komise:
• Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.
VYHODNOCENÍ:

• Boduje se pouze pět nejtěžších kaprů a amurů z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem,nebo amurem, pokud bude váhově těžší než bodovaní kapři a amuři u jiného týmu).
• V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovení první bodované ryby.
• Výsledky závodu budou průběžně k nahlédnutí na internetových stránkách.
Závěrečná ustanovení:
• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
• Před startem závodu všechny týmy umožní rozhodčím zvážení krmení. Krmení – nástraha nad hranicí 15 kg předá tým rozhodčímu a vráceno mu bude po skončení závodu.
• V případě nepřihlášení minimálně 10 týmů se závod neuskuteční a zaplacené startovné bude v plné výši vráceno.
• V případě, že jakýkoliv tým se celkově umístí na prvním, druhém nebo třetím  místě a zároveň se umístí ve svém sektoru na prvních třech místech, připadá umístění a cena za umístění v sektoruna tým, který se umístil hned za ním.
• pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
• Děti jsou jako členové týmu povolené, ale odpovědnost za ně nese kapitán týmu, nebo rodinný zástupce. Minimální věk dítěte 12 let včetně.
Všichni účastníci HnanickéhoKarpmaratonu 2020 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

CENY  -
XVII. ročník 42-ti hodinový HNANICKÝ karp maraton

Hlavní partner závodu  PROFICARP

Startovné: 2500,- Kč 
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:

1) místo 3000,- Kč(hotovost)
3000,- Kčpoukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Poháry
Věcné ceny

2) místo 2000,- Kč(hotovost)
2000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Poháry
Věcné ceny

3)místo 1500,- Kč(hotovost)
1500,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Poháry
Věcné cenySEKTOR  „A“

1) místo 1000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru A

2) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru A

3) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru ASEKTOR  „B“

1) místo 1000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru B

2) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru B

3) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru B

První bodovaná ryba závodu

1) 500,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny

Nejtěžší ryba ryba závodu

1) 500,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny

1) Tyčová-bojka. CZ (Nechvátal Karel, Lenka Nechvatalová) zaplaceno
2) Kajmani (Kvapil Miroslav a spol ) zaplaceno
3) FDH Lastia ( Jiří Vávra, Jan Jílek, Josef Kořínek) zaplaceno
4) Neberou.CZ &Starbaits Girls (Iva Sluková, Veronika Sluková, Jan Sluka) zaplaceno
5) CT Rkmb ( Tomáš Kosik +1)
6) CT Predators (Radek Fousek, Tomáš Vyžrálek) zaplaceno
7) CT Dolní Němčí ( Miloš Antonín) zaplaceno
8) CT MARTIN (Martin Hlávka, Martin Reh) zaplaceno
9) SENDY Carp (Luboš Sendler a syn) zaplaceno
10) CT Zemčík zaplaceno
11) Šatovští myslivci (Robert Hudec, Zdeněk Peřinka)
12) CT Zadek (Vlastimil Tima, Petr Svoboda) zaplaceno
NÁHRADNÍCI:
1) -----
2) -----

 

rybnikhnanice - Profil - 22.2.2020