Mikbaits-Parys Carp Cup 2020

Datum akce: 9.10.2020 - Přidat do kalendáře v mobilu

Zaměření: Kaprařina
Kraj: Jiné zahraničí

PRAVIDLÁ PRETEKU :

Mikbaits-Parys Carp Cup Zemník Bodovka 2020
Dátum preteku : 9.10 – 11.10.2020 /50hodín lovu /
Kde: Súkromný revír Zemník Bodovka s rozlohou 13 hektárov /pri Trenčíne /
GPS: 48°48'42.8"N 17°55'19.6"E

Počet teamov : 15
Organizátor: Peter Hofierka

Zraz: piatok 9.10.2020
Prezentácia do: 8:00h
Žrebovanie. 8:30h /pokiaľ bude niekto meškať, zostáva mu posledné nevylosované miesto /
Príprava lovného miesta : 9-11h / kŕmenie, markrovanie, nahadzovací sonar/
Štart pretekov: 11:00h
Ukončenie preteku: nedeľa 13:00h
Vyhodnotenie: nedeľa 14:00h

Štartovné pre 2-3 členný tím je: 350€ /tretí člen je plnohodnotný člen teamu/
Úhrada štartovného: IBAN: SK790200 000000 1313616951
Záloha štartovného : 200€ zaslať na uvedené číslo účtu / pre identifikáciu platby do poznámky napísať meno a názov teamu/ alebo, možnosť úhrady celej sumy naraz
Doplatok k zálohe najneskôr do: 31.5.2020

Ceny:
1 miesto 1100€ + poháre + vecné ceny
2 miesto 900€ + poháre + vecné ceny
3 miesto 700€ + poháre + vecné ceny
Najväčšia ryba preteku 100€ + pohár
Prvá bodovaná ryba. 50€ + pohár

Losovanie: losuje sa 2x. V prvom kole sa losuje poradie podľa prijatých platieb. Vdruhom kole sa losuje lovné miesto.

Bodovanie: Bodovanou rybou je kapor a amur od 7kg vrátane.
Bodujú sa 3 najväčšie ryby
Pri vážení musí byť jeden člen susedného teamu, ktorý svojím podpisom odsúhlasí váhu úlovku. Tak isto bude člen susedého teamu pri púšťaný ryby.

Každá ryba musí byť zdokumentovaná /foto s tabuľkou: váha, dátum a čas ulovenia /
V prípade, že dôjde k rovnakému výsledku pri dvoch a viac tímoch, rozhoduje najväčšia ulovená ryba. /ak by bola zhoda, tak čas ulovenia /

Kŕmenie z brehu a vrámci svojho sektoru: kobrou, lopatkou, košíkom, kŕmnou raketou, pva.

Člny a vyvážacie loďky : zakázané
Povolené kŕmenie: bez obmedzenia /okrem živých návnad /
Množstvo a druh kŕmenia je neobmedzené, nesmie byť zdravotne závadné,plesnivé, skysnuté a toxické.

Povinná výbava:
2x eco sak
podberák: ramená min 90cm
Háčiky: iba s protihrotom
Olova: inline, v prípade odpadávajúcich EKO olova /pravidlá lovu na Bodovke /
Zadne olová: back lead /pravidlá lovu na Bodovke /
Podložka: vaničkového typu
Clinik na ošetrenie rýb
Váha !

Minimálna hrúbka vlasca použitého pri love je 35mm a pri použití šokovej šnúry musí byť použitý posledný meter fluorocarbon /pravidlá lovu na Bodovke /

Pravidlá: loví sa systémom chyť a pusť. Každý tím chytá na 4 prúty, každý prút s jedným nádväzcom a háčikom s protihrotom. Povolený iba lov na ťažko. Zig rig- povolený. Pri kŕmení a nahadzovaní nesmie pretekár opustiť svoj sektor. Marker, nahadzovací sonar povolený na meranie hĺbky iba do začiatku preteku. Zákaz označovania lovného miesta. Zdolávanie ryby v susednom sektore len zo súhlasom susedného teamu. Pokiaľ sa nedhodnú a ryba zapláva do susedného sektoru a dotkne sa zostavy susedného tímu, môže tento tím podať protest. Ryba nebude započítaná. Z rybami treba zaobchádzať s maximálnou opartnosťou. Mŕtva ryba sa nezapočítava.

Pri porušení pravidiel uvedených v propozíciách či nedodržaní nepísaných zákonov etiky športového rybolovu bude tímu okamžite napomenutý a bude mu udelená žltá karta a následne odrátaná najväčšia ryba z úlovkovej listiny. Pokiaľ rybu ulovenú nemá, bude mu odrátaná prvá bodovaná, ktorá sa nezapíše. Pri druhom porušení nasleduje diskvalifikácia teamu a bez nároku vrátenia štartovného!

Podanie protestu: Protest môže podať člen tímu len hlavnému rozhodcovi a to bezodkladne. Ak team podáva protest, musí zložiť hl. rozhodcovi kauciu vo výške 50€, ktorá pri neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Na protesty podané po ukončení pretekov nebude braný ohľad. Všetko čo nie je povolené je zakázané.
Každý štartuje na vlasnú zodpovednosť a organizátor nezodpovedá za vzniknuté škody počas preteku.
Po ukončení preteku je každý tím povinný odpratať odpadky a tieto si odviezť, vrátane ohorkov z cigariet

Všetci štartujúci súhlasia s týmito pravidlami, čo potvrdili prihlásením a uhradením štartovného.
Svojím podpisom pri registrácii taktiež dávate súhlas k zhotovovaniu záznamov a fotografií pre komerčné využitie, zverejnenie na internete, vo videu,na sociálnych sieťach alebo iných kanáloch na propagáciu rybolovu či samotnej akcie.
Ďalej týmto udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov podľa smernice GDPR.

 

hofi - Profil - 9.2.2020